SPJ Code of Ethics

/ november 21, 2016

‘Provide context. Take special care not to mis­re­pre­sent or over­sim­pli­fy in promoting, pre­vie­wing or sum­ma­ri­zing a story.’

European Jour­na­lism Center

/ november 21, 2016

‘There is no need to say that, as a general rule, when it comes to writing articles jour­na­lists must be very careful in what they say, but also in choosing their words. In the case of migration issues, misuse of words can lead to negative per­cep­ti­ons of migrants. For example, the term “illegal” is very often used to describe undo­cu­men­ted

Read More

Ombudsman Trouw

/ november 21, 2016

‘In Nederland zijn de meeste lan­de­lij­ke kranten terug­hou­dend met het vermelden van afkomst. In dit beeld past Trouw. In de publieke opinie wordt deze terug­hou­dend­heid soms ook uitgelegd als een poging om niet‐Nederlandse ver­dach­ten bewust te ontzien. Dat verwijt lijkt mij mis­plaatst. Nieuws­be­rich­ten zijn nor­ma­li­ter zakelijk, gebaseerd op feiten die in het kader van het gepleegde delict ertoe doen. Bij

Read More

Handbook Reuters

/ november 21, 2016

‘Take care when reporting crimes and court cases. The race of an accused person is not usually relevant.’

De opkomst van de afkomst

/ januari 15, 2016

Stig­ma­ti­se­ren is salon­fä­hig geworden. MAARTJE LUIF vindt dat opi­nie­ma­kers en gezags­dra­gers daarmee moeten stoppen. Het was vaste prik toen ik eind jaren negentig lesgaf op de School voor Jour­na­lis­tiek in Utrecht: in examens gaven we bij de infor­ma­tie die studenten moesten gebruiken om een bericht te schrijven altijd de afkomst van de betrok­ke­nen. De studenten die in de val trapten

Read More

Gren­zen­zoe­ke­rij

/ november 4, 2015

Van 1998 tot 2006 werkte ik op de School voor Jour­na­lis­tiek in Utrecht, als docent in de vakgroep geschre­ven pers. Aan die tijd moest ik denken toen ik gisteren las over de 19‐jarige jongen die bij de Neder­land­se krant de Volks­krant een super­sta­ge liep met deels over­ge­schre­ven stukken. De stukken werden geplaatst, ook in de Vlaamse krant De Morgen, en

Read More

Juf Jour­na­lis­tiek (8) – Per­soon­lijk­heid

/ oktober 29, 2013

We maken een tijd­schrift. Het zijn vier­de­jaars. Nog één stage en dan zullen ze afstu­de­ren. Ik lees een stuk. Het is droog, saai, taai, lang. Alles staat erin: de juiste quotes, de nodige feiten, ook de vorm is zoals afge­spro­ken, maar het verhaal gaat niet leven, het is niet begees­terd. Ik worstel met mijn for­mu­le­rin­gen als ze naast me zit.

Read More

Juf Jour­na­lis­tiek (7) – patriciaaaatjexxx@hotmail.com

/ oktober 24, 2013

‘Ik heb hem een heleboel mails gestuurd.’ Ze kijkt alsof ze wil zeggen: ik kan er echt niks aan doen. ‘Heb je geen tele­foon­num­mer?’ vraag ik. Ze schudt haar hoofd. ‘Kun je geen manier verzinnen om aan een tele­foon­num­mer te komen?’ ‘Jawel, ik heb het gepro­beerd via zijn uitgever en zijn agent, maar die reageren niet op mails en voi­ce­mails.’

Read More