Stukjes in het wild

Het meisje met zonder snor

Het gebeurde regel­ma­tig. Dan stond ik mijn fiets vast te zetten bij de bakker en dan reed er een jongen langs die heel hard Mustafa naar me riep. Of toen bij de Eif­fel­to­ren, toen dat Neder­land­se meisje haar vader aan­stoot­te en veel te luid vroeg: ‘Papa, zijn er ook vrouwen met een snor?’ Ze wees op mij.

En hoewel ik me erbij neer­ge­legd had, kon ik er niet echt aan wennen. Ik was vrijwel altijd even uit mijn humeur. Vooral ook omdat ik het zelf meestal vergat. In de spiegel keek ik er omheen, mijn vrienden en kennissen vonden het gelukkig niet belang­rijk genoeg om erover te praten en ik heb mensen al lang geleden verboden foto’s met flits van mij te nemen. Dus als zo’n meisje dat hardop zei, dan schrok weer even. O ja, shit, men kijkt niet naar mij omdat ik leuk ben om naar te kijken, men kijkt naar mij omdat ik een freak ben.

Toen ik klein was, was het nog niet zo erg. Ik had een klein donsje op mijn bovenlip, maar dat was zacht en niet zo heel erg zichtbaar. De haren op mijn armen en benen wel. ‘Jij bent een baardaap’, zei een klas­ge­noot­je van mij eens op de kleu­ter­school. Daar was ik flink van onder­ste­bo­ven. Maar ach, er zijn veel vrouwen met haren op hun armen en benen. En die benen onthaarde ik vanaf mijn dertiende, zoals vrijwel alle vrouwen, dus daarmee voelde ik me geen bui­ten­been­tje.

Ongeveer tien jaar geleden werd het erger. Op de een of andere manier werden de haartjes zwarter, dikker en massaler. Steeds meer mensen, vooral kinderen, staarden me schaam­te­loos aan. In Salamanca op het prachtige Plaza Mayor, het zal 1998 of zo geweest zijn, besprak een Spaans jongetje van een jaar of acht mijn snorretje hardop met zijn ouders. Hij moet gedacht hebben dat ik hem niet kon verstaan, ik sprak immers Neder­lands met mijn gezel­schap, maar ik begreep elk woord. En hoewel de zon scheen, de ooievaars over het plein zeilden en de brandy mij prima smaakte, was mijn avond verpest. Kutsnor.

’s Nachts in de tent zei ik: ‘Ik ga er wat aan doen’. Na 24 jaar onver­schil­lig­heid vond ik het genoeg. Ik moest alleen nog even bedenken welke methode ik zou toepassen. Een won­der­schoon vrien­din­ne­tje van mij schoor haar gezichts­be­ha­ring en dat voelde je als je haar zoende. Prik­prik­prik. Dat wilde ik dus niet. Ik zocht een andere oplossing. Ik wist dat je kon harsen, maar ik zag veel vrouwen, vooral de oudere, die van die gleuven in hun bovenlip hadden. Tsja, die haar­zak­jes raken natuur­lijk helemaal uit­ge­woond als je daar dag in dag uit met grof geweld van alles uitrukt. Ook dat was voor mij dus nog geen optie.

Niet lang daarna, in Parijs, vond ik de oplossing. Een land waar vrijwel iedereen mijn haarkleur heeft (don­ker­bruin), grossiert uiteraard in oplos­sin­gen voor dit probleem: blonderen. In een plaat­se­lij­ke drogist trof ik tien­tal­len ont­kleu­rings­crè­mes. Ik kocht drie ver­schil­len­de soorten, sloeg thuis aan het expe­ri­men­te­ren en ontdekte dat er een tussenzat die goed werkte. Mijn haartjes werden blond, helaas ook af en toe wat gelig, maar goed, kniesoor et cetera.

Vanaf dat moment kon je de haartjes pas zien als je dich­ter­bij kwam en dat vond ik prima. Zoals ik al zei: mijn vrienden en kennissen hechten niet zo veel waarde aan zulks, en ach, blonde donsjes komen vaker voor bij vrouwen dan zwarte, ik hoorde dus bij een wat grotere min­der­heid dan daarvoor. Tel je zege­nin­gen.

Ik leefde voort, vergat weer wat vaker dat ik een snorretje had en smeerde eens in de twee weken wat witte drek om mijn mond, waarna ik weer fijn mijn ont­ken­nings­fa­se in kon. Natuur­lijk was er zo af en toe nog een kind dat iets dich­ter­bij kwam en met ogen op scho­tel­tjes een vriendje of vrien­din­ne­tje aan­stoot­te, maar de fre­quen­tie was laag, dus daar kon ik mee leven.

Wel maakte ik me steeds kwader over de dis­cri­mi­na­tie van vrouwen met wat voor beharing dan ook. Ik kan me een uit­zen­ding van Big Brother her­in­ne­ren waarin een opmerking langskwam over vrouwen met snorren. Al schud­de­bui­kend rolden de BB-bewoners over de vloer. Zo hard hadden ze in jaren niet gelachen. Zap! Deze pulp­lief­heb­ster deed Big Brother in de ban.

Gek genoeg had ik er ook voordeel van. Een hoofd­re­dac­tri­ce van mij – doorgaans zeg ik hoofd­re­dac­teur, ook als het om een vrouw gaat, maar in dit verband is het veel­zeg­gend dat het een vrouw was – zei eens: ‘Ik heb je aan­ge­no­men door je snorretje’. Natuur­lijk schrok ik weer, ik was immers in de ont­ken­nings­fa­se en dacht dat ook andere mensen daarin zaten. Not. Maar goed, volgens haar had dat snorretje aan­ge­toond dat ik een vrouw met lef was en dat was wat ze wilde: een jour­na­list met schijt aan alles en iedereen. Wist zij veel. Zij kon niet weten dat ik dat snorretje alleen maar had omdat ik geen oud wijf met gleuven wilde worden. En dat ik zelf eigenlijk vond dat ik geen snorretje had, omdat ik ijzer­sterk was in erdoor­heen kijken.

Niettemin was dat ook het moment dat ik besefte dat blonderen dus niet afdoende was en dat ook mensen die mij goed­ge­zind waren mij zagen als ‘die vrouw met die snor’. Het begon weer langzaam aan me te knagen. Ik moest ook steeds vaker blonderen, minimaal eens per week, maar eigenlijk vaker. Gedoe, vond ik, en duur. En in Nederland met al die kaas­kop­pen had je niet zoveel goede ont­kleu­rings­crè­mes. Voordien ging ik regel­ma­tig naar Parijs en dan nam ik gewoon een extra dosis mee, maar ik raakte aan de bedelstaf wegens schulden en scheiding, dus afreizen naar het land der snorren voor een pakje verf zat er niet meer in. Het stoorde me.

In België werd het geknaag nog iets erger. Op de een of andere manier val je hier meer op als je afwijkt. Misschien omdat, zeker in een pro­vin­cie­stad als Leuven, maar weinig mensen er écht afwijkend uitzien. Men past zich aan, men is repre­sen­ta­tief, men gaat op in de massa. Behalve ik dus.

Bovendien, en dat weet iedereen die zijn (hoofd)haar wel eens verft: geverfde haren worden ruwer, dikker en minder soepel. De haartjes op mijn bovenlip gingen grillig alle kanten opstaan, de uitgroei was vaak al na een dag of twee zichtbaar en hoe het ook moge komen: ze werden langer. Mijn methode had zijn beste tijd gehad en ik werd onrustig van het gevoel een freak te zijn.

In de trein, een paar weken geleden, was het weer eens ouderwets aapjes kijken. De trein werd bevolkt door Chi­ro­kin­de­ren – de Chiro is een scout­ach­ti­ge orga­ni­sa­tie waar je in de weekends met geen moge­lijk­heid omheen kunt, ze zijn er altijd en overal. Toen de kinderen moesten uit­stap­pen en in rijen van honderd langs mij liepen, lachten ze en masse in hun vuistje. Buiten op het perron wezen ze op het raam waar­ach­ter ik zat en hoe hard ik ook terug­staar­de – dat wil nog wel eens helpen als kinderen onbe­schaamd naar je wijzen – ze deinsden er niet voor terug om hun ogen uit te kijken.

Ik baalde, en van binnen huilde ik. Kut, kut, kut, kut! Ik wilde mooi zijn, bewon­de­rens­waar­dig, een vrouw! Ik broedde, dubde, peinsde en was niet in staat me er nog langer bij neer te leggen. Een vrouw, een mooie vrouw, goddomme, ik wil EEN MOOIE VROUW zijn.

Het moment dat ik uit­ein­de­lijk de beslis­sing nam, was waan­zin­nig para­doxaal. Vrij­dag­mid­dag zag ik op uitzendinggemist.nl de docu­men­tai­re Beperkt houdbaar. De film was gemaakt door een vrouw van mijn leeftijd met wie ik mij erg iden­ti­fi­ceer, omdat mijn eerste publi­ca­tie toen ik 19 was in een blad stond waarin ook een van haar eerste publi­ca­ties stond. Sunny Bergman, die naam was ik niet vergeten.

De film was sterk, vond ik. Sunny stelde het schoon­heids­ide­aal van vrouwen aan de kaak aan de hand van haar eigen zelfbeeld. Hoog­op­ge­leid, wel­den­kend, onaf­han­ke­lijk, en toch ont­zet­tend onte­vre­den, omdat ze niet kan voldoen aan het gepho­to­shop­te ide­aal­beeld dat iedereen van vrouwen heeft. Ik zag meisjes van vijftien die een vaginale ver­jon­gings­kuur onder­gin­gen (lees: het weg­bran­den van grote delen van de binnenste schaam­lip­pen), ik zag vrouwen met enorm over­ge­wicht die, blind voor het ide­aal­beeld, tiptop tevreden waren met zichzelf. Ik zag de moeder van Sunny die in de jaren zeventig ten strijde trok tegen het afscheren van oksel- en schaam­haar. Ik zag redac­tri­ces van mode­bla­den die vonden dat je wel heel erg dom en onzeker moest zijn als je een slecht zelfbeeld kreeg van het ide­aal­beeld dat ze daar bij elkaar pho­to­shop­pen. Kortom: ik zag een ratjetoe van voor- en tegen­stan­ders van het ide­aal­beeld dat wij onszelf voor­hou­den. En mijn conclusie was ver­ge­lijk­baar met die van Sunny: het wordt hoog tijd dat we mensen weer mooi gaan vinden zonder dat eraan gesleu­teld is. Het is mooi geweest. Echt is echt en plastic is plastic. En we hebben onszelf aan­ge­praat dat plastic mooier is dan echt, dus we kunnen onszelf ook aanpraten dat dat bullshit is.

Des te vreemder dat ik de volgende dag naar het Kruidvat toog om daar ont­ha­rings­strips voor het gelaat aan te schaffen. Ik weet ook echt niet waarom ik juist na die docu­men­tai­re besloot dat-ie eraf moest. Ik was toch met haar eens? Ik vond toch juist dat rimpels, haartjes, vet­rol­le­tjes en tekenen van leven veel karak­te­ris­tie­ker waren dan achter de oren vast­ge­zet­te kaak­lij­nen en bol­ge­spo­ten lippen? Ik vond toch juist dat we een statement moeten maken tegen dat schoon­heids­ide­aal?

Maar ik bezweek. En terwijl mijn lief kreunend van medeleven toekeek, maakte ik korte metten met de haartjes op mijn bovenlip. Nu ben ik een vrouw zonder snor en dat doet me goed. Ik ver­loo­chen mijn eigen ideaal en dat maakte me geluk­ki­ger. Ik ben de paradox in hoogst eigen persoon; teleur­ge­steld omdat ik mijn eigen ide­aal­beeld ondermijn – een wereld waarin vrouwen mogen zijn wie ze zijn – en dol­ge­luk­kig omdat andere mensen me – en dat weet ik 100 procent zeker – mooier zullen vinden.

Het is ook veel­zeg­gend dat ik dit nu pas openbaar maak. Dat u er niks van wist. Ik schaamde me dood. Nu niet meer. Met de mantel der liefde bedekt, of nee, met wortel en tak uit­ge­roeid. Tegen al mijn principes in.

100 reacties

 • Soes

  Mijn lief, zoals je weet, komt uit Iran. Hij heeft veel vrienden die hun baardhaar tot bijna aan hun ogen hebben zitten.
  Ook hij trekt ze er vanaf het midden van zijn wangen uit.
  Het ziet er namelijk redelijk onguur uit en als je niet steeds staande gehouden wilt worden door de politie wanneer er weer ergens inge­bro­ken is, dan moet je wel.
  Eén van zijn vrienden had het echt heel erg en heeft de bovenste helft van zijn wangen elek­trisch laten ontharen. Heel tevreden was hij daarmee.
  Misschien een tip?

 • Bl-oxx

  Eigenlijk schrijven we hetzelfde.
  We willen allebei dromen over de gepho­to­shop­te vrouw maar weten heel goed dat we die niet zijn.
  Wel grappig dat we allebei over hetzelfde onderwerp schreven vandaag. Ik zeg: het komt door het weer.

 • Peet

  Dingen zijn natuur­lijk ietsje gecom­pli­ceer­der.
  Alsof ingrijpen meteen hetzelfde zou zijn als aanpassen aan het schoon­heids­ide­aal! Pfff. Het hangt helemaal af van je motivatie, toch?
  Vertrouw wat dat betreft gewoon op je intuitie. Het is niet alsof je zojuist in wanhoop een cos­me­ti­sche kliniek bent bin­nen­ge­rend ;-)

 • Zezunja

  @ Soes: Voorlopig is het probleem opgelost, maar dat is misschien iets voor in de toekomst. Geen enkele oplossing blijkt namelijk voor de eeu­wig­heid. Heb je het dan over zo’n laser-iets? Of over elek­trisch epileren?

  @ Bloxx: Ja, het weer. Doe mij meer daarvan. Al leidt het tot dit soort dingen…

  @ Peet: Toch ervaar ik het als een knieval.

  @ M’neer Instituut: Die laatste mail kreeg ik wel. Heel vreemd, want ook mijn spambox heeft ze niet opgegeten.

 • endanik

  Principes? Laat ze je niet op de lip zitten! En om met Cabaret Ivo de Wijs te spreken (”Gaatje”):

  “Elke morgen werd ik wakker
  als een paria ten prooi
  aan ver­loe­de­ring, ver­loo­che­ning, ver­lep­ping
  Nu ben ik aan god gelijk
  door een correctie op de schepping
  en nu ben ik het geluk weer op het spoor”

 • Lyza

  Tip voor de toekomst; weg laten halen met laser­be­han­de­ling, de meeste schoon­heids­spe­ci­a­lis­ten doen dat wel volgens mij. Is minder pijnlijk en sneller dan elek­trisch (Au!) laten ontharen.

 • Zezunja

  Maar vast ook heel duur en ik heb de bedelstaf nog niet door­ge­ge­ven aan de volgende in deze esta­fet­te­loop. Maar toch bedankt voor de tip.

 • Sandrissimo

  Ik denk dat het wel meevalt, is maar klein stukje dat onthaard moet worden. Maar laat het wel bij een der­ma­to­loog doen, niet bij een schoon­heids­spe­ci­a­lis­te die er amper 3 uur cursus voor gevolgd heeft…

 • gedicht

  Ach, knieval – maken we die niet al dagelijks door vanuit onze Snoopy-pyjama (in mijn geval) in toon­baar­de­re kleren te stappen? Wees getroost: zelfs met mijn ont­stel­lend cal­vi­nis­ti­sche instel­ling vind ik je actie heel gewoon. En ik las net dat dat laseren al vanaf 1 euro kan… http://www.purelaser.nl/support/form.php?lang=nl
  Of het goed­ge­keur­de capabele mensen zijn en zo zou ik niet weten…

 • Soes

  Ik had het over elek­trisch ontharen. Dan wordt het haarzakje volledig ver­nie­tigd.
  Maar je kunt het beste zelf eens Googlen op de diverse tech­nie­ken. Laser-epilatie is uitermate geschikt voor don­ker­ha­ri­gen zoals jij. Laser wordt namelijk geab­sor­beerd door pigment. Dus met blonde (kaas­kop­pi­ge) haartjes werkt dit weer niet.

  Verder weet ik er ook niet zoveel van. Ik laat mij altijd epileren door mijn lief.… http://soes.punt.nl/#339831
  Helemaal ideaal, haartjes worden zachter en ver­dwij­nen uit­ein­de­lijk, maar zo’n plak­band­je en dan “rats” werkt ook prima.

 • Joost Brummelkamp

  Er is natuur­lijk van alles te zeggen over de tech­ni­sche kant van het ontharen, zoals blijkt uit de reacties ;-) , maar ik vind het vooral toch een heel mooi stukje.

 • endanik

  Precies Joost en Roosje, hier is sprake van een taboe­door­bre­kend en (derhalve of bovendien?) prachtvol stuk tekst (was ik *schaam me* helemaal vergeten te melden). Hulde Zezunja!

 • Lilimoen

  Zezunja,.… euhm… ze waren mij niet opge­val­len, ik had nochtans mijn bril op.
  Je stukje is zo open en eerlijk en moedig en zo geschre­ven: mega!
  Ik vind het fijn dat je je zo goed voelt bij je beslis­sing. Je legt mijns inziens gewoon jezelf wat in de watten. En dat mag toch ook, of niet?

 • ceebee

  mooi geschre­ven en ik ben blij te lezen dat je inmiddels blij bent met jezelf. En dat je daar dan iets voor hebt moeten ontharen: soit.

 • marina

  In mijn (griekse) familie harsen ze allemaal de bovenlip hoor. En misschien stiekem nog wel de kin ook. Je moet met harsen wel oppassen voor inge­groei­de haartjes. Die kreeg ik op een gegeven moment op mijn benen, dus toen ging ik maar weer ouderwets scheren. Ik heb geen snor maar als ik die had zou ik denk ik voor de laser gaan. Klaar, weg. Maar misschien is dat nog een stap te ver.

 • Henk

  Waarom is er zoveel aversie tegen een behaarde bovenlip ? Bij mannen wordt het algemeen gea­cep­teerd, net zoals behaarde oksels.. Welke functie hebben men­se­lij­ke ‘snorharen’? Bij paarden (waarbij de meeste snorharen ook worden afgeknipt) dienen de haren als voel­spriet. Bescher­ming van de gevoelige lippen en neus. Uit eigen ervaring weet ik dat snorharen ook bij mij als voel­spriet dienst (kan) doen. Of het daar ooit voor bedoeld is ? Verder zorgen haren voor een betere afvoer van zweet. Misschien dat vrouwen uit het zuiden meer behaard zijn omdat ze daar meer zweten ? (het is warmer daar). Een haarloze vrouw blijft een man­nen­zaak, misschien nog vanuit de oertijd, jongere vrouwen hebben dons­haar­tjes.. (vrucht­baar), hoe ouder de vrouw hoe zwaarder de haren ? Een voordeel bij voor­gaan­de theorie… dat ik als man niets kan doen tegen deze voorkeur.
  Groet, man met snor (en baard)

 • Drs. Johan Arendt Happolati

  Vrouwe Zezunja,
  Ik onthoud vooral de zin ‘ik wil EEN MOOIE VROUW zijn’. Als je je een beetje mooier voelt door een een­vou­di­ge ingreep moet je dat vooral doen. Er wordt toch niet gesneden of gespoten? Wat is het probleem dan eigenlijk?
  En een vrouw die zich voor ons mannen een beetje mooier maakt, die vrouw verdient onze aandacht.
  Een groet.
  (Tob maar niet te veel, kind. Het leven is al inge­wik­keld genoeg.)

 • Agnes

  Het was een mooie docu­men­tai­re inderdaad, ik heb ook met aandacht zitten kijken. En daarna meteen een neiging tot afvallen gekregen. Duurde maar heel kort hoor…
  Heb je wel eens gedacht aan ontharing met flits­licht? Ik heb zo mijn onder­be­nen laten ontharen, echt ideaal! Bin­nen­kort ga ik de okseltjes aanpakken. Na 6 tot 10 behan­de­lin­gen komt het haar gewoon nooit meer terug.

 • Zezunja

  Dames en heren, ik ben u zeer erken­te­lijk voor al deze reacties.
  Wat betreft de tips: ik zal ze onthouden, maar mijn hoofd staat eigenlijk niet zo naar tips, methoden en tech­nie­ken. Bij dit onderwerp is het vooral het gees­te­lij­ke dilemma dat me parten speelt. Jaja, ik ben net een echte vrouw: het gaat om het gevoel.
  Aan iedereen die dat door had: bedankt…

 • Casper

  Echt gebeurd, deze week nog, in de lokale buurt­super. Een goed uitziende, netjes verzorgde doch enigszins volupteus vorm­ge­ge­ven dame rijdt met haar karretje iets te langzaam langs het vak waar een slanke, frisse, verzorgd uitziende dame ook bij moet.

  “Sjouw eens door vetklep!” is het enige wat ze wist uit te kramen. Ik vraag me dan af: waarom? Los van het onbe­schof­te, waarom zegt ze niet “slome” of “fucking schildpad”? Meteen iemand afrekenen op het uiterlijk is zo makkelijk. De dame in kwestie was duidelijk van slag door de aanslag op haar per­soon­tje en een andere dame zei haar: “Joh, laat die griet lullen, jij hebt tenminste tieten van jezelf.” Wat ik op zich best een aardige vond, echter na dit berichtje dacht ik iets anders.

  Iedereen zou er namelijk schijt aan moeten hebben hoe een ánder eruit ziet als u het mij vraagt. Het is niet zo dat jij je moet schamen voor een snor, het is zo dat een ander zich moet schamen voor het feit dat ze er iets van vinden. En zeker de ouders van de scou­ting­kin­de­ren moeten zich schamen. Want buiten het feit dat ze hun kinderen bescha­mend hebben opgevoed, hebben ze hun kinderen op scouting gedaan. Gat­ver­dam­me.

  Afijn, ik zal niet ontkennen: uw snor viel mij ook op, de eerste keer dat ik u in real life ontmoette. Ze verbleken echter bij uw per­soon­lijk­heid. Het mag gezegd worden.

 • Zezunja

  @ Casper: Wat een verhaal… En wat fijn dat er mensen solidair zijn, zowel met haar als met mij.
  Ik heb trouwens ook borsten van mezelf. Heel mooie, zo vind je ze zelden in de winkel. ;)
  Zie, ik krijg nog kapsones van al die steun­be­tui­gin­gen.
  En van uw laatste regels.Daar krijg ik ook kapsones van.
  Zucht ende bloos.

 • Een Jongen

  Hallo Zezunja,
  Mijn vriendin heeft ook wat donkere haartjes op haar bovenlip, ik vind het wel sexy! Zijn denk ik wel meer mannen die zich niet alleen maar door de norm laten leiden/lijden.
  Het is toch ook saai als iedereen volgens norm eruit ziet, doet en denkt. Als je je dan toch onge­mak­ke­lijk erbij voelt zijn er tegen­woor­dig genoeg mid­del­tjes.
  groetjes een jongen

 • Post Scriptum

  Lieve Zezunja,
  wat een mooi stuk heb je geschre­ven!
  Voor mij heel her­ken­baar, ik kom oor­spron­ke­lijk uit Perzie en was enorm jaloers vroeger op de blonde dons­haar­tjes van iedereen om mij heen. Ik was mij er niet van bewust totdat het een trei­te­r­ob­ject werd voor de anderen. Toen werd ik mij zo bewust van die haartjes en heb me er zo voor geschaamd. Ik kon er immers toch niks aan doen? Mijn hart brak elke keer als men mij pestte, vond het zo oneerlijk! Uit­ein­de­lijk heb ik een tip van een perzische vriendin gekregen toen ik 23 jaar was. Harsen. De eerste keer dat ik mijzelf in de spiegel aankeek, wat een bevrij­ding was dat! Ik zag eindelijk mijzelf zoals ik ben zonder het man­ne­lij­ke detail (cq trei­te­r­ob­ject). Wat ik wil zeggen is dat ik je volkomen begrijp, helaas werden wij door anderen ermee gecon­fron­teerd.
  Chapeau voor jou met je eer­lijk­heid en mooie woorden.
  Lieve groet, van nog een meisje zonder snor :-)

 • meisje met de snor ..

  Wat een aan­grij­pend verhaal, heel erg dapper dat je dit zo op internet durft te publi­ce­ren. Zelf heb ik ook best wel erg een snor. Ik erger me er echt dood aan en voel me er echt niet prettig bij. Ik ben de afgelopen weken er erg veel mee gepest en ben ook 3/4 van mijn vrienden kwijt­ge­raakt daardoor. Ik ben nou al 2 jaar lang tegen mezelf aan het zeggen dat ik er iets aan moet gaan doen/laten doen , maar dat is er nog niet van gekomen want ik ben te bang om het tegen mijn ouders te vertellen ( ik ben namelijk nog maar 14, maarja .. ) en vooral ook bang om de winkel in te stappen en er iets voor te kopen. Ook ben ik wel bang voor de reacties van de mensen op school, wat nou als ze nu opeens wel weer aardig tegen me doen? Dan zijn het echt een stelletje opper­vlak­ki­ge snobs .. Maar ik denk dat het tijd word om er toch wat aan re laten doen, Dus iemand een tip over een product wat echt goed werkt :) ?

 • Zezunja

  Dag meisje
  Jij vindt mijn verhaal aan­grij­pend, ik het jouwe…
  Waarvoor ben je precies bang? Om je ouders te vertellen dat je gepest wordt of om aan je ouders te vertellen dat je van dat snorretje afwilt?Mocht je advies willen, je kunt me altijd mailen op zezun­jaat­ze­zun­ja­pun­ten­el.
  En over een product dat goed werkt: die strips lijken goed te werken, hoewel het bijwerken lastiger is. Een enkel stop­pel­tje moet namelijk wel weg, maar probeer die maar eens te vatten met zo’n harsstrip… En zoals je hierboven kunt zien: mij wordt gead­vi­seerd het te laten laseren, maar daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Lijkt een goede methode, maar ook een ingrij­pen­de, qua duur en qua goed oppassen waar je het laat doen.
  Sterkte.

 • Soes

  @Zezunja en meisje van 14, Enkele haartjes pak je met een pincetje. Kost maar een paar euro.
  Ik wilde je wel kennen, meisje, ik zou met plezier iets voor je mee­ge­no­men hebben uit de winkel. Weetje, als je eens wist wat voor een ‘rare’ producten vrouwen in die winkels kochten, dan zou je je niet meer schamen voor wat strips. En aangezien je meestal geholpen wordt door vrouwen, dan mag je weten dat zij het echt niet raar vinden als je daarvoor komt.
  Als je het heel erg vervelend vindt dan helpt het ook wel als je wat artikelen tegelijk koopt, zodat de nadruk niet zo op dat doosje ligt.

  En toch heb je een hele waar­de­vol­le les geleerd. Omdat ik gepest ben geweest met mijn bril, weet ik hoe dom het is. Ik heb daarna nooit iemand op het uiterlijk beoor­deeld.
  En dat is toch ook wat waard.

 • Zezunja

  Ja ja, het pincetje. Ik en mijn pincetje zijn onaf­schei­de­lijk, maar echt een aanrader vind ik dat niet. Niets is zo pijnlijk als stop­pel­tje voor stop­pel­tje haartjes uit je bovenlip trekken.
  Maar dat is inderdaad tot nu toe de enige oplossing die ik heb kunnen bedenken.

 • Soes

  Oh hahahaha, ik dacht een enkel stop­pel­tje, niet je hele bovenlip…
  Dus dat na lang ontharen de haartjes zachter worden c.q. weg­blij­ven is dus ook een fabel?

 • Meisje met de snor

  @ zezunja , ik weet niet waarom ik het niet tegen mijn ouders durf te vertellen. Ik ben bang dat ze me uitlachen of dat ze het dom vinden dat ik het zeg denk ik ..
  Ik baal er echt ont­zet­tend van dat ik een snor heb, en al helemaal nu ik op de mid­del­ba­re zit want daar word je om zowat alles wat je anders hebt dan de anderen al uit­ge­la­chen ..

  Na het ontharen ben ik bang dat er straks van die dikke zwarte haren terug­ko­men , die je dan niet goed meer kan ver­wij­de­ren, maar is dat ook echt zo? En zie je er nog veel van als je net geharst ( of iets anders) hebt ?

 • Name

  IK heb ook een vraag. Als je snorharen éénmalig blondeert, heb je dan een uitgroei ??? Ik dacht dat het dan misschien wel goed bleef voor een hele lange poos ??
  Dus blonderen is ook niet zo goed dan ?

  Dan is het uit­ein­de­lijk beter, als het niet zo erg is, van ze gewoon te laten staan ?

 • Name

  O, nog iets vergeten, wou eerst even kijken of dit ding werkte om berichten te schrijven. Sorry dat ik er wat onper­soon­lijk op sta met die ‘Name’. Dus, nog eens over dat ‘blonderen’. Worden de snor­haar­tjes hard ?? Is er meermaals per week werk aan ?
  Ik heb nog niks met die snorharen gedaan en als het allemaal nare gevolgen heeft (maar ik dacht dat blonderen goed was) dan zou ik er ook niet meer aan denken, ikzelf, om er iets mee te doen.

  Ben benieuwd naar een antwoord.
  dank je en groetjes.

 • Meisje met de snor

  Vandaag weer zóiets leuks mee­ge­maakt..
  We zaten bij geschie­de­nis en de lerares zei; Jullie hebben nu 5 minuten om dat op te snorren ..
  en toen zei ongeveer de helft van de klas meteen al:
  Daar kunnen we punt­je­punt­je­punt­je (mijn naam) mooi voor gebruiken!
  Iedereen natuur­lijk keihard lachen ..

  Dit heeft nu echt z’n toppunt bereikt .. Ik moet er echt wat aan doen want ik word er echt compleet gestoord van ..

 • Zezunja

  @ meisje: Ik reageer morgen zeker op al je reacties, want ze gaan me aan het hart. Nu is het even iets te druk. Tot dan dan!

 • Zezunja

  @ meisje:
  Als ik jou was zou ik het wel aan je ouders vertellen, maar ik ken jou niet en je ouders niet, dus ik kan dat heel moeilijk beoor­de­len. Wel weet ik dat het fijn is om er af en toe even over te jammeren tegen iemand. Jij doet dat hier en je bent van harte welkom, ik leef namelijk met je mee, maar als je er thuis ook over kunt praten en af en toe even kunt uithuilen, is dat misschien wel prettig.
  Het lijkt me sterk dat ze het dom zullen vinden, of gezeur. Maar ik ken je ouders niet. Een snorretje is namelijk inderdaad niet zo erg, maar als je er steeds maar weer in negatieve zin iets over te horen krijgt, dan kan dat behoor­lijk funest zijn voor je zelfbeeld. En dat is iets dat je moeilijk kunt tegengaan, hoe sterk je ook bent. Dat zouden ze moeten begrijpen.
  Ik vind jouw verhaal uit de klas echt schokkend, hoewel ik zelf ook zulke dingen heb mee­ge­maakt.
  Het liefst zou ik zeggen: trek je er niks van aan, het zijn allemaal sukkels met het denk­ni­veau van een kleuter, maar ik weet dat het zo niet werkt. Als je er graag wat aan wil doen, dan moet je de stoute schoenen maar gewoon aan­trek­ken, denk ik.
  Dan nu een antwoord op al je vragen. Hoewel ik geen expert ben, maar wel een erva­rings­des­kun­di­ge.
  Let wel: mijn erva­rin­gen zijn gebaseerd op nogal zwarte haren in veelvoud. Dus als jij een lichter, dunner snorretje hebt, zou een en ander voor jou wel gunstiger kunnen uitpakken.
  – Je vraagt of je door ze weg te halen dikke zwarte haren krijgt die er niet meer uit gaan. Bij mij worden mijn haren inderdaad dikker. En zwart waren ze al, dus daar ver­an­der­de niet veel aan. Wel gaan ze er in principe altijd nog uit. Ik weet niet of het weten­schap­pe­lijk bewezen is, maar mijn ervaring is dat alle haren op je lichaam die je meer dan eens hebt ver­wij­derd iets steviger worden. In die zin is de keuze om er iets aan te doen onom­keer­baar. Mocht je ze ooit weer wél willen laten staan, dan zul je het waar­schijn­lijk moeten doen met iets stuggere haartjes.
  – Je vraagt of je er vlak na het harsen iets van ziet.
  Als je net geharst hebt, zeker als het er veel waren en je dus flink hebt moeten trekken, dan wordt je huid wat rood. Op het pakje hars­strips staat dat je mede om die reden, het beste kunt ontharen vlak voor je naar bed gaat, zodat je huid de tijd heeft een beetje te her­stel­len. Verder zie je er niet echt iets van. Hoewel je altijd even op een onzicht­baar plekje op je lichaam moet testen of je niet aller­gisch bent voor die strips.
  – Je vraagt of blonderen snel uitgroei oplevert.
  Bij mij wel. Ik moest dat minimaal eens per week doen, maar ook dat zal wel ver­schil­len van persoon tot persoon. Verder zou ik dat blonderen ook eerst op je arm of zo uit­pro­be­ren, want toen ik een jaar of veertien was heb ik een een middeltje gepro­beerd dat mijn huid bleek maakte, maar mijn haren niet. Toen zag je ze dus nog beter. Dat was niet de bedoeling.
  En verder maakt blonderen je haartjes dus ook iets harder, maar na de uigroei kunnen ze dan wel gewoon weer zacht terug­ko­men.

  Tot slot: lees alle reacties hierboven ook eens. Misschien een goed idee om met je ouders erover te praten en een laser­be­han­de­ling voor je ver­jaar­dag te vragen of zo? Dan ben je voor eens en altijd kwijt (geloof ik).

  En dan nog dit: weet je zeker dat je je naam op mijn site wilt hebben. Ik kan ‘m wijzigen in een andere naam. Wat nou als iemand die je wil pesten jouw naam in Google intikt? Mijn site komt vaak erg hoog in Google, dus de kans dat ze dit stukje en jouw reactie vinden is heel groot.
  Geef maar een gil als je wilt dat ik ‘m weghaal.

  Veel sterkte en hou je taai!

 • meisje met de snor ..

  Heel erg bedankt voor je reactie, ik ben er nog neit helemaal uit of ik het aan mijn ouders zal vertellen, het gaat namelijk al niet zo goed op school en ze zijn daarom nogal boos op mij. Ik ben er wel echt zeker van dat ik die snor nu weg wil hebben, want ik word er helemaal gestoord van ..
  Over de haartjes blonder maken- de haren zijn al aardig zwart, niet pikzwart maar toch wel al een beetje, ze zijn ook ‘best lang’ en ik ben daarom bang dat als ik ze zou verven dat ze nog steeds zichtbaar blijven..
  Ik ga er over denken om ze te harsen, en mischien een laser­be­han­de­ling overwegen.

  Als je mijn naam zou willen ver­an­de­ren; graag. Ik heb namelijk niet echt zin in klas­ge­no­ten die me ermee gaan pesten. Bedankt .

 • Zezunja

  Ik vond het­moei­lijk een mooie nickname voor je te bedenken. Jouw echte naam is zo mooi, een door mij bedachte naam kon alleen maar tegen­val­len. ;)
  Dus ik heb het maar even zo opgelost.

  En verder: ja, als je ze verft blijven ze zichtbaar, dat zeker. Harsen kan het begin zijn en dan kun je ze later nog laten laseren.

 • anoniem toch maar

  Nou ik ben pas 16 en ik heb al last van een snorretje .. en dat op de leeftijd dat uiterlijk nog o zo belang­rijk is .. en misschien valt het mij meer op als andere maar ik iriteer me er dood aan! epileer het nu elke dag maar toch blijft het opvallen.. want al zijn er geen haren, rondom mijn mond lijkt het wel alsof ik een donkere waas heb hangen, die donkerder is als de rest van mijn gezicht .. Ik wil laten laseren maar ik ben 16 en me moeder snapt problemen met uiterlijk niet (die heeft zelf niet zoveel last van haar“snorretje”) .. Elke dag blijven epileren is misschien een oplossing maar ik heb het idee dat het alleen maar erger word hierdoor! Scheren lijkt me niks, en al die andere dingen zijn te duur voor mijn armoedige bestaan..
  Iemand nog ideeën zodat ik ook een keer een knap meisje kan zijn die lol kan hebben met haar vrienden en mensen aan kan kijken zonder te denken: “ze kijken naar me snor *schaam*” ..

  kusjes

 • meisje met de snor ..

  Ik heb sinds kort wat ontdekt en het is niet duur,en je kan het bij ETTOS kopen het kost bijna 5,30 euro maar je doet er lang mee het heet VELVET TOUCH.Ontharingshandschoentjes van papier met daarop natuur­ij­ke stoffen gewonnen uit graan.Door rustig mmet tegen­ge­stel­de draaiende bewe­gin­gen over de huid van je benen te wrijven,onhaar je zonder pijn irri­ta­ties.
  Omdat ook de dode huicellen ver­wij­derd worden,voelt de huid flu­weel­zacht aan.EEn had­schoen­tje kan meerdere malen gebruikt worden.je heb ook VELVET TOUCH ook voor BIKINI en er is ook speciaal voor het gezicht VELVET TOUCH FACE,nou ik hoop dat je hier wel baat bij heb.

  dit heb ik op internet gevonden, denken jullie dat die velvet touch face ook voor een snor zou helpen? Want opzich lijkt het me dan een best fijn product, en het is niet duur.

  @ het bericht hierboven, ik heb precies hetzelfde. Mijn moeder zal het probleem toch niet snappen, ik vind dat zij zelf ook best aardig een snor heeft maar ze doet er niks aan. Volgens mij heeft ze zelf niet eens in de gaten dat ze er een heeft of het inte­res­seert haar gewoon niks.. Als ik dan naar haar kijk, en hoe ‘normaal’ ze ermee kan leven; Zij en papa hebben er beide geen problemen mee, niemand heeft er ooit wat van gezegt tegen haar etc. Dan geeft het me toch weer een slecht gevoel, net of ik laf zou zijn als ik mijn snor weg haal ..

 • Zezunja

  @ anoniem:
  Die hars­strips zijn ook niet zo duur, tenzij je er veel nodig hebt, maar wanneer je één keer alles weghaalt, daarna epileert en als je die donkere waas weer ziet ver­schij­nen pas weer harst, hoeft het niet té duur te zijn.

  @ meisje:
  Ik heb toevallig ook over die shuur­pa­pier­tjes, zoals ik ze noem geschre­ven.
  http://zezunja.punt.nl/index.php?r=1&id=176241

  Mij lijken die toch wel een beetje pijnlijk op je bovenlip. Voor mijn benen ging het prima en vond ik ze tof, maar de huid op je benen is een stuk minder gevoelig dan die onder je neus. Je zou het kunnen proberen en als het werkt zou dat heel fijn zijn, want ik was altijd wel enthou­si­ast over het resultaat. Maar de kans is aanwezig dat het te veel pijn doet. Of dat je huid rood wordt, dus doe het voor de zekerheid voordat je gaat slapen, zou ik zeggen. Zodat rode huid zich weer kan her­stel­len.
  Overigens kun je ze niet bij elke Etos krijgen, is mijn ervaring.

  En hoewel de Drs. hierboven gelijk heeft, snap ik wel hoe dat voelt. Dat je je een aan­stel­ler voelt, omdat je moeder er zo laconiek over lijkt te zijn.

 • Lilimoen

  @ Meisje 1 en 2 (volgens mij zijn er nu twee meisjes, dus het is wel even inge­wik­keld): ik volg jullie verhaal en het laat me niet koud. In mijn job ontmoet(te) ik dagelijks heel veel meisjes en jongens (met en zonder snor) van jullie leeftijd met veel grote en kleine zorgen. Doorgaans vind ik hen erg lief.
  Wat me opvalt aan jullie verhaal is misschien de aanname dat jullie ouders het niet zouden snappen. Jullie kennen jullie ouders wellicht zeer goed, maar soms is het toch goed om even te checken of iets wel is zoals je denkt dat het is. Misschien hadden jullie moeders er op 14 en 16 jarige leeftijd ook problemen mee? Misschien hebben ze het nu aanvaard. Het is misschien wel inte­res­sant te weten hoe ze dat hebben gedaan. Het is misschien ook wel inte­res­sant (vooral voor meisje 1) om te zeggen waarom het niet zo goed gaat op school. Als ik dit allemaal lees, dan heb je het verdikke erg lastig daar,… Ik zou ook niet presteren onder die omstan­dig­he­den. Maar je ouders denken misschien: “Wat is er toch met onze dochter? Hoe komt het nu dat het niet lukt?” Niet dat dat snorretje nu alles moet verklaren, maar toch…
  Ik vind het knap van jullie dat jullie al behoor­lijk goed weten wat jullie willen. Dat is al heel erg veel.
  Over producten weet ik niet veel, daar kan ik jullie jammer genoeg geen advies in geven.
  Toen ik 18 was, sprak ik met een heel goede vriendin (zij was 19) eens rustig over haar rosse snorretje. Wat bleek, ze wist niet dat het opviel, ze was blij dat we erover gebabbeld hadden en vrij snel daarna is ze strips gaan kopen in het Kruidvat. Ze was heel gelukkig dat we erover hadden gesproken en er viel met de strips heel veel twijfel weg.
  Ik weet niet welke de beste weg is, maar ik denk dat jullie goed bezig zijn met het allemaal eens te onder­zoe­ken.
  Veel sterkte en succes met dit alles!!

 • Meisje met de snor

  Oke , ik heb besloten.
  Zondag ga ik met een vriendin samen shoppen, en dan koop ik gelijk hars-strips, het is echt tijd dat die snor weggaat. Ik heb er ook bijna geen zelf­ver­trou­wen door, en ik vind het gewoon niet-vrouwelijk staan. Ik heb aan die vriendin verteld dat het me echt heel erg dwarszat , en ze begreep het ook. Daar was ik erg blij om want ik was bang dat ze raar zou reageren. Nou gaat ze met me mee als ik naar die winkel ‘ga.
  Ik ben wel erg blij dat ik het verteld heb, het voelt echt een beetje als een opluch­ting .

 • Lilimoen

  Mega dat je het vertelde,… Ik voel de opluch­ting tot hier. ;-) En het is toch heel erg leuk (en steunend!!) dat ze mee gaat.

 • meisje met de snor ..

  Helaas, missie mislukt .. Zit dus nog steeds met die snor …
  Ik denk wel dat ik er toch hier in de stad wat voor ga kopen, maar ben bang dan uit­ge­la­chen te worden als ik bij de kassa aankom.. Ik ben tenslotte nog maar 14 ..

 • Zezunja

  @ meisje: Bij het Kruidvat, de Etos of welke andere drogist dan ook komen dagelijks tien­tal­len mensen dingen halen waarover ze zich onge­mak­ke­lijk voelen. Condooms, aam­bei­en­zalf, incon­ti­ne­tie­ver­band­jes, glij­mid­del, noem maar op. De cais­sie­res doen niet anders dan zulke dingen verkopen. Dat valt ze echt niet op. Ont­ha­rings­din­gen zijn absoluut geen in het oog sprin­gen­de producten voor zulke win­ke­liers. Heus.
  Sterker: je bent een klant, je komt geld bij ze uitgeven, ze willen jou als klant houden en weten wel beter dan een klant een onge­mak­ke­lijk gevoel te geven. Ik weet zeker dat het je 100 procent mee zal vallen.

  En waarom mislukte je missie? Hadden ze het niet?

 • Lilimoen

  Ik denk dat Zezunja gelijk heeft hoor!

  Misschien kan je alles stapje per stapje doen: wandelen richting winkel, volgende keer: winkel binnen gaan, volgende keer: naar rek lopen van de producten die je zoekt en eens rond­kij­ken, volgende keer: de producten meenemen de winkel rond, volgende keer: producten betalen aan kassa.

  Dit is een optie, maar uiteraard wel eentje die wat langer tijd vraagt. Winkel binnen, product kiezen en hop betalen is een operatie van hooguit 20 minuten. Korte pijn bij wijze van spreken.

  14 zijn is jong, maar er zijn genoeg meisjes van 14 die ont­ha­rings­pro­duc­ten kopen, scheer­mes­jes, pincet, enz. Daarin ben je geen uit­zon­de­ring,… denk ik.

 • Drs. Johan Arendt Happolati

  Beste Meisje,

  Je bent nog maar veertien?
  Oké, dan moet je het zien als een soort overval.

  Je zet je verstand op nul (belang­rijk!).

  Je dringt die winkel binnen en je begeeft je onmid­del­lijk naar dat rek waar die fucking ont­ha­rings­pro­duc­ten staan. Je rukt er een uit die rekken en je begeeft je onmid­del­lijk naar de kassa (nog altijd verstand op nul).

  Je legt dat ding gewoon op de lopende band en je probeert onder­tus­sen aan iets anders te denken (een leuke jongen waar je stiekem een beetje verliefd op bent).

  Voor je het weet ben je je geld kwijt, heb je dat product in handen en ben je de winkel uit.

  Meer is dat niet.

  Ja, ik vertel hier natuur­lijk allerlei onbruik­ba­re onzin, maar ik leef toch wel oprecht met je mee.

  Sterkte meid. Laat ons iets weten.

  Drs. Johan Arendt Happolati

 • Priscilla

  Heeyheey. ^__^
  Ik heb ook last van een ‘snorretje’ eerst deed ik Harsen maar nu heb ik vlakbij mij in de buurt een Flits­stu­dio gevonden voor maar 35 euro per behan­de­ling & je krijgt het vergoed. Ik merk al zelf dat er nu al véél meer haartjes weg zijn ik moet nog een stuk of 8 behan­de­lin­gen en dan ben ik er vanaf.
  Maarja het is ronduit gemeen om mensen die last hebben van over­be­ha­ring uit te schelden of na te staren net zoiets als een tie­ner­moe­der, die met lange gezichten worden nagekeken.

 • meisje zonder snor!

  Ik heb hier lang niet meer van me laten horen, maar heb afgelopen dinsdag toch de stap gewaagd. Ik ben gewoon naar de stad gefietst en heb gewoon een pakje hars­strips gehaald. Ik was wel erg bang raar aan­ge­ke­ken te worden, en het was al helemaal moeilijk dat er ook nog eens allemaal mensen naar me toekwamen om te vragen of ik hulp nodig had enzo.. Maar ik heb het toch gedaan, en zit nu met een bijna haarloze bovenlip :), het was wel moeilijk om te doen want erlke keer bleef er weer een stuk van dat ‘hars spul’ hangen, en ook niet alle haartjes zijn weg maar ik ben heel tevreden.

  Ben erg blij dat ik het gedaan heb :). Ik wil jullie iig erg bedanken voor alle tips en adviezen die jullie gegeven hebben.

 • Zezunja

  You go girl!

  Moedig en goed dat je het gedaan hebt. En heel plezierig dat het resultaat je bevalt. De hars kun je eraf halen met lotion op oliebasis (baby-olie of zo). En over­ge­ble­ven haartjes kun je met een pincet ver­wij­de­ren.

 • Saartje

  He ik heb/had een snor.. op de basis­school zei niemand er iets van maar sinds kort een paar jongens uit mijn klas en dat is best wel rot! Ik heb hem er laatst afge­scho­ren en toen zeiden een paar jongens; hee waar is je snor gebleven? Dat vond ik erg rot, maar een snor komt vaak aan orde bij ons in de klas want er zijn een jongen en meisje met snorr maar niemand zegt het echt recht in mijn gezicht en niemand staart me aan want die van mij zie je pas van dicht bij maar toch schaam ik me dood.. wat moet ik doen?

 • Zezunja

  Beste Saartje, niet scheren! daar krijg je stoppels van, zoals mannen hebben. Je kunt ze er beter uit­trek­ken met een pincet (eentje met een stompe vlakke ‘punt’)of met hars­strips. Beide producten kun je bij elke drogist kopen.
  Sterkte.

 • onzeker meisje

  Woh…het duurde wel een tijdje voordat ik dit alles heb gelezen :D.
  om eerlijk te zijn heb ik ook een snor en ik was eigenlijk bezig om een oplossing te vinden op internet tegen mijn snor. maar ik kwam dus hier terecht. Tegen iedereen die een snor heeft , ik leef met jullie mee. want elke dag maak ik dat ook mee.( ik ben 14 jaar) In mijn klas ben ik de enige met een snor dat ook nog zichtbaar is. maar gelukkig pesten mijn klas­ge­no­ten me nog niet. Mar wel moet ik toegeven dat ik me er behoor­lijk schaam voor me snor. Als ik dicht bij iemand sta of zit dan probeer ik me hand er altijd voor mijn mond te houden, dan doe ik alsof ik mijn hoofd steun, hoewel dat helemaal niet zo is. En het liefs wens ik dat het elke dag een beetje bewolkt is want dan zie je mijn snor ook niet zo goed. Ook schaam ik me om naar het strand t egaan met mijn vrien­din­nen, want daar schijnt de zon heel erg en dan zou je mijn snor 1000% zien :(Al best wel lang zit ik met mijn snor opge­scheept. Vanaf groep 7 begon het, maar eerst was het heel erg dun. Maar in de loop van de jaren werd het steeds donkerder. Altijd als ik me neef zie, zit hij mij er altijd mee te plagen. Ikzelf ben dan stil, maar toch doet hij dat elke keer. Ik heb geen idee of hij het wel ziet dat ik het niet leuk vind. Mijn snor zie je al vanaf 1 meter ofzo, als er zonlicht is. Dus tijd voor maat­re­ge­len. en ik kwam uit op laser­be­han­de­ling. Toen begon ik het rustig aan me meoder te vertellen, maar eerst was ze er niet zo voor en was ze bang dat je er kanker van kan krijgen. Maar een paar weken geleden begon ik steeds meer over me snor te zeuren en zei ze dat ze er wat aan zal doen (met een dokter bespreken). Zelf durfde ik haar toen neit meer te vragen wanneer ze zal doen ofzo. Dus nu weet ik niet eens zeker of ze dat wel zal doen of ze dat alleen­maar zei om me gerust te stellen.Maar dus maar afwachten he.. :(..ik zou wel erg blij zijn als ik volgend school­jaar er vanaf kan zijn, na al die 4 jaren die ik met me snor rond moet lopen en het meot zwijgen..

  Liefs onzeker meisje

 • Zezunja

  @ onzeker meisje: Ik herken me erg in je verhaal en vooral dat je je hand voor je mond houdt om ze te verbergen.
  Ik hoop dat je moeder het inderdaad serieus neemt.
  Van laseren weet ik niks, dus ook niet hoe goed of slecht het voor je kan zijn.
  Mocht je nog tips nodig hebben… je bent altijd welkom.
  Hou je taai!

 • meisje zonder snor!

  Ik herken me ook heel erg in het verhaal ( ook met de hand voor mijn mond blijven, wat ik trouwens nu nog steeds doe ( ja, gewoontes verlies je niet zo snel) ).
  Over laseren weet ik ook niet veel, ik zat er ook wel aan te denken maar het lijkt me echt veel te duur, en stel dat het mislukt..

  Bij mij is mijn snor trouwens nog steeds wel zichtbaar, hij gaat niet goed weg en je ziet echt van die puntjes zitten ( niet echt stoppels, maar ik heb geen idee hoe je het anders moet noemen )
  Toch ben ik wel erg blij dat ik het gedaan heb, het is wel een stuk minder :) .

 • Eeenn meiiSjee

  Heeeyy isz schheer my snor met een scheer meSsjjee :(
  Allleen het wordt steetsZ ergers wat moet ik nOU doewn :’(:’( iedereen Pest me daar mee

 • onzeker meisje

  hoi,

  Nou uit­ein­de­lijk heeft mijn moeder toch een besluit genomen en ik mag het dus niet doen. Want ze vindt me nog te jong. Ze zei dat het wel mag maar alleen als ik 18 jaar ben of ouder. Tja…nog 4 jaar er mee rondlopen he.
  Maar mijn tante had dus gezegd dat veel leer­lin­gen van haar (ze is leraares) dat veel doen. Hun snor en/of kin ontharen met een ont­ha­rings­strip. En ze zei ook dat de haartjes niet don­ke­re­der terugkome, omdat de haartjes op je gezicht meetsal dun zijn en niet hetzelfde zijn zoals op je benen ofzo. Dus..maar volgens mij komen ze wel donkerder terug als je het scheert of onthaart. Maar zezunja …jij onthaart toch oko je bovenlip?
  En doet dat pijn? en komen de haartjes bij jou wel donkerder terug(of dikker)? of zijn ze nog even donker? Of zijn ze juist lichter geworden? :S..en meisje zonder snor..uhm..hoe kan eht nou dat je snor nog steeds zichtbaar is nadat je het hebt onthaard ?? :S

  Groetjes,
  Onzeker meisje

 • Zezunja

  Dag onzeker meisje,
  Bij mij komen ze inderdaad harder, donkerder en sneller terug. Maar toch ben ik blij dat ik het doe, want er wordt niet meer achter mijn rug om gefluis­terd.
  Ik moet het elke twee dagen bijhouden. De eerste keer heb ik hars­strips gebruikt, sindsdien werk ik het (heel pijnlijk!) met een pincet bij.

 • onzeker meisje

  Halo zezunja,

  uhm..waarom ben je eigenlijk over­ge­stapt naar een pincet? werken die ont­ha­rings­strip niet meer? of werken ze niet goed en blijven er dus haartjees over na het harsem? want eigenlijk wil ik het nu ook wel gaan doen, maar ik weet niet wat voor merk ik dan zal gebruiken. Maar ik heb gelezen, op de ver­pak­king van een ont­ha­rings­strip, dat de haren nadat je ze geharst hebt wel 2 of 3 weken weg­blij­ven. :S klopt dat dan niet?

 • Zezunja

  Omdat hars­strips vrij duur zijn en niet zo heel goed werken, dus je hebt er veel nodig voor weinig haartjes. Dat vind ik zonde. Die gebruik dus alleen voor veel haartjes (de aller­eer­ste keer)
  En over die twee of drie weken weg­blij­ven: bij mij niet, maar ik sluit niet uit dat het bij anderen wel zo is. Bij mij blijven ze een dag of drie weg.

 • Marijne

  Ik gebruik hars van de kruidvat, dat is niet duur en je kan er heel lang mee doen. Je warmt het op waardoor het smelt (in een bakje) in een pannetje met water op het vuur. Daarna smeer je het op je bovenlip met een spateltje (eerst ’n beetje talk­poe­der op je huid). Het werkt veel beter dan die hars­strips, maar is wel even pijnlijk, denk maar aan een pleister die je snel ergens vanaf trekt. Ik ben nu 27, ben er denk ik op mijn 16e ofzo mee begonnen, toen de jongens op de mid­del­ba­re school een vrien­din­ne­tje ermee plaagden. We hebben het toen samen gedaan, was eigenlijk best gezellig…
  Oftewel: zoek een vriendin met een snor! ;)

  Ik heb wel last van wat puk­kel­tjes twee of drie dagen nadat ik heb geharst, het is best even een aanslag op je huid, omdat het redelijk warm is en een mini-laagje huid­cel­len weghaalt. Maar ja, die tij­de­lij­ke puk­kel­tjes vind ik minder vervelend dan donkere haartjes. Het blijft best lang weg, helemaal als je het inderdaad bijhoudt met een pincet.

  Succes!

 • Anita's Bjoetiesjop

  Waarom gaan jullie meiden niet gewoon naar een schoon­heids­spe­ci­a­lis­te? Daar hebben ze antwoord op al je vragen, en het harsen van een bovenlip kost niet zo veel (bij mij maar €7). Een schoon­heids­spe­ci­a­lis­te die haar werk goed wil doen maakt (zeker voor de jeugd met zo’n probleem) tijd vrij voor advies. Verder zijn de har­s­me­tho­den vaak beter (haartjes worden echt met haarzakje en al uit­ge­trok­ken, en breken niet in de schacht af) waardoor het 2–8 weken duurt voor ze weer terug komen.

  en anders: maak je eigen hars als je niet naar de schoon­heids­spe­ci­a­list of winkel durft. Quote:

  Sugaring, ook wel Perzisch harsen genoemd, is een alter­na­tie­ve en natuur­lij­ke manier van ontharen. Bij sugaring wordt een uit pure suiker en andere natuur­lij­ke ingre­di­ën­ten gemaakte pasta gebruikt. Deze sui­ker­pas­ta hecht zich aan het haar, dat er ver­vol­gens door middel van een zeer aparte techniek met wortel en al uit­ge­trok­ken wordt. Het lijkt dus op harsen.

  De voordelen van sugaring?

  Het is minder pijnlijk dan harsen
  Regel­ma­ti­ge behan­de­lin­gen zorgen na verloop van tijd voor een gelei­de­lij­ke ver­min­de­ring van de haargroei.
  De nieuwe haartjes zijn fijner, meer verspreid en lichter van kleur.
  Droge en dode huid­cel­len worden door sugaring ver­wij­derd en de huid wordt gezond, zacht en glad. Vergelijk het met scrubben.
  De sugar hecht zich alleen aan het haar, waardoor de huid niet bescha­digd wordt.
  De pasta is volledig oplosbaar in water. De huidt kan gemak­ke­lijk schoon­ge­maakt worden en geeft dus geen geklieder.
  Zo’n pasta is goed zelf te maken.

  Recept voor sugaren
  Ingre­dien­ten:

  1 kop suiker of honing
  sap van een citroen
  plastic zak
  Als je suiker gebruikt: breng het citroen­sap aan de kook en strooi daar de suiker in. Gebruik je honing breng dan dit eerst aan de kook en doe er het sap van de citroen bij. Laat het mengsel onder voort­du­rend roeren ca. 10 minuten zachtjes koken, tot het mengsel een bruine kleur krijgt. Haal de pan van het vuur en laat die in een bak koud water afkoelen. Spoel je handen af met koud water en maak van de dikke stroop een bal en bewaar die in het plastic.

  Gebruik zonder strip:
  Zorg dat de huid helemaal droog is, gebruik eventueel baby­poe­der. Leg wat van het sui­ker­meng­sel op de huid, druk dit vlak in de richting van de haargroei. Pak een randje van het mengsel stevig vast en trek dit weg in een snelle beweging. De haren, vast­ge­plakt aan het sui­ker­meng­sel, worden met wortel en al uitgerukt. Herhaal dit proces maar trek de pasta dan in ver­schil­len­de andere rich­tin­gen weg. De huid zal wat rood worden, maar dit trekt snel weg.

  je kunt het mengsel ook iets verwarmen (au bain marie), breng het op met een spatel en gebruik als strip bv een stuk stof van een oud shirt.

  Je hars is (door het hoge sui­ker­ge­hal­te) jaren houdbaar en bederft niet

  Het resultaat: glad als de oude Egyp­te­na­ren.…. en het is afwasbaar met water. Dus als de 1e methode met de suikerbal niet helemaal lukt, of er met de strips hars blijft zitten was je het er zo weer vanaf.

  suk6

 • Zezunja

  @ Anita’s Bjoe­tie­sj­op: Ik heb je url uit de reactie gehaald, het werd mij iets te spammerig. Mochten mensen meer willen weten over je bjoe­tie­sj­op, dan moeten ze maar Googlen. Zezunja.nl moet vrij blijven van adver­to­ri­als.
  Maar toch bedankt voor de infor­ma­tie.

 • -

  Ik vind het ver­schrik­ke­lijk dat jonge meisjes zich zo onzeker voelen door hun snor. Ik heb dons haartjes en daar schaam ik me al ont­zet­tend voor, terwijl je het pas vanaf 10 cen­ti­me­ter afstand ziet (en wie komt er nou zo dichtbij?)maar ik kan me niet voor­stel­len hoe iemand zich voelt met een hele bos op zn bovenlip.. Ik leef heel erg met jullie mee allemaal, en ik denk dat de bestie optie harsen is (hoewel het me ont­zet­tend pijnlijk lijkt) Maar het is nou eenmaal zo dat ALLE don­ker­ha­ri­ge mensen wel in ieder­ge­val een donker don­s­laag­je hebben, blond­ha­ri­gen hebben het ook, alleen natuur­lijk blond, waardoor het een stuk minder opvalt. Maar toen mijn vriendin zich laatst naar de zon draaide zag ik het ook zitten bij haar, dus maak je maar geen zorgen. En mensen die er opmer­kin­gen overr maken zijn gewoon super zielig. Sterkte iedereen, en probeer alle (mogelijke) opmer­kin­gen te negeren ;-)

 • Sylvana

  Aan San­dris­si­mo:
  Schoon­heids­spe­ci­a­lis­ten hebben echt niet een cursus van 3 uur gevolgd voor elek­trisch ontharen!!!
  Ik volg nu de OPLEIDING ervoor, want ja ik ben schoon­heids­spe­ci­a­lis­te en daarvoor moet ik 100 uur!!!! oefenen voor de praktijk en dan heb ik het nog geen eens over de theorie. Weet jij alles van de haren? hormonen? huid? Latijnse bena­min­gen? Denk je dat je dat in 3 uur kunt leren?
  Dacht het niet

 • Ashke

  Hoi!
  ik hoop dat mijn reactie nog beant­woord kan worden ;). ik herken me in jullie echt waar!!
  ik heb ook donkere haartjes boven mijn lippen en jah daardoor voel ik me onzeker. Een ex van mij had daar ooit eens com­men­taar opgegeven voor de grap, maar mij raakte het echt! en sindsdien denk ik daar maar aan en ik voel dan telkens of het groeit of verder donker wordt! :s
  maar nu ben ik met een ander tesamen en jah hij zegt dat ik onge­lo­fe­lijk mooi ben maar ik kan hem jammer genoeg geen gelijk geven en nu zit ik weer met die obsessie van mijn donkere haartjes boven mijn lip!! ik durf niet te harsen of uit te halen met pincet omdat ik weet dat dit dan terug komt en het geen effect zal hebben. het liefst zou ik het laten wegstra­len maar ik ben nog maar 16 en geld tjah heb ik niet zo en durf ook niet. ik heb het al eens aan mijn ma gezegd maar zij lacht me uit!!! ze zegt dat ik hal­lu­ci­neer en al maar als ik kijk in de spiegel dan zie je het (als je dicht kijkt) boven mijn lip en zo op mijn kin :s ik haal wel al de haartjes tussen mijn wenk­brau­wen uit sinds mijn 12e of zo maar dat vind ik nog niet zo erg… Het is gewoon, ik wil dit vriendje niet kwijt, ik zie hem enorm graag maar ik ben bang dat ik hem zou verliezen door mijn uiterlijk. voor de rest ben ik redelijk mooi ook al zeggen anderen dat ik knap ben (maar ik ben ook gepest geweest in het lager doordat ik te dik was en ik ben dan veel vermagerd in het mid­del­baar). Dus mijn zelfbeeld ligt al aan nul :s. ik hoop dat ik een reactie terug­krijg en ik vind u zeer moedig Zezunja echt :) ik zou u niet hebben kunnen nadoen. je hebt mijn respect (k)

 • Onzeker

  hej!
  Ik snap niet echt waarom harsen nou beter zou werken dan epileren? Want in beide gevallen trek je ze er toch uit? Dus dan zou door epileren ook de haartjes minder dik en donker terug moeten komen, want volgens mij is het enige vershil tussen harsen en epileren (met een pincet)alleen dat je bij harsen meer haren tege­lij­ker­tijd er uit trekt en met een pincet een voor een. En voor Ashke…ik ben ook een meisje van 15 jaar..en ik had net zoals jij ook wat je kan noemen een snor..tenminste ik vind het van wel, maar me ouders niet. Hoewel..me neef zit mij altijd te pesten. Dus uit­ein­de­lijk, met de steun van de meiden (en vooral zezunja, had ik alle moed verzameld en met snor toch weggehaald..eerst met harsen(harsen is zo’n gedoe allemaal)..maar daarna epileren. Ik was eerst ook bang dat de haren dan donkerder en dikker terug zal komen en dat het uit­ein­de­lijk helemaal net zo erg wordt als mijn vader (je-weet-wel-mannen-snor). maar gelukkig is dat niet, tenminste nog niet. Ik had eigenlijk ook met mijn moeder erover gesproken over laser-behandeling, alleen ze vond het te duur, bela­che­lijk (omdat ze vindt dat ik geen snor heb) en dat ik te jong ben. Dus van haar mag ik het wel doen, alleen wil ze eerst dat ik ouder ben.dus na mijn 18 ofzo. als ik alleen woont..want dan is ook alles volgroeit enz. maarja..ik hoop dat je hier wat aan hebt enuh..hopelijk kunnen jullie snel een antwoord op mijn vraag geven (over harsen en epileren enz.)
  Bye bye

 • anoniem girl met dezelfde problemen

  hey..
  kben echt blij dat ik deze site heb gevonden.. meisje met snor.. ik heb hetselfde wat jij hebt..
  op me bovenlip arm en been.. kheb producten gehaald *Veet* ofzo.. doet geen pijn.. maar komen donkerder trug :S
  ik epileer me boven lip het doet nie so’n pijn maar als ik in het midde epileer doet het HEEEL erg pijn… weet iemand misgien raad voor my ik epileer alleen aan de zijkant de midden doet vet pijn…

 • anoniem girl met dezelfde problemen

  hey kheb nog wat te vertellen..en meisje met snor kweet nie hoe oud je bent hoor.. maar me moeder segt als je 18 bent valt alles eraf jaja ‑_- je zult het maar kryge he.. me familie heeft niet zoveel haar wrm moet ik ht dan krygen…
  kben pas 13.. heb teveel haar overal.. als ik ver­drie­tig bent.. wrm ik zoveel haar heb denk ik aan de enigstee plek wat ik mooi vind.. me zijkant vn me buik dat vind ik het mooiste dan denk ik…hmm hoe sou je sijn als ik geen 1 haar heb op me arm benen enz..
  kheb het aan my moeder verteld se segt POEH je bent nog te klein je hoeft je egt geen zorgen te maken.. dus wel.. k kan geen bekini aan doen of zwemmen dan kijkt natuur­lijk iedereen my dom aan vn ewl check haar nou bah.. meestal als ik ga zwemmen ga ik het eraf halen met *Veet* ofzo maar het groeit er trug en swart..Bahh..ik eppileer het nu alleen me boven lip.. en wat is harsen.. heeft iemand nog tip om het weg te halen *been*arm*bovenlip* enz..
  …kben vrlieft op jonge.. maar kben echt onzeker als hy me maar niks vind omda ik op me bovenlip haartjes heb…en dan moet ik het epileren.. pijnlijk maar a;llleen het midden bovenlip doet pijn duss daar epileer ik het nie en dan siet er egt nie. uit…:’(
  leven is hard.. wie mooi wilt sijn moet ipjn­lij­den seggen se dan he…
  pleas mail dan trugg . dankjewel

 • Oker

  Goh wat inte­res­san­te uit­wis­se­ling hier. Snorren zijn hard­stik­ke taboe lijkt het. Ik heb het er met oude en jonge mannen over gehad, maar die zijn unaniem hard in hun oordeel: snorren zijn vreselijk. Sindsdien ben ik onzeker over mezelf.
  Ik heb niet eens zo heel veel snor, maar eens in de zoveel tijd haal ik het toch weg met een elek­trisch epileer apparaat. Epilady heet zo’n ding. De eerste keer springen de tranen je in de ogen van pijn­lijk­heid, maar daarna gaat het wel. Leuk is natuur­lijk anders, maar ca va.
  Nu lees ik hier dus dat je daar gleuven van krijgt?!

 • Anoniem...

  zozo alles hierboven lezen duurt wel lang:P
  Maarja, ten eerste wil ik even zeggen ik leef met jullie mee.
  Ik ben ook een meisje en heb ook een snor, echt niet leuk. M’n zussen&broers pesten me er soms mee als ik ruzie met ze heb.
  Mijn zus heeft er geen en mijn moeder ook niet echt.
  Ben ik weer de enige. Ik wil hem weghalen maar ben nog niet zeker ervan hoe ik dat ga doen.
  Laseren zou ik heel graag willen maar te duur.
  Mijn 2e optie zou dan harsen zijn, ik ben alleen bang dat het nog erger gaat worden dan, nog zwarter en dikker :( (dat zegt mijn moeder, maar ik mag het wel doen van haar).
  Ik snap ook hoe jullie je dan voelen na zo n opmerking van klas­ge­no­ten etc. , ik heringer me nog heel goed 1 opmerking van een jongen uit mn klas. ARGH ik werd zó boos en ver­drie­tig.
  Ik haat mijn snor en hoe langer ik in de spiegel kijk hoe ver­drie­ti­ger ik word. Ik denk dat ik mijn moeder maar ga vragen om die hars­strips bij de kruidvat te gaan halen .. (hopen mr dat ze dat voor me wilt doen).
  x.Anoniem.x

 • Anoniem...

  Heey ,

  Ben ik weer.. en ik heb hem eraf geharst ;)
  nu helemaal weg. ik hoop dat het zo n tijdje blijft en niet erger terug komt ofzo. en anders mag ik van me ma gwn gaan laseren ! ik dacht dat dat te duur was maar toen ik het voor­stel­de vond ze het goed alleen denkt ze dat het gevaar­lijk voor me is, maar dat is niet zo denk ik . :P wel aardig van dr zij had ook die strips gekocht voor me (etos) XD .
  Gr

 • onzeker

  ik wet niet eens het verschil tussen harsen en epileren..dus ik kweeniet hoe je dan van harsen gleuven kan krijgen..maar mag je van je moeder laser­be­han­de­ling neme, anoniem? :O
  Hoe oud ben jij dan? maar als je het gat doen..vergeet het dan niet tegen ons alles tot op de detaisl te vertellen..want miss is dat handig voor ons meisjes met snor..:P En hoeveel kost het dna bij jou? bij mij in de buurt zeggen ze van 70 euro per keer..:S..das 1 maand werken..en je moet minsten 5 behan­de­lin­gen nemen en volgens die mevr. kan het nog altijd terug groeien in ver­schil­len­de levens fase..zoals.zwangerschap :S..wrm is het tog zo’n gedoe! ‑_-”..hebben wij weer..maarja.ik epileer het nu..maar benwel bang want als ik op kamp ga dat ik dan moet epileren.en als me vrienden het zien.dan schrikken zij vast heel erg..dus moet ik het denk ik stiekem in de badkamer doen ofzo..*zucht* en volgens mij vallen de haartjes na je 18 echt niet..anders zou je geen oksel haar meer hebben ;)

  groeitjes,.
  onzeker

  p.s wat is nou het verschil tussen harsen en epileren?.want je trekt ze in beide gevallen tog uit? =S

 • didi

  heey mesnen weet iemand mischien wat erg is als je met een scheermes je snor weghaalt???
  en wat het beste is om te doen om je snor weg te halen???

  alvast bedankt

 • Meisje (nog) met snor

  Ja, ik heb een snor. En omdat ik donkere haren heb, vallen ze op. Vreselijk vind ik het. Ik heb de hars­stirps van Silx gekocht, maar echt werken doen ze bij mij helaas niet. Als ik epileer, crepeer ik van de pijn. Ik denk dat ik de ont­ha­rings­crè­me van Silx ga proberen.
  Ik ben het eigenlijk met je eens, echt is echt en plastic is plastic, maar ik wil, net als jij, een mooie vrouw zijn. (Nouja, ik ben dan nog niet echt een vrouw, maar een meisje, maar goed)
  Heeft iemand nog tips voor me?
  Ik vond het leuk je stukje te lezen.

 • Anoniem

  aan didi:
  NIET SCHEREN met een scheer­mes­je !!! dat moet je echt NOOIT doen, dan krijg je precies dezelfde snor als een man ! ook die stoppels enzo. Je kan ;
  ‑harsen , het is dan weg maar komt na een tijdje (ong 1 week bij mij) weer terug maar dan moet je het weer weghalen.
  ‑epileren , doet héél veel pijn, harsen doet ook pijn maar niet zoveel! en het duurt ook heel lang hoor moet je voor­stel­len ieder haartje een voor een weghalen gaat eeuwen duuren denk ik, en het doet ont­zet­tend veel pijn. En het is ook moeilijk om zo’n haartje goed te pakken zien te krijgen.
  ‑laseren , kost veel geld. mijn moeder zei dat het mag maar ze denkt dat het slecht is voor mn gezond­heid daarom is ze bezorgd. ik heb het nog niet gedaan ik wil er nog f mee wachten tot de vakantie ofso en tot mn moeder zich geen zorgen meer over maakt. maar het kan ook zijn dat ze alsnog terug­ko­men. geen zekerheid dus.
  – ont­ha­rings­cré­me , daar weet ik nog niet veel van het lijkt me super handig (als het ook echt werkt!).nog nooit gepro­beerd wil het wel gaan doen ;p.
  – blonderen , je kan het blond maken met speciale verf ofso dan zie je ze minder goed.

  Verder weet ik het niet echt ik hoop dat ik jullie geholpen heb , en zowiezo nooit scheren ik heb een keer gezien hoe dat afliep bij een vrouw! echt nooit doen :P

  x

  p.s. epileren is toch met een pincet?:| ja toch ff voor de zkrheid hr ik ben in de war xD

 • Ashke

  hoi mensjes!!
  ben hier weer, was lange tijd geleden.
  heb nog niets gedaan aan mijn probleem,
  mijn probleem is enkel paar donkere haartjes aan zijkant van me lip en raar maar waar,
  sommige zijn vanzelf verdwenen ^^
  nu zit ik enkel met paar haartjes dat je kan zien op bepaalde plaatse.
  als je tegen de zon in kijkt (met spiegel) zie je ze niet, ze zijn blond.
  als je met je rug in zon staat (met spiegel) dus zon eerst in spiegel en dan zie je je gezicht, dan zie je ze keihard.
  dus ik telkens elk hoekje in me huis afgaan waar ik ze et minst hard zie.
  zit ook al dage te zage tege me broer, zus en ma dak ze zie ma zij zien ze niet (me ma zegt dat er enkel een schaduwke is :s ) zit nu andere meisjes te observere en meestal zijn het toch de don­ker­bruin­ha­ri­ge die dat hebben maar toch worden ze niet gepest (ik ook niet hoor) dus daaruit besluit ik dat ze niet goed te zien zijn (ik hoop het toch) Nuja ik heb iets ergers gevonden. tussen me wenk­brau­wen trok ik die haartjes uit omdat jah ik geen brugje wou hebben en jah nu ist wel beke erg gworde. maar daar heb ik oplossing voor: ik zal na exames met mijn vriendin naar schoon­heids­spe­ci­a­lis­te gaan en ze late epileren mijn wenk­brau­wen :) later als ik groot ben (moet wachte tot 18) zal ik kijke voor defi­ni­tie­ve ontharing van tussen mijn wenk­brau­wen en mss dan ook zijkant lip als het verergerd is.
  dames geen nood want echt er zijn zoveel meisjes, vrouwen die dit prob hebben (en toen ik op kindje moest oppasn echt zij had het ferm aan de zijkant van haar lip) ik denk gewoon dat dit ook een evolutie is. denk maar eens aan span­jaar­den: het is er warm en ze hebben ook donker en veel haar. dus kunnen we het probleem op kli­maats­ver­an­de­ring steken :D.
  het is namelijk logisch want je wenk­brau­wen dienen om je ogen te bescher­men tegen zweet­drup­pels en zo dus normaal dat je veel behaard bent in warme landen, het haar moet je bescher­men ;).
  heb onder­tus­sen wel een ander lief, en die heeft er nog niets over gezegd (ikzelf durf er niet over te beginnen, het is nog te vroeg).
  kan het ook dat je haartjes ver­blon­den door de zon?
  dit is toch zo met iemands kapsel als je te lang in de zon ligt?
  maarja ik zal jullie nu laten ;)
  veel geluk nog samen!
  xx

 • Onzeker

  het is oko weer een lange tijd geleden da tik hier kwam =)
  mare zoals jullie al weten heb ik al mijn snor en tussen wenk­brau­wen geepileerd..en egt..mijn tip is..als ik jullie aws zou ik et doen. Want anders leef je egt in onze­ker­heid en voel je je tog niet zo blij..dus wrm zou je dan niet gwn epileren..dat kost mara een kwartier ofzo..1 x per 2 dagen..das niks..en dan hoef je de hele dag niet meer aan je snor te denken en kan je volop genieten. Ik heb er geen spijt van. en als ik het opnieuw mag doen dan zou ik hetzelde doen. En de haartjes komen niet zo donekr en dik terug hoor! valt super mee. en later kan je alsnog als je wil laser­be­han­de­ling nemen. Maar ja..nu heb ik egt geen hoofdpijn mer en ben ik niet meer onzeker en hoef ik niet mer bang te zijn dat iemand zegt van he meisje met snor. dus ik ben wel blij dat ik het gwn gedaan heb..in het begin is het allemala eng enz. maar als je eenmaal gedaan hebt dan valt het reuze mee =) egt waar.
  nou ik hoor het nog wel van jullie;)
  XxX onzeker
  en veel sterkte he;)
  p.s als iemand een laser­be­han­de­ling heeft gedaan wilt diegene dan ons tot in de detail vertellen hoe het zit enz? thankx alsvast

 • mijntje

  Ik bin 14 jaar oud en heb er heeel erg last van !
  Ik mag het pas op men 18e van men ouders
  die willen amper begrijpen dat ik er mee gepest werd ! maar mensen me raar aanstaren van wtf is dat ..
  ik ben het nu van plan om het stieken te doen
  HEB GEEN ANDERE KEUS
  ik praat nooit met men moeder over dit
  nooit over iets anders
  mijn moeder is daar geen type voor
  ze denkt alleen maar aan geld !

  maar heb je er geen creme voor ?????

  en ik knip het welleens :$
  maar als je het met een pincet weg haald dan blijft er altijd nog een donkere plekje over
  wat moet je dan tegen zo een donker plekje ?

  ik mag ook geen make-up van mijn ouders om het te dekken met foun­da­ti­on :S

  ik had vroeger 1000000% zelf­ver­trou­wen maar door al dat gepest over mijn snor ben ik dat aan het verliezen

  ik wil ook bij die anderen bij horen ik wil ook een mooi meisje zijn ik wil het ookk ! waarom begrijpen ouders dat niet :S

  HEB JE HIER VOOR GEEN CREME ???

  xxMijntje :S

 • Onzeker

  @ mijntje
  Wat voor creme bedoel je dan?
  ont­ha­rings­cre­me? =S
  en als ik et met een pincet weg haalt dan is er bij mij geen donkere plek hoor =O
  tis alleen een beetje rood..maar als je een hele goeie pincet wil die zelfs et alle kortste haartje pakt dan moet je die van leco satin nemen =)
  ver­krijg­baar bij de douglas =D
  maar stiekem doen is wel erg..en tis hard­stik­ke duur ook nog =O
  anders koop je tog stiekem foun­da­ti­on?
  en ik heb bij tellsell gezien op tv dat je zo’n laser­ap­pa­raat kan kopen voor 200 euro en dan kan je het zelf thuis doen..wanneer je maar wilt ..tis wel handiger dan..maar ik heb niet genoeg comments gehooord van andere mensen..dus kweenog­niet zeker of ik et ga kopen..
  zijn er mensen hier met ervaring? :s
  mar uit­ein­de­lij­ker ben je wel goedkoper uit..dan per keer 70 euro voor 1 behan­de­ling =)
  mja ik hoor et nog wel van je =)
  en als je het gedaan hebt moet je het ons komen vertellen hoor =O
  SUCCES!;)
  xxxon­ze­ker

 • kimberly

  ik zou ook graag meer zelf ver­trou­wen willen hebben en nie alleen omwege ik een heel klein beetje blod achtig snoretje heb ma ook omda ik mijn eigen niet mooi vind.
  ik heb heel laag zelfbeeld over mijn eigen en geen zelf­ver­trou­wen en ik zou heel graag da wel hebben en mij gelukkig voelen en kunnen plezier maken met mijn vrienden

 • ano

  hoi
  ik heb zelf ook al jaren last van haargroei
  nu gebruik ik die ‘schuur’ hand­schoen­tjes en die werken heel goed
  de haartjes blijven zeker een paar dagen weg
  ik ben nu wel haarloos
  maar je ziet wel een soort donkere waas boven mijn lip
  weet iemand hoe dit komt? en hoe ik dit wegkrijg?
  heb het trouwens ook onder mijn oksels.
  alvast bedankt

 • zielig meisje

  hee mensjes

  alle eerst: ik leef met jullie mee

  Ik ben 12 en heb echt een snor(heel donker)
  Ik word er ook mee gepest..echt niet leuk..
  ze kijken me ook erg raar aan altijd en ik verstop het ook met mijn hand ervoor maarja dat kan je toch niet altijd doen?

  En mischien zeggen jullie dan van : ga dan weghalen
  maar ik mag het niet!
  bij ons is het de traditie dat je dat pas doet als je gaart trouwen of als je verloofd bent of als je echt oud ben iets in de 20 ofzo

  Kan iemand me helpen want ik word egt erg gepest op school!!

  xxxx-zielig meisje

 • klein meisje

  Hoii

  Ik ben 12 en wordt gepest op school!
  omdat ik een snor heb!
  vroeger scheerde ik het weg.
  Maar toen is me moeder er achter gekomen omdat ik een snee had (kleintje hoor).
  Toen mocht ik het dus niet meer doen omdat ze zij dat ik anders stoppels krijg! :(
  op me benen scheer ik het weg :)
  daar merk je niks van :)
  Vroeger toen ik 10 was ofzo
  had ik is een snee
  en kort daarvoor lag er glas op de grond.
  dus ik zei het komt door glas en ja hoor ik had echt geluk daar vond me moeder een stuk glas!
  :)

  Nu vraag ik me af.
  me ma zegt dat je het weg moet laten lezeren??
  Maar het moet in de vakantie !!
  Dat duurt dus nog wel ff !/?
  wordt gek wat moet ik doen.
  ik ga het ook niet weg­sche­ren dan krijg ik mischien stoppels
  !

 • Saartje

  Ik heb hier, nu meer dan drie jaar geleden, ook een berichtje achter gelaten en ik moet zeggen dat het heel erg geholpen heeft. Nadat ik het berichtje had geschre­ven ben ik recht­streeks naar mijn moeder gegaan en vertelde ik haar over mijn probleem, want dat durfde ik nadat ik hier mijn hart had gelucht. Sindsdien gebruik ik warme was om mijn haartjes weg te halen, die overigens door de jaren heen veel en veel lichter zijn geworden, waardoor ik ook weer zelf­ver­ker­der voor de dag kan komen, zónder me bewust te hoeven zijn voor mijn snor.

 • Merve

  Hallo iedereen ik ben merve 12 jaar oud en ik ben turks.
  Ik weet dat veel van jullie snor heeft.
  En dat is best lastig, maar dat komt eigenlijk van de familie. Sommige van mijn vrien­din­nen hebben hele harige vaders. En daarom zei ook. Ik heb een vriendin die veel snor heeft en ze haalt het weg met dat plak ding dat je erop plakt en af haalt. Dat doet ze ook bij der oksels. Ze zegt dat het heel goed is. Ik ben niet harig, en ik heb ook geen snorretje en ook geen haar op me benen en armen. Ik weet hoe het voelt om harig te zijn, want ze worden er erg mee gepest! Ik ben best blij. Dus het komt wel vaaak door de familie. Maar ook gwn van zelf. Als je tips nodig hebt, kom bij mij ik weet alles raad.

 • Bella

  Merve , je hebt best gelijk het komt door de familie. Ik ben nedelands en mij moeder en vader is heeeel harig. Daarom ik ook. En ik kan er gwn niet tegen! Merve geef me tips!!!!

 • Merve (2de reactie)

  Heey bella.
  Je moet het gwn afhalen met dat plak dingetje voor je snor het helpt gelijk! Of ont­ha­rings­cre­me bij etos voor 2.50. En voor je oksels ook. De eerste keer doet het heel pijn, maaar na 2/3 keer niet meer. Ik doe het alleen bij me oksels . Vn merve

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.