Een engel in bed: reclame

Op nietlief.com kunt u deze zin vinden:
“Het grote nadeel van een one­nightstand is mijns inziens dat je onvoor­be­reid een engel in bed moet zijn.”
Lees hiero verder.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.