Stukjes in het wild

Nooit meer in de wasbak hoeven piesen

Dingen in het nieuwe huis waar ik me nu al op verheug:
* Geen sluip­ver­keer dat om zes uur ’s ochtends door de straat raast.
* Een te warm huis in plaats van een te koud huis.
* Dat het vlie­gen­gor­dijn nooit meer in het kat­ten­luik­je vast kan zitten, omdat het luikje niet in een deur komt.
* Nooit meer drie weken lang elk uur Zie ginds komt de stoomboot uit­ge­voerd door het carillon van de Begijn­hof­kerk.
* Dat de was­ma­chi­ne niet meer door mijn favoriete tv-programma dendert, omdat die voortaan een ver­die­ping lager zal staan.
* Plaats voor een fat­soen­lijk tijd­schrif­ten­kast­je op de plee.
* Nooit meer bang hoeven zijn dat je je huis niet meer inkomt, omdat het postvakje aan de bin­nen­kant van de deur op zo’n manier openstaat dat de deur niet meer openkan.
* Geen uiterst illegale fiet­sen­stal­plek meer hoeven zoeken als ik met de trein reis – het station is op loop­af­stand.
* Alle kanten op kunnen zwieren met de Wii, omdat we een vierkante huiskamer zullen hebben in plaats van een smalle strook.
* Nooit meer in de wasbak hoeven piesen, omdat we voortaan een wc op onze slaap­ka­mer (!) hebben.
* Geen exhi­bi­ti­o­nist meer aan de overkant hebben.
* De Hema, die zo dichtbij zit dat ik een gouden impuls­aan­ko­pen­toe­komst voorzie.
* Dat de katten niet meer in de buurt van de Quin­tens­kerk wonen, waar kat­te­naids heerst.
* Mijn collega verliefd in de ogen kunnen blikken, omdat onze beeld­scher­men niet langer recht maar schuin tegenover elkaar zullen staan.
* Een keu­ken­ta­fel in de zon waardoor mijn cap­puc­ci­no langer warm zal blijven.
* Nooit meer over vijf schut­tin­gen hoeven klimmen, omdat de sleutel voortaan bij vrienden om de hoek ligt.
* Wakker worden met de zon op je lijf.

10 reacties

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.