Unidentified Flying Flemish (6)

Deze keer een klemtonenlijstje. Ik doe geen officiële notatie, zoals heuze neerlandiki dat zouden doen, maar gewoon iets met accentjes. Hardop lezen is een aanrader, om het verschil te kunnen horen. Als eerste noem ik de Nederlandse uitspraak en als tweede de Vlaamse.

tabà k = tà bak

kameleà²n = kaméleon

dynámo = dynamo (er kan geen accentje op de y – grmbl)

róbot = robà²t

tenà²r = ténor

tsunámi = tsúnami (met een oe dus hè)

kódak = kodà k (is hier niet alleen een merk, maar ook een algemeen woord voor een camera)

cacáo = cácao

kájak = kajà k

Voor Unidentified Flying Flemish 1 t/m 5: klik hier.