Smeer­lap­pe­rij

In mei 1974 schreef mijn opa deze brief naar de Volks­krant. Hij was toen 63 jaar oud, ik drie maanden. Ik ben een gretige Delpher‐delver, dus deze brief had ik al eens opge­dui­keld, maar toen ik er onlangs weer op stuitte, was ik opnieuw onaan­ge­naam verrast. Kennelijk was het me gelukt de brief weer te ver­drin­gen, terwijl ik niet verbaasd …

Het meervoud van hond is honderden

Eén nacht hebben wij op de ellen­dig­ste camping gestaan die we ooit hebben aan­schouwd. Pas toen we onze tent hadden opgezet kwamen we er achter dat de camping ‘Alleen voor Honden’ was. Er liepen er miljoenen rond (niet voor niets is het meervoud van ‘hond’ in het Neder­lands ‘honderden’)! #Woldhorst Uit Brieven aan Anne Holm (3), Sjoerd Kuyper – Lite­ra­tuur …

Beladen met pak en zak

‘Hoe!’ riep ik uit, ‘heeft Mejuf­frouw dien afschu­we­lij­ken weg mede moeten door­trek­ken?’ ‘Dat niet alleen,’ zeide de Heer Bos; ‘maar nog wel, even als ik, beladen met pak en zak; want wij gevoelden geen trek om onze bagaadje in de huifkar te laten, noch om die te laten dragen door dezen of genen arbeider, en ons aan zijn beschei­den­heid te …

Van Agt, maar naakt

Daar staat Marja’s caravan. Marja had daar ‘n draagbaar tv‐apparaat; dat was aan. Klaas nam plaats. Maar wat was dat? Dat was ‘t naakt­strand! ‘Kan dat dan? Mag dat dan?’ ‘Ja, Klaas, maar laat, na half twaalf.’ Klaas dacht wat na. Maar wat zag Klaas daar? Was dat… was dat…? Ja, dat was Van Agt. Van Agt, maar naakt!! Van …

Een weinigje langs de wielen wandelen

Men merkt op dat de huifkar een uit­mun­tend middel van vervoer is voor personen die niet gaarne willen dat al wat zij voor­bij­rij­den hun geel en groen voor de oogen wordt. Inderdaad, ik kan het aan alle voet­rei­zi­gers aan­be­ve­len, daar het in de gele­gen­heid om het land te zien (mits men de huif oprolle) geen de minste belem­me­ring brengt. Het …

Van het kamperen afgekeerd

Het concept ‘kamperen’, dat leek te zijn uit­ge­von­den voor het zuinige, natuur­min­nen­de en in keurige maar benau­wen­de rij­tjes­hui­zen wonende Neder­land­se volk, wordt de laatste jaren steeds vaker geri­di­cu­li­seerd in de heersende media. De belang­rijk­ste oorzaak is waar­schijn­lijk dat de in Nederland zo machtige mid­den­klas­se zich sinds het begin van de jaren tachtig van het kamperen heeft afgekeerd. Staan­plaat­sen, Daniël Rovers …

In die soes

Op eenen zandweg en in eene huifkar heeft de mensch veel meer tijd, om geregeld en gemak­ke­lijk te kunnen denken, en, ten gevolge van dien, met meer overleg te handelen. ‘t Is voor het heil der menschen te wenschen, dat de Vorsten de invoering der stoom­rij­tui­gen niet zullen gedoogen; want wanneer dat dolle rijden eens algemeen in zwang kwam, zoude …

Heldere dagen afwachten

Ik infor­meer­de of ik er misschien voorlopig een caravan neer zou mogen zetten of een tent desnoods. Daar zou de Schoon­heids­com­mis­sie toch geen bezwaar tegen maken? Ze zouden toch niet speciaal heldere dagen willen afwachten om zich dan met een ver­re­kij­ker aan mijn mobiele onder­ko­men te gaan ergeren? #Woldhorst Uit Overal en nergens, A.L. Schnei­ders – Hollands Maandblad, Stichting Hollands …

Een armen bloed, of vrouwsper­zoon

Zo ik een armen bloed, of vrouwsper­zoon vind die geen reisgeld en heeft, die geef ik het op dat zy zich ter plaatze daar zy moeten wezen, zonder gebrek te leiden kunnen komen, waar na ik de koets of reituig weer heen laat gaan, met bedrei­ging indien zy in ses uuren in het ronde daar van spreken, en my zulks …

Pogingen om tropisch gekleed te gaan

De notaris in zijn kakibroek reikend tot aan de knie en bestemd voor het kamperen op de hei, de vierkante fietskui­ten, grotesk boven wollen sokken en stevige wan­del­schoe­nen. Haar pogingen om tropisch gekleed te gaan in een gebloemde short met een geweldig groot kruis, dat neer­daal­de boven een netwerk van spat­ade­ren. De vreemde lappen doek die ze rond haar borsten …

Op een lucht­ma­tras

Ik sliep op de veranda op een lucht­ma­tras. Mijn slaapzak was veel te warm en zat vol zand. Het matras bewoog alsof het door een klopgeest werd bewoond en stonk naar olie. Ik lag als een reus­ach­ti­ge zwerver op straat in de mie­ren­me­tro­pool. #Woldhorst Uit kut, Dirk van Weelden – Raster, De Bezige Bij, 1992. Camping Woldhorst was een fictieve …

Een ruisen

Voor het eerst dat ik sliep in een tent, voor het eerst naar een ruisen geluis­terd dat voor het ruisen van regen, het vallen van regen te zacht was en ook voor de wind te gelijk #Woldhorst   Uit Twee gedichten – Camping, Frankrijk, J. Eij­kel­boom – Tirade, G.A. van Oorschot, 1982 #Woldhorst Camping Woldhorst was een fictieve camping op …

Een heel wat frisscher moreel bad

Men denke niet, dat de heeren en dames, die aan een ‘camping tour’ deelnemen, er als heeren en dames uitzien. Met de grootste min­ach­ting voor mode en fatsoen zijn zij gewoon­lijk in volmaakte over­een­stem­ming met de wil­der­nis­sen, waarin zij leven. Maar, na een winter op de kan­toor­kruk of achter de toonbank, moet het een heel wat frisscher moreel bad zijn, …