Uit­put­ting is een middel

‘Ik vertrouw niemand nog’, zei een vriend laatst tegen me. ‘De kranten, het tele­vi­sie­jour­naal, politieke partijen waar ik ooit op stemde, niemand.’ ‘Je bent ge‐gaslight’, zei ik. ‘Ge‐wat?’ ‘Ge‐gaslight.’ Het woord gas­ligh­ting komt uit het toneel­stuk Gas Light, dat beroemd werd dankzij een film met Ingrid Bergman uit de jaren veertig. In dat stuk zorgt een man dat zijn echt­ge­no­te …

Vaste columnist bij De Standaard

Jarenlang hoopte ik het, een vaste column in een medium dat ik hoog had zitten. Ik schreef al veel columns voor grote media, maar vaak tijdelijk, of wel vast, maar dan in niche‐media, of in media die niemand kende, of in media die net zo goed niet hadden kunnen bestaan, of of of. De mensen die mij al langer volgen, …

Een illusie armer

De nieuws­si­te voor personeel van de Vlaamse overheid, 13, bracht een jaar­ma­ga­zi­ne uit. Ik schreef er een column voor.  Ter ere van mijn ver­hui­zing van Nederland naar België orga­ni­seer­de ik tien jaar geleden een afscheidsquiz voor mijn Amster­dam­se vrienden. Een van de vragen was: hoeveel rege­rin­gen heeft België? Zelf wist ik dat omdat ik in de slip­stream van ‘hoe bevries ik …

Na 96 uur debat­te­ren

Eén ding had ik me voor­ge­no­men toen ik het Zwarte Pieten‐stuk schreef: het gaat niet om mijn gelijk, het gaat überhaupt niet om mij, het gaat om het bewust­zijn dat er uit­slui­tings­me­cha­nis­men zitten in ‘klei­nig­he­den’ als Zwarte Piet en dat een beetje omzich­tig­heid in col­lec­tie­ve uitingen dús op zijn plaats is. Dat uit­gangs­punt – het gaat niet om mijn gelijk …

Zwarte Piet is wel een probleem

Wie Zwarte Piet afdoet als ‘geen probleem’, heeft een probleem, schrijft Maartje Luif: het probleem van het witte privilege. ‘Volkomen overbodig, dat Pie­ten­pact’, zei N‐VA‐voorzitter Bart De Wever zaterdag bij de aankomst van Sin­ter­klaas in Antwerpen. De neiging negatieve ste­reo­ty­pe­rin­gen af te doen als ‘geen probleem’ zie je niet alleen bij politici, maar ook in de talloze dis­cus­sies op sociale …

Lieve papa, we moeten terug­hou­dend zijn

Het opi­nie­stuk ‘Wijs ook je nonkel eens op slui­me­rend racisme’ van MAARTJE LUIF (DS 4 augustus) riep veel reacties op. Voor velen waren de in het stuk genoemde voor­beel­den over Zwarte Piet en het woord ‘neger’ geen kwestie van slui­me­rend racisme. De Neder­land­se vader van Luif stuurde haar een mail over waarom ‘neger’ voor hem een neutraal woord is. Zijn …

Wijs ook je nonkel eens op slui­me­rend racisme

Richt je niet alleen op de uitwassen van racisme bij clubjes die niet je vrienden zijn, schrijft Maartje Luif, want het ‘afvoer­put­je’ begint bij onszelf. Van­och­tend kreeg ik een Facebook­ver­zoek van Michael, de jongen met wie ik dertig jaar geleden voor de eerste keer tongde. Ik had hem een paar jaar geleden al eens opgezocht op Facebook, hem ‘bevriend’ en …

Zet een hek om de natuur

Leg de bouwstop van Joke Schau­vlie­ge naast het huidige tempo waarin Vlaan­de­ren vol gepla­muurd wordt, en je beseft dat het om een geval van politieke spin gaat, schrijft MAARTJE LUIF. Als Hollander dacht ik altijd dat België zo groen was. Ik verfoeide het platte Nederland met de indu­strie­ter­rei­nen rond de snelweg, de natuur­ge­bie­den met overal afval­bak­ken en afras­te­rin­gen, de pla­no­lo­gi­sche …

Juist, we moeten maar wat meer ons best doen

Als je de top­vrou­wen in De Standaard bezig hoort over gelijke kansen, lijkt het er toch op neer te komen dat wie niet aan die top geraakt, het vooral aan zichzelf te danken heeft, vindt Maartje Luif. Wie? Schrijf­ster en colum­nis­te. Wat? Het discours van de top­vrou­wen in deze krant lijkt het glazen plafond te reduceren tot motivatie en lef. Dat is toch …

Klas­sen­jus­ti­tie is nau­we­lijks over­dre­ven

Slechts 10 procent van de slacht­of­fers van seksueel geweld dient een klacht in. Willen we dat cijfer ooit omhoog krijgen, dan moeten de ondoor­zich­tig­heid en vooral de onbe­taal­baar­heid van het systeem aangepakt worden, schrijft MAARTJE LUIF. Terwijl ik deze tekst tik, krijg ik telefoon. Mijn advocaat vraagt of ik wil dat ze in actie komt in een al jaren lopende …

Een niet‐brutale ver­krach­ting?

Illu­stra­tie © Johan Kleinjan Normaal gesproken plaats ik mijn stukjes pas op mijn site als het ‘oud nieuws’ is, om op die manier mijn opdracht­ge­vers zo min mogelijk in de wielen te rijden. Maar soms zijn er redenen om met dat principe de vloer aan te vegen. Gisteren verscheen mijn opi­nie­stuk De niet‐brutale ver­krach­ting? in De Standaard. Vandaag schrijft Joris …

De opkomst van de afkomst

Stig­ma­ti­se­ren is salon­fä­hig geworden. MAARTJE LUIF vindt dat opi­nie­ma­kers en gezags­dra­gers daarmee moeten stoppen. Het was vaste prik toen ik eind jaren negentig lesgaf op de School voor Jour­na­lis­tiek in Utrecht: in examens gaven we bij de infor­ma­tie die studenten moesten gebruiken om een bericht te schrijven altijd de afkomst van de betrok­ke­nen. De studenten die in de val trapten …

Zaterdag 19 december 2015 – Godwin

foto: Het briefje dat de daders op de deur van een Somalisch gezin hingen na een aanval met vuur­werk­bom­men. © Omroep Gel­der­land Bij mijn dage­lijk­se nieuws­rond­je lees ik dat in mijn vaderland vuur­werk­bom­men door de ruiten van een Somalisch gezin zijn gegooid. De daders lieten een briefje achter met hoofd van Geert Wilders en daaronder: BLANK IS BETER, EIGEN VOLK …

Vrijdag 18 december 2015 – Belgische vrienden

Iedereen praat, maar ik zit op de T‐splitsing van de con­ver­sa­ties, de gesprek­ken slaan vlak voor mij af. Ik kijk om me heen, sabbelend op het cho­co­laatje dat bij mijn koffie zat. Het is anders dan tien jaar geleden, toen ik de vrienden uit de the­a­ter­groep van mijn man – toen nog mijn verkering – voor het eerst ontmoette. Destijds …

Donderdag 17 december 2015 – Onbe­hap­baar schuld­ge­voel

Ik ben voor­stan­der van behapbaar schuld­ge­voel in maat­schap­pe­lij­ke zaken. Een vleugje wroeging zorgt ervoor dat bank­re­ke­nin­gen van hulp­or­ga­ni­sa­ties gespekt worden, dat we onze peuken niet gewoon uit het auto­raam­pje kieperen en dat we geen 120 kilometer per uur door de bebouwde kom rijden. Maar behapbaar is wel de onwrik­ba­re voor­waar­de. Je moet er iets mee kunnen. Je moet bij­voor­beeld kunnen …

Woensdag 16 december 2015 – De tak

‘Ik ga even naar de auto kijken, ik wil zeker weten dat er niets is’, zegt hij. Over de halve gor­dijn­tjes tuur ik in het sche­mer­don­ker. Hij draagt een geel vest en is daarmee gelukkig goed te zien voor het langs­ra­zen­de verkeer. In het glijdende licht van de pas­se­ren­de koplampen ver­schijnt er een frons op zijn gezicht. Dus toch? Een …

Dinsdag 15 december 2015 – Winter‐IJsland

‘Ik zit met mijn dochter in de ven­ster­bank. We staren naar de sneeuwval. Ik hoor haar zeggen: Ik word heel langzaam drie jaar.’ Deze prachtige zin las ik vandaag in een 10‐delig verhaal van Laura Broek­huy­sen op de website van het literaire tijd­schrift de Revisor. Laura woont met haar man en haar dochter van alles en iedereen verstoken in een …

Maandag 14 december 2015 – Hoe ziet jouw pijn eruit?

Ik ruim mijn laptop op en klik op een link die ik wil weggooien. One woman feels pain in colour, lees ik. Ja duh, denk ik. Natuur­lijk. Heeft niet iedereen dat? Ik voel al de hele dag twee gebraden gehakt­bal­len in een zwarte ruimte, ik vermoed een blaas­ont­ste­king. De slijm­beurs­ont­ste­king in mijn linkerarm is een grote licht­oran­je tuinboon met een …

Moe

De mensen zijn moe, dat kun je merken. Moe van het dis­cus­si­ë­ren, moe van het ergens iets van vinden, moe van de infor­ma­tie, de problemen, de wereld. Ik snap dat. Door het internet is de omloop­snel­heid van maat­schap­pe­lij­ke dis­cus­sies gigan­tisch. Er is altijd wel weer iemand die ergens iets van vindt en het is zelden onbe­lang­rijk. Het klimaat, vluch­te­lin­gen, seksueel …