Losse opdrachten

Volg een cursus bij mij!

Die cliff­han­ger had ik natuur­lijk moeten gebruiken voor mijn recla­me­bood­schap­pen, want zo gaat dat: je geeft het publiek een cliff­han­ger en ze zappen niet weg.
Maar goed, daarvoor is het nu te laat, dus ik waag het erop zonder cliff­han­ger.

Dit is mijn cur­sus­aan­bod voor dit najaar. Sommige cursussen zijn al bijna vol, dus haast je met inschrij­ven!

Schrijf­vaar­dig­heid bij Wisper in Leuven en in Gent
De basis van elk verhaal is een tekst die klopt. Verkeerde stijl, taal en tekstop­bouw helpen de tekst zonder pardon om zeep. Daarom is deze cursus voor alle schrij­vers die meer willen leren over taal, tekst­struc­tu­ren en stijlvol schrijven.
Waar mogelijk ver­trek­ken we vanuit teksten die de cursisten zelf geschre­ven hebben, zodoende werk je aan je eigen pijn­pun­ten en valkuilen. Tijdens de cursus leer je om fouten te herkennen, soepeler te for­mu­le­ren en de puntjes op de i te zetten.
Tijdstip: 6 maan­dag­avon­den in Leuven (v.a. 5/10), 2 hele zater­da­gen in Gent (28/11 en 5/12).
Voor meer infor­ma­tie en inschrij­vin­gen, klik hier of hier.

Eind­re­dac­tie bij Miles in Vilvoorde
De cursus draait om opbouw, taal en stijl van zakelijke en jour­na­lis­tie­ke teksten en om het aansturen van auteurs en het redigeren van hun tekst­ma­te­ri­aal. We leggen de nadruk op vaar­dig­he­den als taal­fou­ten opsporen en cor­ri­ge­ren, schrijf­stijl ver­be­te­ren, teksten waar nodig inkorten of ver­dui­de­lij­ken en ze ver­vol­gens persklaar maken met koppen, intro’s, onder­schrif­ten, quotes of andere elementen. De cursus sluit nauw aan bij het dagelijks werk van de cursisten en zal deels bestaan uit coaching.
Tijdstip: 10 don­der­dag­avon­den (v.a. 24/9)
Voor meer infor­ma­tie en inschrij­vin­gen, klik hier.

Non-fictie bij Wisper in Leuven
Een biografie van een vergeten dichter, een his­to­risch verhaal over je groot­ou­ders in Congo of een recon­struc­tie van de teloor­gang van de acid-house. Alles is mogelijk tijdens deze cursus.
In zes zater­da­gen schrijven we op basis van research een non-fictieverhaal. Dat kan een jour­na­lis­tie­ke reportage, een aanzet tot een biografie in boekvorm of een ludiek ach­ter­grond­ver­haal zijn. Aan de hand van je onderwerp bepalen we welke vorm, toon en stijl het beste past.
We buigen ons vooral over research en schrijf­stijl. Enerzijds zul je goed leren inter­vie­wen en opzoeken. Ander­zijds draait het veelal om feit versus fictie: hoe schrijf ik mooi zonder de waarheid geweld aan te doen?
Tijdstip: 6 zater­da­gen (v.a. 10/10)
Meer infor­ma­tie en inschrij­ven kan hier.

Volgend voor jaar staan, naast deze cursussen ook nog Por­tret­te­rend Interview, Columns Schrijven, Jour­na­lis­tiek Schrijven en Schrijven voor internet op het programma. In Gent, Leuven, Antwerpen en Vilvoorde. Die inschrij­vin­gen beginnen pas eind dit jaar. Ik hou jullie op de hoogte.

3 reacties

 • Sien

  Doelend op je titel: deed ik, nu bijna twee jaar terug. Waarvoor dank, trouwens, het was een behoor­lij­ke open­ba­ring voor mij.

  Ik was toen zwanger en beloofde plechtig te laten weten waarin die buik ver­an­de­ren zou. Wat ik uiteraard naliet. De buik werd een mooi meisje en kreeg de naam Gitte.

 • Zezunja

  Wat leuk dat je het toch nog even laat weten!
  Gitte is dus al bijna weer 2? ;-) Mooie naam.
  Was jij niet van dat museum? Bij de cursus Eind­re­dac­tie?

 • Sien

  Jep, en tot con­ster­na­tie van haar beide ouders spreekt ze met een Gents accent.
  De buik werd ook weer buik en daarna een jongetje, Lander.
  Duchtig gekweekt dus.

  Pro­duc­tie­huis voor ten­toon­stel­lin­gen is de juiste term, nog immer. Als straf voor het krijgen van twee kin­der­kens mag ik niet meer op cursus, dit jaar, denk ik : )

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.