Effec­ti­vi­teit van jour­na­lis­tie­ke codes

Inmiddels is duidelijk dat een code alleen effectief kan zijn als de redac­ti­o­ne­le en orga­ni­sa­ti­o­ne­le leiding zich (ook) aan jour­na­lis­tie­ke normen com­mit­teert en een journalistiek‐ethisch klimaat creëert.’ (p.48)