Een engel in bed: reclame

Op nietlief.com kunt u deze zin vinden:
“Het grote nadeel van een onenightstand is mijns inziens dat je onvoorbereid een engel in bed moet zijn.”
Lees hiero verder.