Mag ik u voor­stel­len aan mijn jonge redac­teu­ren?

Voor de Neder­land­se Taalunie werk ik met jonge redac­teu­ren uit Nederland en België. Om het jaar af te sluiten stelde ik ze wat taal­vra­gen. Een deel van de redactie stuurde ant­woor­den op die ik de afgelopen dagen op De Wereld Van De Neder­land­se Taal (DWVDNT) plaatste.

Ik ken die jongeren niet of nau­we­lijks, ons contact verloopt doorgaans per mail en besloten facebook­groep, dus voor mij is het heel leuk om de meisjes op deze manier te leren kennen. Ja, helaas, vooral meisjes. Met bloed zweet en tranen heb ik wat jongens in de redactie weten te krijgen, maar die zijn wat minder gedis­ci­pli­neerd.

Hoe dan ook: een van de belang­rijk­ste doelen van DWVDNT is om jongeren te enthou­si­as­me­ren voor de Neder­land­se taal. Ik vind dat het met de taal­vra­gen goed is gelukt. De jongeren geven zich bloot over blunders, helpen hun leef­tijd­ge­no­ten op weg met boe­ken­tips en taal­ad­vie­zen, en ze geven een per­soon­lijk inkijkje in hun taal­be­le­ving.

Lotte (18) leerde in 2013 het woord com­pa­ti­bel en vindt de klanken passen bij de betekenis.
Janine (17) had verwacht dat je woorden als opzoek en opzich aan elkaar hoort te schrijven.
Laura (18) spreekt haar afschuw uit over Astrid Bryan.
Eva (14) adviseert iedereen om woorden op te zoeken in een papieren woor­den­boek dat meermaals is gecon­tro­leerd voor het gedrukt werd, in plaats van op internet.
Sophie (17) speelt het tv‐spelletje CON­TA­MI­NA­TIE!
En Maria (17) raadt iedereen aan die taal­kwes­tie waar je altijd over twijfelt nu eindelijk eens op te zoeken.

Ga naar de opvolger van DWVDNT, Taal­hel­den.

6 reacties

  1. .…terwijl de onjuiste spatie in een samen­ge­steld woord de afgelopen jaren overal in Nederland is opgedoken en nu helaas niet meer is weg te krijgen. De Engelse ziekte.

  2. Sarah

    Wat dat overwicht van meisjes betreft. Dat is gek. Want ik ken toch nog altijd vooral man­ne­lij­ke jour­na­lis­ten bij naam. Zou het een soort­ge­lijk effect zijn als bij studenten? Meer vrou­we­lij­ke studenten, maar toch nog altijd bijna geen proffen.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.