Stukjes in het wild

Soms ben ik een simpele bur­ger­jour­na­list

Vorige week filmde ik de helicop­ter die eindeloos boven onze tuin cirkelde om de Europese ministers van Onderwijs te bescher­men, die hun Bologna­con­fe­ren­tie boempatat midden in Leuven hadden gepland. Wat de helicop­ter boven onze ach­ter­tuin deed is de vraag. De uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek ligt niet echt om de hoek. Ik verdenk de ministers ervan even een frisse neus te hebben gehaald op het Begijnhof, hier om de hoek. Onder bege­lei­ding van een helicop­ter.

De week daarvoor filmde ik de opstel­ling van de start van de Schel­de­prijs, die vertrok vanaf de Grote Markt in Antwerpen. Ik was die dag aan het werk in het Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum en besloot het gedoe onder mij vast te leggen. Toen de fietsers uit­ein­de­lijk echt startten, was ik zo druk bezig dat ik in de glimp die ik opving geen tijd had om mijn camera erbij te pakken. Ik heb wel ’s ochtends een snapshot gemaakt van het onvoor­stel­baar smalle parcours dat van de Grote Markt naar de Groen­plaats liep. Bizar dat ze daar 228 renners tegelijk doorheen persen.
By the way: Petacchi won.Het smalle parcours van de Schel­de­prijs – van de Grote Markt naar de Groen­plaats, met een grote paal in het midden.

2 reacties

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.