Zezunja’s Zotisch Weblog

Zotisch {Gr.zootikos} het leven betreffend.

Oude reacties op dit stukje staan hier.