/ maart 28, 2007/ Stukjes in het wild/ 45 comments

Er zijn maar weinig klusjes voor mijn werk waar ik géén computer bij nodig heb, dus toen ik gisteren vond dat ik onze tuin maar eens moest inwijden, qua lente en 2007, moest ik iets bedenken dat ik buiten kon doen zonder dat ik zou gaan zitten lan­ter­fan­ten. Het is al moeilijk genoeg om in je uppie dag in dag uit dis­ci­pli­ne te tonen en elke dag ongeveer acht uur te werken, dus om nou bij elke zon­ne­straal gelijk de boel de boel te laten, dat leek me geen goed plan.

Al peinzend over een zinnige tijds­be­ste­ding botste ik op mijn Neder­land­se belas­ting­for­mu­lie­ren. Damn, dacht ik, het is al zowat 1 april. Gelukkig bleek je als emigrant sowieso uitstel te krijgen en toen ik een en ander eens nader bestu­deer­de, begreep ik don­ders­goed waarom. Twee­ën­zes­tig fokking pagina’s invulwerk. O hel! Niks digitaals bij zo’n emigranten/immigrantenforumulier, dus de gegevens van het jaar daarvoor pro­bleem­loos overnemen was er niet bij. Daarbij heb ik vorig jaar een huis verkocht, dus er kwamen nogal wat pape­ras­sen aan te pas. En bij de belas­ting­dienst zijn ze zo listig geweest om elke pagina maar één keer te nummeren, hoewel beide kanten ingevuld moeten worden. Dus die 31 lousy pagina’s zijn een grote dikke leugen.

Maar goed, de zon scheen, ik had een onver­woest­baar humeur, ‘s ochtends had ik al redelijk veel werk verzet en ik zat boordevol energie.

Evenals de katten. Die zaten ook vol energie. En daar wil ik naartoe met dit stukje. Want volgens Irene van Serendips zijn 27 en 28 maart Katten In Weblogs‐dagen en omdat ik een poezenlog heb (voor wie het nog niet wist, kijk maar) kan ik natuur­lijk niet ach­ter­blij­ven.

Verder met gisteren: hoewel ik een heel eind kwam met mijn belas­ting­for­mu­lie­ren, bleven ze me afleiden, die k**katten.
Zo had ik op een zeker moment een mevrouw van de belas­ting­te­le­foon aan de lijn, met wie ik een waan­zin­nig sur­re­a­lis­tisch gesprek voerde.

Z: Ik begrijp vraag 19 niet, want ik had nog geen onder­ne­ming in 2006, dus vul ik Nee in, maar dan moet ik die vraag volgens het biljet toch invullen.
MW: Maar die vraag is niet op u van toe­pas­sing.
Z: Precies! Dat zeg ik.
MW: Die vraag mag u overslaan.
Z: Nou, dat zegt u wel, maar als ik Nee invul op de vraag of ik een onder­ne­ming had, staat er: vul vraag 19 in.
MW: Dat hoeft niet.
Z: Maar waarom staat dat er dan?
MW: U leest het verkeerd.
Z: Ik lees (bla­die­bla­die­bla­die­blae­n­zo­voor­tet­ce­te­ra).
MW: Ja, dat staat er wel, maar u leest het verkeerd.
Z: Maar wat lees ik dan verkeerd?
MW: Nou gewoon, dat u die vraag niet hoeft in te vullen!
Z: Maar er staat: vul vraag 19 in, hoe kan ik dat in hemels­naam verkeerd lezen?
MW: Die vraag is niet op u van toe­pas­sing.
Z: Goed, ik ben dus weer eens veel te gedwee.
MW: Wat zegt u?
Z: Laat maar. Vrien­de­lijk bedankt.

Nu vraagt u zich natuur­lijk af wat dit met katten te maken heeft. Welnu, toen ik klaar was met tele­fo­ne­ren bleek dat kleine Sjeik mijn beker melk in zijn geheel had leeg­ge­dron­ken. En aangezien ik wel eens vergeet dat je Sjeik in de smiezen moet houden, had hij zijn kans schoon gezien en was hij ook maar gelijk begonnen aan het ver­or­be­ren van de leve­rings­ak­te van de verkoop van mijn huis. Sjeik eet namelijk graag papier.

Niet veel later zat ik met J aan de telefoon (ja, heus, ik was nog steeds aan het werk, hoewel dat misschien niet zo klinkt) en toen zag ik Sjeik ineens in onze Zuid‐Franse muur ver­dwij­nen. Nou is onze Zuid‐Franse muur niet zomaar een muur, maar een muur met een berg erachter. Met andere woorden: Sjeik verdween naar een plaats waarvan ik in de illusie verkeerde dat het daar massief was. Niet dus.

Ik kneep mijn billen samen en zei: ‘Wacht even J, Sjeik verdwijnt in de muur en ik ben bang dat‐ie daar nooit en te nimmer meer uitkomt.’ Ik tuurde in het gat en zag alleen maar wat ik al ver­wacht­te: een zwart, donker, veel te klein gat. Een gat waarvan ik vermoedde dat hij daar let­ter­lijk zijn kont niet kon keren en ik wist niet of Sjeik in al zijn jeug­dig­heid al in staat was achteruit naar beneden te lopen.

‘Nog even wachten hoor J, want ik kan me niet con­cen­tre­ren op dit gesprek als ik met samen­ge­kne­pen billen zit.’

J had gelukkig alle tijd en samen wachtten we op Sjeik. Na een tijdje vond Sjeik het mooi geweest en knip­pe­rend van het zonlicht stak hij zijn hoofdje weer naar­bui­ten. Kennelijk kon hij dus wel keren, wat te denken geeft over de sta­bi­li­teit van de berg, die toch een deel van het centrum van Leuven moet dragen. En over de sta­bi­li­teit van onze Zuid‐Franse muur. Maar goed, we hopen er het beste van.

Om terug te komen op de kop van dit stukje en op mijn belofte dat het echt over katten zou gaan vandaag: Zoek de Sjeik.
Klik op de foto bovenaan in dit stukje en bestudeer het zoek­plaat­je goed. Er staat namelijk behalve de Zuid‐Franse muur, mijn pape­ras­sen die nodig waren bij het invullen van het belas­ting­for­mu­lier en de magnolia op de berg, ook nog een poesje op.

Share this Post

45 Comments

 1. Ha, je had dus het M‐formulier te pakken?? Gatver, die heb ik ook eens gehad. Een boekwerk is het.
  Maar ik heb toen toch eerst het gewone formulier ingevuld met de kom­p­joe­t­er en toen de hele boel over­ge­no­men. Want de meeste (zo niet alle) vragen zijn toch n.v.t. Je woonde toch het meest van 2006 in NL?

 2. Hihi, ik heb hem gevonden!
  Maar wacht eens, mij maak jij niet wijs dat jij met J aan het bellen was, Sjeik aan het “redden”, je billen aan het samen­knij­pen, een foto aan het nemen, én je belas­tin­gen aan het invullen! Daar past iets toch niet in dat rijtje, hoor.

 3. Waaah! ik ben echt vijf minuten aan het staren geweest en toen ben ik zelfs mijn muis van links naar rechts gaan volgen om niks te missen, en ik heb hem! Waarlijk dus een hele klus om Sjeik in de gaten te houden als hij zo geca­mou­fleerd is!

 4. Oh, wat is ie lief! Ik ben fan en haal na lange tijd mijn geschikte out‐fit nog eens uit de kast (klik op Lilimoen). :-)

 5. Lollig stukje. Mijn computer loopt echter vast op die foto. Jammer.

 6. Gevonden! Ik moet toegeven dat het mij ook moeite heeft gekost. Mooie foto en mooie Sjeik.

 7. Ha, wat een lenigerd. Het is dat R al had gezegd dat hij echt ergens zichtbaar was, anders had ik het na een minuut al opgegeven.

 8. @ Soes: Ja, inderdaad, het M‐formulier. Maar ik kwam niet op het idee om het eerst in de pekjoeter in te vullen om het daarna over te nemen. Overigens heb ik nu een Mac en vorig jaar nog een PC, dus of dat zo makkelijk gaat, weet ik niet eens.
  Maar goed, ik ben al een heel eind, ik kan best goed rekenen en de mensen van de belas­ting­te­le­foon en ik zijn dikke vrienden – kuch – dus het zal allemaal wel lukken.

  @ Lilmoen: ik wil ook zulke sokken.

  @ Flora: Je hebt gelijk. Ik beken. Die foto nam ik geloof ik al iets daarvoor, of daarna. En met J bellen ging niet helemaal over werk, maar ook niet helemaal niet, dus ik heb het ‘naarboven’ afgerond, zullen we maar zeggen.

  @ Zezun­je­zus: Maar jouw pekjoeter loopt ook nog op stoom. ik zal ‘m je wel even mailen.

  @ R van InR: Maar jij moest ook echt wel zoeken, want ik acht jou mede­ver­ant­woor­de­lijk voor dit stukje. Of zijn jullie niet getrouwd in gemeen­schap van 27 en 28 maart?

 9. @ I: Jij bent natuur­lijk hoofd­ver­ant­woor­de­lij­ke voor dit stukje, dus jij mocht het zéker niet opgeven.
  (Ik heb ongeveer een uur gedaan over de vorige reactie, omdat ik intussen nog goede gesprek­ken heb gevoerd, vandaar dat mijn com­men­taar op I in een aparte reactie staat).

 10. iedereen vindt hem maar niemand zegt waar: links­bo­ven op de muur?

 11. Goed hè? Dat niemand zegt waar. Dan blijft het tenminste voor iedereen een spelletje.

 12. Zelfs de belas­ting­dienst gaat met haar tijd mee, dus nu óók voor mevrouw en meneer Jobs…
  http://www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2006/

 13. Sorry, maar ik kan Sjeik niet vinden.… :-(

 14. Arme Soes. Ik verklap het nog niet, maar zal dat later vast doen. En dat er een aangifte is voor Mac, daar ging ik wel vanuit. Maar of je het oude document erin kan openen…
  Maar goed, ik ben nu al zó ver dat het me niet zoveel meer uitmaakt. Ik geloof dat ik volgend jaar het C‐biljet krijg o.i.d. Misschien is dat wel veel dunner.

 15. Ahum, ik dacht dat jullie allemaal zaten te dollen, ik zit naar een fotootje te kijken met een poes erop en iedereen roept dat ze hem ‘gevonden’ hebben… najaaaa
  ik had niet eens door dat de foto aan­klik­baar was.
  Blond‐blond‐blond.

 16. Ik heb hem! Ik heb hem!!

 17. Vrouwe Zezunja,
  Ik denk dat ik een stukje staart (of poot, daar ben ik nog niet uit) zie.
  Een groet.

 18. Ik vrees dat u zich vergist, hr ‘ti.

 19. Ja !
  Nu zie ik het ook. (CENSUUR!)
  (Hell ! Nou heb ik toch iets verklapt…)

 20. Ik stel voor dat we de uitgever van Waar is Wally? een voorstel doen voor een nieuwe reeks: Sjoek de Sjeik.

 21. Haha, gevonden! Soort cheshire cat, zo’n zwevend hoofd.

 22. @ Hr ‘ti: Hop, censuur! Daar ben ik niet kin­der­ach­tig in hoor, dat doe ik gewoon.

 23. Waarom censureer je Roosje dan niet?

 24. Omdat Roosje gokt. Dat mag. En Roosje kan mensen op het verkeerde been zetten. Daar ben ik erg voor. Maar als Roosje erg warm was geweest, dan was Roosje hetzelfde lot beschoren.
  Maar je hebt gelijk, alle aan­wij­zin­gen had ik moeten cen­su­re­ren. Ik ben een watje. En prin­ci­pi­eel tegen censuur. ;)

 25. Vrouwe Zezunja!
  Gij stout vrouwmens dat ge zijt! Mij zomaar cen­su­re­ren!

 26. Hè verdorie. Het is de 29e vandaag. Ik be niet geemi­greerd en heb dus geen uitstel… ik lees jou en zoek Sjeik – en geen ant­woor­den op inge­wik­kel­de belas­ting­tech­ni­sche vragen. Terwijl ik dat nu wel moet doen. Dus. Dag Sjeik – ik had ‘em ook gevonden hoor.

 27. Ik dácht hem gevonden te hebben – rechts­bo­ven in de boom zit een plekje met 2 oogjes en een neus. Een kat­ach­ti­ge vlek, zegmaar.

  Inmiddels weet ik beter. En vraag ik me af waarom dat nou zo lastig te vinden was.

 28. Even iets anders; uw ogen buzzen.

 29. Vrouwe Zezunja,
  Ik moet Vrouwe Karin (met k) gelijk geven: het is een zeer onflat­teu­ze foto. Niet van die poes, maar van U, bedoel ik. Graag een ander exemplaar.
  (Ik heb U natuur­lijk geen bevelen te geven en het is maar een voorstel.)

 30. Uhm, voor zover ik goed lees: dat zei Karin niet. :P

 31. Sorry, Vrouwe Zezunja,
  Ik had eerlijk gezegd nog nooit gehoord van ‘buzzen’. Ik heb er even op gegoogled. Nu blijkt het een recla­me­term te zijn. Nou snap ik helemaal niet meer wat Vrouwe Karin bedoelde.
  Doet U echter maar geen moeite om het allemaal uit te leggen, hoor.

 32. Ik zie ‘m ook!
  Overigens: prachtige plek, met die magnolia, die zuid­fran­se muur en dat tuinzitje :)

 33. Heer Johan, ik vind nochtans dat Zezunja’s haar geweldig zit op de foto. :-)

 34. Ja, Vrouwe Lilimoen.
  Braaf, hé? Een braaf meisje!

 35. Ik beweer naar een andere foto te kijken: 1tje zónder kat.
  Of ik ben zo not‐in‐to‐poezen dat ik ‘m gewoon echt niet zie.
  Ook weet ik dat ik niet van die goede ogen heb, maar als ze zo slecht zijn dat ik iets niet zie wat de rest wel ziet.…
  F*cksels!

 36. Ben je volgend jaar niet in België belas­ting­plich­tig?
  Daar gaat het natuur­lijk allemaal weer heeeel anders.
  Was dat ook maar gehar­mo­ni­seerd in EU‐verband. ;-)
  Met Luxem­burgs tarief. :-p

 37. Ja, waar­schijn­lijk is het dan alleen in België, maar ik weet niet precies wat er gebeurt met mijn NL’se opdracht­ge­vers en hun aangifte. En wat dat voor mij betekent.

 38. @ Peet: die muur is best tof ja. Vooral in de zomer als‐ie begroeid is. Nu is‐ie winters en kaal en toch al tof, maar in de zomer… oioioi.
  Zie voor de zomer deze link:

  http://zezunja.punt.nl/?id=301338&r=1&tbl_archief=1&

  En @ lilimoen: ik kwam op die foto (de duimnagel, niet die erachter zit) net onder de douche vandaan. Zo’n slick kapsel heeft niet mijn voorkeur, maar ik voel me toch gevleid. Dank!

  @ jntt: Hij is er echt. Ik zal nog wel eens het juiste antwoord plaatsen. Denk ik.

 39. Gisteren lang, heel lang gezocht. Zonder resultaat. Jaloers op degene die het al zo snel hadden gevonden. Gefrus­treerd was ik. Mijn werk bleef liggen. Vandaag, vooruit dan, nog 1 poging wagen en verrek! In één keer. Hoe­kan­danou?
  Mooi stukje tuin!!

 40. Ik vind het stoer, maar meestal blijft zo’n wetlook in real life niet liggen he (op een foto trouwens wel), tenzij je er een tube gel in aanbrengt.
  Maar ik wijk even af van het onderwerp namelijk Sjeik. Volgens mij kan je van die Sjeik‐sokken in de H&M kopen. Ik heb ze cadeau gekregen, maar ik meen ze in de H&M te hebben zien liggen. (en nu maar hopen dat Yuri dit leest) ;-)

 41. en dan vraag ik me af… Scrollen die mensen wel?

 42. @Juna: Dakjewel voor de tip! Ik zie Sjeik :)

  Zezunja: echt een mooie muur en tafeltje en stoeltje en kussen en … *zucht* hoop ook ooit in een huisje met een tuintje van mezelf te mogen wonen …

 43. Tip? Tip? Waar? O, van dat scrollen. Nou okee, hand over mijn hart, dat zal ik voor deze ene keer niet cen­su­re­ren. ;)

 44. Ah!
  De Sjeik is ook voor mij terecht.
  De plek was al langer verdacht, maar twijfelde.
  Zal niet verder uitwijden.
  Gelukkig heb ik die verdomde Sjeik nu gevonden. Phoe hee…

 45. haha, was die belas­ting­con­su­len­te toevallig niet miss kafka?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>