Gevraagd: relatieruzietaal

Een oproep aan al mijn lezers: kent u woorden en zinnen die in een relatie óf tot ruzie leiden óf in ruzies gebruikt worden? Gooi uw bijdrage sjeblief in de reacties (mag anoniem!)!

Voor de aflevering Taal in de Onmin-serie wilde ik deze week de taal van precaire situaties behandelen, maar aangezien ik een schat aan lollige dan wel schrijnende zinnen en woorden vermoed bij mijn lezers, zet ik de Taal-aflevering van De Eenzame Planeet van Onmin even on hold.

Een voorbeeld van het soort zinnetjes dat ik bedoel:
Ruzieveroorzakende zinnetjes als:
‘Vind je mij dik?’
‘Wil je liever met je vrienden op vakantie dan?’
‘Waar denk je aan?’

Heatofthemomentzinnetjes:
‘Dan ga je toch weg als het je niet bevalt!’
‘Je moet niet zo tegen me schreeuwen’

’t Zijn cliché’s, ik beken, maar voor mijn taalstukje heb ik ook – of misschien juist – cliché’s nodig. Dus kom maar op! Maar als u orginelere edoch evenzeer universele relatietaalkwesties weet: eveneens graag! Bedankt! En tot ziens!

Zezunja