Het stoplicht en het kap­per­tjes­pot­je

Maandag 27 oktober We staan bij het stoplicht hier om de hoek en ik druk op het knopje. Er komt geen verkeer aan. Ik aarzel even, maar steek dan toch over, hoewel het licht nog op rood staat. Terwijl ik oversteek, weet ik: nu gaat het komen. En het komt: het schuld­ge­voel als ik achter me auto’s hoor remmen voor …

Met je voeten op het dashboard op de N253

Je woont op vakantie, zei mijn zus toen ze voor het eerst haar hoofd in haar nek legde om de torens van het Leuvense stadhuis te bewon­de­ren. Ik knikte. Ik woon op vakantie. Acht jaar later is het vakan­tie­ge­voel er een beetje af. Maar als ik wil weten hoe het ook alweer was om op vakantie te wonen, dan plof …

Vrijdag 21 februari

De afgelopen week dacht ik: ik moet iets over Kiev twitteren. Want als je veel twittert, voelt het zo stom als je niks zegt over de dingen waar het echt over gaat. De belang­rijk­ste reden dat ik het niet doe, is dat niemand er iets aan heeft als ik mijn ver­ont­waar­di­ging over Kiev twitter, enkel omdat ik me een beter …

Donderdag 20 februari

Juri­di­sche fictie. Op die term stuitte ik van de week toen ik me afvroeg hoe het ook alweer zat met de regel dat iedereen geacht wordt de wet te kennen. Juri­di­sche fictie is de term voor alle situaties die in de wet staan, maar die in het dagelijks leven onmo­ge­lijk zijn. Zoals alle wetten kennen die op jou van toe­pas­sing …

Woensdag 19 februari

Lieve Vlamingen. Ik bedoelde het niet zo. Maandag vertelde ik in het mid­dag­jour­naal hoe kwetsbaar je je voelt als je ‘de ander’ bent. Als je door je afkomst meer dreiging ervaart dan je buren, zoals de Neder­land­se vertaler die niet arm mag zijn, terwijl zijn Vlaamse buurman dat wel mag. Ik probeerde uit te leggen dat dit soort nieuws ver­ont­rus­tend …

Dinsdag 18 februari

Ik weet niet of u nog wel eens met jongeren onder de twintig e‐mailt, maar ik wel en ik kan u vertellen: een postduif is sneller. Al weken wacht ik op smoezen, ant­woor­den en reacties van mintwin­tig­ja­ri­gen. Voor het jon­ge­ren­pers­bu­reau Stamp­Me­dia en voor de Neder­land­se Taalunie begeleid ik tien­tal­len jonge reporters in Nederland, Vlaan­de­ren en Suriname. Ik doe dat vanuit …

‘Dat ze terug­keerd van waar ze gekomen is’ (sic!)

Een paar weken geleden mocht ik een week lang het Mid­dag­jour­naal voor het Radio 1‐programma Nieuwe Feiten maken.  Het Mid­dag­jour­naal van maandag 17 februari beroerde de gemoe­de­ren enigszins. De reacties waren uit­een­lo­pend, soms gemeen, soms hartelijk. Hier een mini‐bloemlezinkje. Dit was de eerste, de Facebook‐site van Radio 1: Die was al vrij spoedig verdwenen. Navraag bij Radio 1 leerde: ‘rechtse, …

Maandag 17 februari

Vorige week hoorde ik in dit programma dat een Neder­land­se vertaler België wordt uitgezet, omdat hij te weinig zou verdienen. Dat bericht houdt me bezig. Ik wás namelijk altijd degene die nooit gedis­cri­mi­neerd zou worden. Met al mijn sta­tis­ti­sche kenmerken speel ik op het veld van de meer­der­heid. Ik ben een blanke, hete­ro­sek­su­e­le hoog­op­ge­lei­de Amster­dam­se, met alle ledematen op de juiste …

Vrijdag 20 september

Het was een week waarover ik nooit een dagboek zou schrijven. Niks ergs hoor, maar te hectisch om bij stil te staan. Ik zou er nooit een dagboek over schrijven, ik zou eerst wachten tot de storm was gaan liggen en dan zou ik terug­kij­ken door het waxlaagje van tevre­den­heid dat de tijd over hectische weken legt. Dat heb ik toch …

Woensdag 18 september

Vandaag tik ik facturen. Ik druk mijn tijd in waarde uit. Mijn hoofd, mijn kennis van het alfabet, mijn jaren­lan­ge ervaring, ik plak er prijsjes op, waarna mijn bank­re­ke­ning mij meldt dat ik weer kan eten. Maar alsof dat niet al magisch genoeg is, begint het toveren pas echt onderaan de factuur. BTW 21 procent. Belasting Toe­ge­voeg­de Waarde. Volgens de …

Dinsdag 17 september

Het is Prins­jes­dag in Nederland en ik heb heimwee. Terwijl heimwee niet bestaat. Heimwee is een verlangen naar vroeger. Dat hebben we allemaal. Ook de mensen die thuis zijn. Heimwee is gewoon nostalgie. Of een kutdag. Het is Prins­jes­dag en ik heb heimwee. Terwijl heimwee niet bestaat. Het is een verlangen naar iets wat er nooit geweest is. Zoals een …

Maandag 16 september

Ik wil eerder doodgaan dan mijn man. Van­och­tend vertelde ik het hem. ‘Ik wil eerder doodgaan dan jij.’ Hij knikte. Dat was goed. ‘Weet je waarom?’ Nee, dat wist‐ie niet. Ik las de kop van De Standaard hardop voor. ‘Google weet bijna elk wi‐fi‐wachtwoord ter wereld.’ ‘En de rest weet jij’, zei ik. Met een beetje goede wil had ik …

Juf Jour­na­lis­tiek (7) – patriciaaaatjexxx@hotmail.com

‘Ik heb hem een heleboel mails gestuurd.’ Ze kijkt alsof ze wil zeggen: ik kan er echt niks aan doen. ‘Heb je geen tele­foon­num­mer?’ vraag ik. Ze schudt haar hoofd. ‘Kun je geen manier verzinnen om aan een tele­foon­num­mer te komen?’ ‘Jawel, ik heb het gepro­beerd via zijn uitgever en zijn agent, maar die reageren niet op mails en voi­ce­mails.’ …

Juf Jour­na­lis­tiek (6) – Valse controle

Het is zo’n ochtend dat ik aan alles twijfel wat ze hebben geschre­ven. De per­cen­ta­ges dodelijke ver­keers­on­ge­luk­ken die ze noemen, de schrijf­wij­ze van namen die als bron zijn gebruikt, de auto­ri­teit van de ver­e­ni­gin­gen en orga­ni­sa­ties die ze opvoeren om hun feiten te staven. De stapel na te kijken stukjes groeit, terwijl ik me een ongeluk google naar CBS‐cijfers en …

Juf jour­na­lis­tiek (5) – Gevaar­lijk

Ik word naar mijn kantoor geroepen. Een moeder aan de telefoon. Ze heeft gehoord dat haar dochter naar een raads­ver­ga­de­ring moet in Amsterdam Zuid‐Oost. Of we het niet onver­ant­woor­de­lijk vinden om een meisje daar naartoe te sturen. En of we wel weten dat het om half zes al donker is. De ver­ga­de­ring begint pas om zes uur. Ik aarzel. ‘Hoe …

Juf jour­na­lis­tiek (4): Wie – o – wie

Mijn ogen glijden langs de namen. Nadia, Loubna, Elvira, Jeanne, Kat­he­lij­ne, Eric. Ze vinden allemaal dat er meer camera’s in de win­kel­straat moeten komen, dan zouden zij rustiger werken, want die overval heeft ze wel wat gedaan. Ik roep de auteur van het stukje erbij. Aysel prutst aan haar hoofd­doek­je. ‘Vind je het goed?‘Ze glimlacht onzeker. ‘Je hebt echt heel …

Juf jour­na­lis­tiek (2) – Hoog gegrepen

Er is hommeles in Den Haag: een senator die een belang­rijk wets­voor­stel kan blokkeren. Vanavond vergadert de Eerste Kamer, daarna verkeert het kabinet waar­schijn­lijk in grote problemen. ‘Wie gaat erheen?’ vraag ik, wetende dat er maar weinig zijn die de Haagse politiek aandurven. Het kleinste meisje van de klas steekt haar vinger op. Ik worstel met mijn voor­oor­deel. Het kleinste …