Directeur landelijk ken­nis­cen­trum dis­cri­mi­na­tie Art.1

‘Wanneer het vermelden van afkomst of etni­ci­teit wat toevoegt aan het begrijpen van – of in de juiste context plaatsen van daad of gebeur­te­nis, kan niemand daar bezwaar tegen hebben. Maar ‘zomaar’ de etnische afkomst vermelden, schiet zijn doel voorbij. Dat werkt het bevor­de­ren en ver­ster­ken van ste­reo­ty­pe­rin­gen en voor­oor­de­len te veel in de hand.’