Stukjes in het wild

Jury­rap­port Leuven Draait Festival

Wat? Yuri Maanzand, aka Wannes Daemen, was laureaat op het Leuven Draait Festival 2007.
Bij­zon­der­he­den? Het was meteen zijn vuurdoop als caba­re­tier en de première van zijn voor­stel­ling Bloed­spo­ren in Feestzaal De Gefopte Falafel.
Waar? De Molens van Orshoven, Leuven.
Wanneer? 15 september 2007.

Uit het jury­rap­port:

Yuri trak­teer­de ons op de meest door­dach­te act van de selectie. Zowel tekstueel als vormelijk zat het geheel bijzonder knap in elkaar, waarbij we op het tekstuele vlak zelfs van een literaire kwaliteit durven spreken.

Bijzonder con­se­quent wat het taal­ge­bruik en het podi­um­per­so­na­ge betreft, hetgeen een theatraal solide, geloof­waar­dig universum oplevert dat geen seconde verveelt of zelfs maar onze aandacht laat ver­slap­pen.

Een gewaagde act omdat de humor niet komt van rechttoe‐rechtaan grappen maar eerder vloeit uit het creatief spel met taal en de opbouw van een bizar universum.

Yuri Maanzand vertrekt duidelijk vanuit een andere positie dan de andere gese­lec­teer­den. Hij wil ons een verhaal vertellen. Een verhaal dat bijna tegen wil en dank ook grappig is. Hij wil ons daar­en­bo­ven ook ontroeren. Ontroeren en daarbij dan ook nog eens gebruik maken van een gedurfde structuur en een quasi onbe­weeg­lijk personage. Dat is veel om in 15 minuten te willen, maar hij slaagt er wonderwel in. Met Yuri hebben we een fas­ci­ne­ren­de podi­um­per­soon­lijk­heid gezien. Die kabou­ter­kes mag hij altijd mee­bren­gen.

Pardon

Lees meer over de voor­stel­ling
Bloed­spo­ren in Feestzaal De Gefopte Falafel

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.