De Niet Lief Collectie: De Grote Over­schreeuw

Dit stukje verscheen op 1 september 2007 op nietlief.com. Polle zwengelde het aan met de volgende inleiding:
“(niet)Liefjes,
Onder het motto gedeelde smart is halve smart, is mijn opdracht voor jullie: Schrijf een verhaal over jouw onze­ker­heid of zekerheid.”

Onderwerp: Zekerheid/Onzekerheid
Geschre­ven door: Zezunja

Ik ben bang. Voor snelle attrac­ties, grote hoogten en mooie mensen. Voor con­tro­le­ver­lies, ver­ant­woor­de­lijk­heid en alleen zijn. Voor imper­fec­tie, nieuwe dingen en op een podium staan. Voor vorsende blikken, vreemde geuren en vlieg­tui­gen. Voor fascisten, lange reizen en mijn spie­gel­beeld. Voor dwang­neu­ro­ses, soa’s en spijt. Voor camera’s met flits, kanker en mensen met veel geld. Voor doodgaan, falen en lief­des­ver­driet. Voor andere vrouwen, zingen en post ontvangen. Voor ver­sla­ving, grote spinnen en nacht­mer­ries. Voor openheid, isolement en oorlog. Voor auto­rij­den, mis­luk­kin­gen en seks. Voor de toekomst, mijzelf en afwij­zin­gen. Voor lelijk schrijven, te veel meningen en de eerste indruk. Voor verwijten, sleur en harde praters. Voor Windows, de belas­ting­dienst en mijn slaap­ge­woon­ten. Voor onom­keer­ba­re dingen, pat­stel­lin­gen en impasses. Voor vreemde steden, volgzame mensen en verveling. Voor ouderdom, game over en De Telegraaf. Voor bijna alles.

En dus rook ik, neem ik auto­rij­les, praat ik hard, loop ik naar het randje van elke rots, word ik jour­na­list, tart ik het lot, ga ik op mijn zestiende het huis uit, verdiep ik me in extreem‐rechts, reis ik veel, vrij ik onveilig, ga ik in over‐de‐kop‐dingen, verlaat ik mijn vrienden, zet ik mijn foto op internet, ga ik vrijwel zeker dood, lift ik op mijn vijf­tien­de het land uit, hang ik spiegels op, ga ik spinnen te lijf, word ik lead singer, trouw ik en scheid ik, koop ik huizen, verhuis ik naar een ander land, doe ik inves­te­rin­gen, ben ik onbesuisd, laat ik me foto­gra­fe­ren, ben ik slordig, ga ik op een podium staan, heb ik dui­zen­den­een relaties, dweep ik met mooie mensen, wil ik veel geld, neem ik te veel hooi op mijn vork, zoek ik vrien­din­nen, ontvang ik veel post, verf ik mijn haar, ben ik ambitieus, laat ik steken vallen, maak ik het altijd uit, gebruik ik drugs, neem ik ontslag, word ik ouder.

Ik kan namelijk veel harder schreeu­wen dan mijn angst.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.