Stukjes in het wild

Realisme

realisme vs zezunja


Realisme
Wat betekent dat?
let­ter­lijk:
re·a·lis·me (het ~)
1 leer die aanneemt dat er een realiteit, onaf­han­ke­lijk van het menselijk bewust­zijn bestaat
2 levens­hou­ding die van de waar­neem­ba­re wer­ke­lijk­heid uitgaat
3 kunst­op­vat­ting waarbij de wer­ke­lijk­heid zo nauw­keu­rig mogelijk wordt uit­ge­beeld
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Als u een stukje leest, zal in de rech­ter­balk een mede­de­ling ver­schij­nen onder het kopje Realisme. Eigenlijk is die mede­de­ling voor debielen, want er staat wat u leest, terwijl u natuur­lijk al leest wat u leest. Maar hee, debielen zijn ook mensen. In tegen­stel­ling tot VVD’ers. Want dat zijn namelijk geman­keer­de ego­trip­pers met te veel geld en te weinig soli­da­ri­teit. Daarom heb ik dus ook geen speciale mede­de­ling voor VVD’ers, maar wel voor debielen.
En wat voel je daarbij?
Ik ben geen debiel, maar wel een realist.
Leg eens uit?
Ik ben een realist in de ruimste zin des woords. Mijn idealen zijn door­de­semd met realisme. Ik ben zo rea­lis­tisch dat ik mijn hand er niet voor omdraai al mijn idealen overboord te gooien in het kader van ‘waar niet is, verliest de keizer zijn recht’. Je zou er bijna VVD’er van worden.
Trouwens, VVD’ers zijn hier van harte welkom. Ik heb dan wel geen speciale mede­de­ling voor ze, maar zelfs voor VVD’ers geldt: je bent nooit te oud om te leren. En ik heb graag veel bezoekers, dus die twintig procent asocialen neem ik er met liefde bij. Had ik al verteld dat ik oppor­tu­nist ben?

Wil je de hele reeks Zezunja in 16 ismen lezen? Klik hier.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.