Stukjes in het wild

Mijn eigen provider probeert mij op slinkse wijze binnen te halen als klant

‘Met Zezunja.’
‘Met die‐en‐die van Base, ik heb een mooie aan­bie­ding voor u, heeft u tijd voor wat vragen?’
‘Ik heb al Base, dus ik vrees dat er aan mij weinig te winnen valt.’
‘Maar ik heb een mooie aan­bie­ding.’
(NB Base is een tele­foon­pro­vi­der in België – hij spreekt met Neder­land­se tongval, ik ook, maar we doen beiden alsof het heel normaal is dat wij een Belgisch toneel­stuk­je opvoeren met zijn tweeën)
‘Nou, vooruit dan maar, vertel eens…’
‘Als u nu het Base bla­die­bla­mooi­e­naam­abon­ne­ment neemt, kunt u voor 24 euro per maand zus en zus en zo doen.’
‘Maar ik heb nu een abon­ne­ment van zes euro! Haha! Heb je niks beters?’
‘Nou, uhm, hoeveel betaalt u nu aan gespreks­kos­ten?’
‘Iets van zestig euro per maand, maar dat is omdat ik veel naar Nederland bel…’
‘Ah, dan heb ik het dit‐en‐dit‐en‐dat‐turbo‐abonnement en dan betaalt u maar 21 cent voor bellen naar Nederland.’
‘Maar volgens mij is dat bij mijn huidige abon­ne­ment minder…’
‘Ik kan u een folder opsturen.’
‘Is dat wel vrij­blij­vend?’
‘Ja, het kan alleen goedkoper worden, niet duurder.’
‘Maar ik bedoel vrij­blij­vend in de zin van: dat ik nergens aan vast zit als ik nu iets laat opsturen..’
‘…’ (stilte)
‘Is die folder gewoon infor­ma­tie of ben ik dan ook gelijk ergens toe verplicht?’
‘Nou, uhm, u krijgt er ook een contract bij.’
‘Maar als ik dat niet teken, is er niets veranderd, toch?’
‘Ja, als ik het opstuur, is er een con­trac­tu­e­le ver­plich­ting van twee jaar.’
‘Dus als u het ópstuurt, hebben we eigenlijk al een contract?’
‘Ja, precies.’
‘Het is dus geen folder?’
‘Nou ja, een folder mét een contract.’
‘Haha. Wat brutaal zeg.’
‘…’ (stilte)
‘Met andere woorden: dan wil ik geen folder.’

14 reacties

 • Swan

  Dat mag in Nederland niet eens. Je reinste mis­lei­ding! Een contract is pas een contract als het is onder­te­kend en terug­ge­stuurd. En daarnaast mag je bij col­por­ta­ge als dit altijd zoveel dagen bedenk­tijd… die Belgen. Haha­ha­ha­ha!

 • Rose

  Het is werkelijk onvoor­stel­baar dat dit mag, zowel in Nederland als in Beglië. Had je bijna een super­aan­bie­ding ‘getekend’ waarmee je duurder uit zou zijn ;)

 • Rose

  @Swan: ik ben niet helemaal op de hoogte van de regeltjes, maar ik zie dit soort gevallen ook op ‘onze’ televisie ver­schij­nen? Mensen die denken in te stemmen met een ‘infor­ma­tie­fol­der’ en ver­vol­gens aan een abon­ne­ment vast­zit­ten?

 • Soes

  Hebben ze geen Turbotelediscounter‐bel‐bijna‐voor‐niks‐naar‐het buitenland‐budgetbel in België?
  Ik kan voor 2 cent naar België bellen.… (met Budgetbel).

 • Irene

  Maar in België is er toch ook een uit­ste­ken­de regeling van bedenk­tijd bij col­por­ta­ge en inter­net­be­stel­lin­gen? Die beller verzon maar wat als je het mij vraagt.

 • Zezunja

  @ Soes: Alles wat com­mer­ci­ëel is, is hier iets minder hard con­cur­re­rend. Van gratis telefoons bij abon­ne­men­ten bij­voor­beeld, hadden ze nog nooit gehoord toen ik hier kwam wonen. Laat staan dure gratis tele­fooons. Ik ben even bij een dis­coun­ter geweest, maar dat was zo’n onbe­grij­pe­lijk tarie­ven­sys­teem en zo’n onhandige sim­kaart­pro­ce­du­re dat ik nu volgens mij de goed­koop­ste ‘normale provider’ voor bedrijven heb…

  @ Irene en Veerle: Dat denk ik ook, als je een tele­fo­nisch contract sluit moeten ze volgens mij melden dat ze het opnemen (en van wanneer tot wanneer) en jouw ‘ja’ is dan je hand­te­ke­ning. Dat heb ik wel eens gedaan.
  Maar als iemand zegt dat je ergens toe verplicht bent, is dat toch wel inti­mi­de­rend. En toevallig ben ik zelf ook behoor­lijk brutaal, maar je zult maar niet zo goed­ge­bekt zijn…

 • Zezunja

  @ Rose: Dat is ook een van de problemen hier: zo’n publie­ke­lijk con­su­men­ten­plat­form als bij ons de consumentenprogramma’s op radio en tv kennen ze hier niet. Ze hebben wel een soort con­su­men­ten­bond (Tes­t­aan­koop), maar die lijkt minder in de melk te brokkelen te hebben.

 • Julie

  Denk dat ze mij dat abo ook wilden aansmeren toen ik van abo op prepaid wou over­stap­pen. Dat heeft me trouwens bloed zweet en tranen gekost, zo snel laten ze je niet gaan!

  En bij pho­ne­hou­se zetten ze zelfs domi­ci­li­ë­rin­gen voor ver­ze­ke­rin­gen die niet aan­ge­vraagd zijn, op bank­kaar­ten die op naam zijn van iemand anders dan de koper.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.