NRC stijlboek

‘We benaderen burgers als indi­vi­du­en en vermelden niet standaard de etnische afkomst of huids­kleur van personen. Dat geldt ook voor korte poli­tie­be­rich­ten. Ver­mel­ding van etnische afkomst kan relevant zijn in verhalen over bepaalde onder­wer­pen (werk­ge­le­gen­heid, cri­mi­na­li­teit, cultuur, et cetera). In het artikel moet dan zoveel mogelijk duidelijk worden gemaakt waarom (ver­mel­ding van) afkomst relevant kan zijn.’