100 dingen die je gedaan moet hebben

Ik zag de lijst eerst op een Amerikaanse site, toen bij Richard Osinga, en daarna nog bij Marina. Inmiddels had ik ‘m voor mezelf al eens ingevuld en nu er een rubriek ‘de 100 beste bestaat’ zwier ik ‘m ook maar op het net. De vette ‘items’ heb ik wel gedaan, de andere niet.

Ik ben streng voor mezelf geweest, want ik heb naaste collega’s, vrienden en opa’s en oma’s verloren, maar een ‘loved one’? Nee. En ook book clubs vallen af, terwijl ik lid was van de ECI… We hadden hier een heftige discussie over wat een meteor shower precies is, wanneer je iemands leven precies redt en wat in aanmerking komt voor het predicaat ‘snow fort’. Ik zeg ’t u: een leuk gezelschapsspel voor het hele gezin en niét duur.

1. Started your own blog(jawel, precies vijf jaar geleden, en daaaaarom zingen wij blij)
2. Slept under the stars(al toen ik kind was, ging ik met vriendinnetjes op het balkon slapen)
3. Played in a band(in meerdere bandjes)
4. Visited Hawaii
5. Watched a meteor shower (een vallende sterrenregen, zie intro)
6. Given more than you can afford to charity (automatische overschrijvingen waren een bitch in 2004)
7. Been to Disneyland
8. Climbed a mountain (klimgerei is een voorwaarde, vind ik – tsja, dan dus niet)
9. Held a praying mantis
10. Sang a solo (zie #3)
11. Bungee jumped
12. Visited Paris (in overvloed)
13. Watched a lightning storm at sea (wel vanuit veilige kusthotels, nooit vanaf de zee zelf)
14. Taught yourself an art from scratch (bijvoorbeeld liedjes maken)
15. Adopted a child
16. Had food poisoning (gewone buikpijn is er niets bij)
17. Walked to the top of the Statue of Liberty
18. Grown your own vegetables (dit jaar o.a. spruiten, paprika en pompoen)
19. Seen the Mona Lisa in France (in al die keren in Parijs nooit de behoefte gevoeld in de rij te gaan staan)
20. Slept on an overnight train (mijn hele jeugd gingen we met de slaaptrein op vakantie)
21. Had a pillow fight (én hoofdpijn)
22. Hitch hiked (van mijn vijftiende tot mijn twintigste was dat dé manier van reizen voor mij)
23. Taken a sick day when you’re not ill (wie niet?)
24. Built a snow fort (wie wel?)
25. Held a lamb (and a goat, and a pig, and a…)
26. Gone skinny dipping (gek hoeveel verschil een bikini kan maken – qua tactiele sensatie)
27. Run a Marathon
28. Ridden in a gondola in Venice (en ik geneerde me een beetje, dat toeristentreintjesgevoel)
29. Seen a total eclipse (met een brilletje!)
30. Watched a sunrise or sunset (dagelijks)
31. Hit a home run (de rest van de klas kon niet vangen)
32. Been on a cruise
33. Seen Niagara Falls in person
34. Visited the birthplace of your ancestors (Andijk!)
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language (Spaans heb ik geleerd door te doen)
37. Had enough money to be truly satisfied (jawel, en dat gaf rust maar ook onverschilligheid)
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person (en ik vond er niet zoveel aan, zoals vaker met trekpleisters)
39. Gone rock climbing
40. Seen Michelangelos David (dat maakte al iets meer indruk, zie #38)
41. Sung karaoke (maar nog véél te weinig!)
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a restaurant (vaker dan eens, ik trek zulke mensen aan)
44. Visited Africa
45. Walked on a beach by moonlight (maar dat is geen pretje voor een nachtblinde)
46. Been transported in an ambulance (onder andere met een aardgasvergiftiging)
47. Had your portrait painted (doorgaans leek het niet, ik blijk een ontekenbaar gezicht te hebben)
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person (dat maakte verreweg de meeste indruk, zie #38 en #40)
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris (x4 – veel gedoe voor een prachtig uitzicht)
51. Gone scuba diving or snorkeling (als ik heel ongelukkig ben, denk ik terug aan het snorkelen op Lesbos)
52. Kissed in the rain (ik vind dat heel filmisch)
53. Played in the mud (maar moerassen zijn leuker)
54. Gone to a drive-in theater
55. Been in a movie (een voorlichtingsfilm)
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business (klik)
58. Taken a martial arts class (karate, pentjak silat en tai chi)
59. Visited Russia
60. Served at a soup kitchen (Het Stoelenproject)
61. Sold Girl Scout Cookies
62. Gone whale watching
63. Got flowers for no reason (maar in België gebeurt dat zelden)
64. Donated blood, platelets or plasma (yup, ik heb het ijzergehalte van een man, dus ik kan een hoop missen)
65. Gone sky diving
66. Visited a Nazi Concentration Camp
67. Bounced a check
68. Flown in a helicopter
69. Saved a favorite childhood toy (vooral kinderboeken)
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar (was kok)
72. Pieced a quilt
73. Stood in Times Square
74. Toured the Everglades
75. Been fired from a job (toen ik 15 was, wegens niet functioneren – in het koffiezetten en stofzuigen)
76. Seen the Changing of the Guards in London
77. Broken a bone (rib)
78. Been on a speeding motorcycle (op een lege snelweg die nog niet af was)
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book
81. Visited the Vatican (heb zelfs de piëta geaaid en vond dat vies)
82. Bought a brand new car
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper (mijn oog)
85. Read the entire Bible (ik vind dat de kinderbijbel ook telt, die las ik zelfs meer dan eens)
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating
88. Had chickenpox (alle kinderziektes, meen ik)
89. Saved someone’s life (zie intro)
90. Sat on a jury
91. Met someone famous (van André van Duin tot Wim Wenders – you name it,I’ll drop it)
92. Joined a book club (zie intro)
93. Lost a loved one (zie intro)
94. Had a baby
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit
98. Owned a cell phone (duh)
99. Been stung by a bee (en een wesp, en een Pieterman – een giftige vis)
100. Read an entire book in one day (dat deed ik toen ik jong was dagelijks)