Stukjes in het wild

Nihilisme

nihilismeinfo.png


Nihilisme
Wat betekent dat?
let­ter­lijk:
ni·hi·lis·me (het ~)
1 het verwerpen van alle stellige over­tui­ging of van alle binding op esthe­tisch, filo­so­fisch of sociaal gebied
2 [med.] ongeloof in enige therapie
3 psy­cho­pa­thi­sche waan dat een deel van het lichaam of enig ander deel van de wer­ke­lijk­heid niet meer bestaat
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Laten we het erop houden dat er vooral veel onzin staat in de rubriek Nihilisme. Elke andere titel voor de reeks logjes die hieronder valt, zou te hoog­dra­vend zijn. Simpel gezegd: waar bij Idealisme stukjes komen te staan waarover ik pre­ten­deer te hebben nagedacht, komen hier de stukjes waarover ik absoluut niet heb nagedacht. Volgens de Wet van de Web­lo­gre­ac­ties zal dit dus ook de rubriek zijn waarop het meest gere­a­geerd wordt. De Wet van de Web­lo­gre­ac­ties is namelijk zeer eenduidig als het gaat om de hoe­veel­heid reacties op een stukje: hoe minder inhoud, hoe meer reacties.
En wat voel je daarbij?
Ik heb er zin an.
Leg eens uit?
Als ik het woord bil intik en op mijn webzijde plaats, komen daar gega­ran­deerd talloze reacties op. Voor poep geldt dat ook.
Ik kijk er naar uit!
Wil je de hele reeks Zezunja in 16 ismen lezen? Klik hier.

Eén reactie

  • Anoniem

    Uh,.. waar ben ik nu beland?

    Ik wou weten wat voor een e‐mail adres een nihilist zich zou aanmeten zonder zich druk te maken om wie er geld verdiend aan infor­ma­tie en de vrije wil opzich.

    Niet te vinden blijkt.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.