Losse opdrachten

Stamp­Me­dia, het eerste jeugd­pers­agent­schap

Wat? Het Eiland Neus geeft workshops jour­na­lis­tie­ke vaar­dig­he­den en jour­na­lis­tiek en beeld­vor­ming aan jongeren van 15 tot 25 die meewerken aan het eerste jon­ge­ren­pers­agent­schap van België, Stamp­Me­dia.
Waar? Groot-Antwerpen. De workshops vinden plaats in buurt­hui­zen, scholen en jon­ge­ren­cen­tra. Hou de categorie cursussen in de gaten voor infor­ma­tie over workshops voor Stamp­Me­dia.
Waarom? Stamp­Me­dia wil een aan­vul­ling zijn op bestaande media, met nieuws uit de regio Antwerpen door de ogen van jongeren uit alle groepen. Met audio, video en tekst wil Stamp­Me­dia de jongeren mediawijs maken en de media ‘jon­ge­ren­wijs’. Het mes snijdt aan twee kanten

Hier hoort een flyer van StampMedia.

Het Eiland Neus geeft workshops aan jongeren en vol­was­se­nen. We spannen ons graag in voor projecten met een nobel doeleinde. Voor meer infor­ma­tie over workshops en coaching classes kunt contact opnemen via de te huur-pagina.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.