Cursus Columns Schrijven najaar 2011

De cursussen Columns Schrijven voor Wisper vinden plaats in Gent, Hasselt en Leuven. De cursus in Antwerpen zit al vol. Leuven: Vijf maan­dag­avon­den. 17 en 24, oktober en 7, 14 en 21 november 2011. Meer infor­ma­tie vind je hier. Gent: Vier zater­da­gen. 12, 19 en 26 mei en 2 juni 2012. Meer infor­ma­tie volgt nog. Hasselt: Een weekend. 26 en …

Lenteles

In de trein naar Genk heb ik een wagon voor me alleen; de onderste achterste. De laag­staan­de zon flitst door de fruit­bo­men in het Limburgse glooiende land. Als ik uitstap klinkt er muzak door de luid­spre­kers die overal in het centrum van Genk hangen. Binnen kijk ik stukken na met mijn zonnebril op. Het is gelukkig nog geen strand­weer als …

Wat we leerden van Uki

We leerden er veel van. Zo weten we nu dat vallende blaadjes rode vlekken bezorgen bij tekenaars, omdat ze moeilijk te animeren zijn. We leerden dat het verdomd lastig is om angst voor water duidelijk te maken zonder woorden. We staken op dat twee­ja­ri­gen nog niet weten wat smelten is. We vonden uit dat dieren een karak­ter­ont­wik­ke­ling kunnen doormaken. We …

Eenmalige workshop School­kran­ten Maken

Wat? Een workshop voor mede­wer­kers in het onderwijs, ouders en iedereen die interesse had in het maken van school­kran­ten. Wie? De deel­ne­mers waren ouders en leer­krach­ten uit het lager onderwijs en docenten van regionale onder­wijs­in­stel­lin­gen. Waar? We werkten een dag lang op de prachtige locatie van Wisper in Kessel‐Lo (Leuven). Hoe ging het in zijn werk? We brain­storm­den concreet over …

Inta­ke­week jonge reporters bij Stamp­Me­dia in Genk

Wat? Een poot van Stamp­Me­dia in het Limburgse Genk. Wanneer? In de kerst­va­kan­tie was de aftrap, met een grote groep bijzonder gemo­ti­veer­de jongeren van allerlei pluimage. Wat nu? Stamp­Me­dia zal in Genk hetzelfde te werk gaan als in Antwerpen. Dat betekent dat we proberen jongeren van diverse groepen mediawijs te maken en geza­men­lijk een pers­agent­schap draaiende te houden: nieuws­ga­ring, jour­na­lis­tiek …

Bloggen over ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king

Wat? Een workshop ‘Tips ‘n’ tricks voor het schrijven een blog’. Voor wie? Voor een vrij­wil­li­gers van de Vrij­wil­li­ge Dienst Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king, onderdeel van het Belgisch Agent­schap voor Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king (BTC/CTB). Alle deel­ne­mers zouden kort na de workshop de wijde wereld ingaan en daarover gaan bloggen. Wanneer? In december 2009. Waar? Bij BTC in Brussel. Hoe? Aan de hand van vier punten …

Volg een cursus bij mij in het voorjaar van 2010

Wat? Columns Schrijven (in Antwerpen én in Gent), Por­tret­te­rend Interview (in Leuven), Schrijven voor internet (in Leuven), Eind­re­dac­tie voor beroeps­schrij­vers (in Vilvoorde). Wanneer? In het voorjaar: Eind­re­dac­tie is 7 don­der­dag­avon­den in januari en februari. Por­tret­te­rend Interview is 3 zater­da­gen in maart en april. Schrijven voor internet is 5 maan­dag­avon­den in maart. Columns Schrijven in Antwerpen is 5 zater­dag­na­mid­da­gen in mei …

Muzisch taal­ge­bruik voor Artevelde Hoge­school

Wat? Een workshop Muzisch Taal­ge­bruik in het eeu­wen­ou­de Poë­zie­cen­trum op de Vrij­dag­markt in Gent. Voor wie? Voor alle eer­ste­jaars studenten, ruim 250, van de lera­ren­op­lei­ding van de Artevelde Hoge­school in Gent. Namens Wisper. Hoe? We bogen ons over metaforen. Na anderhalf uur brain­stor­men, beelden zoeken en samen­wer­ken was het resultaat een luchtfoto van Gent met daarop een pro­mo­ti­o­ne­le, jour­na­lis­tie­ke of …

Last‐minute‐inschrijving: een cursus Eind­re­dac­tie bij de Miles Academy

Wat? Schrijf je nu, op de valreep, in voor een cursus Eind­re­dac­tie bij de Miles Academy. Wanneer begint het? In principe volgende week al. Donderdag 24 september, om 18:00 uur. Vanaf dan zijn het tien don­der­dag­avon­den. Wat houdt de cursus in? We behan­de­len de theorie aan de hand van de beroeps­prak­tijk van de deel­ne­mers. Zo buigen we ons over zelf­ge­schre­ven …

Columns Schrijven in het najaar van 2009 bij Wisper in Leuven

Wat?Dit is het derde jaar dat er weer cursussen Columns Schrijven bij Wisper in Leuven en Gent zijn. Waar? Dit najaar is de cursus in Leuven. In het voorjaar in Gent. Wanneer? Leuven: vijf woens­dag­avon­den in november en december 2009. Wat gebeurt er tijdens die cursus? De column zet de spot­lights op iets per­soon­lijks of is een per­soon­lij­ke visie op …

Cursus: Non‐fictie in Leuven 2009/2010

Wat? Een non‐fictiecursus van zes zater­da­gen in november, december en januari 2009/2010. Waar? Bij Wisper in Leuven (Kessel‐Lo). Vertel eens? Een biografie van een vergeten dichter, een his­to­risch verhaal over je groot­ou­ders in Congo of een recon­struc­tie van de teloor­gang van de acid‐house. Alles is mogelijk tijdens deze cursus. Iets concreter? In zes zater­da­gen schrijven we op basis van research …

Training voor de Persgroep

Wat? Een cursus creatief denken voor de eind­re­dac­teu­ren van de Zone­ma­ga­zi­nes van de Persgroep. Waar en wanneer? Deze cursus is al geweest, in het voorjaar van 2009 bij de Persgroep in Kobbegem. Hoe ging ‘t in zijn werk? We brain­storm­den, steg­gel­den en praatten over moge­lijk­he­den en onmo­ge­lijk­he­den. We bogen ons over rubrieken, ideeën en invals­hoe­ken, én over koppen, intro’s en …

Creative Thinking bij SPE Luminus

Wat? Een workshop creatief denken voor de communicatie‐afdeling van ener­gie­be­drijf SPE Luminus. Waar en wanneer? Deze workshop vond plaats in het voorjaar van 2009, incompany, bij SPE Luminus in Brussel. Hoe? Om houvast te krijgen brain­storm­den we over de ijk­per­so­nen voor wie de interne com­mu­ni­ca­tie bedoeld is. Wie werkt er eigenlijk in het bedrijf? En welke media nemen die ijk­per­so­nen …

Bijdragen aan APPeL

Wat? Drie artikelen voor APPeL, waaronder ‘n column. Wanneer? Voorjaar 2009. Waar gaan de artikelen over? Een artikel over Mood Food en de zin en onzin van alweer een voed­sel­hy­pe, een artikel over Een dag uit het leven van een syn­estheet (dat stuk kunt ook hier lezen) en de column hieronder (na de foto). Verder nog nieuws? Ja, bin­nen­kort gaat …

Workshop Power­we­blog­gen op de Schrijf­dag

Wat? Een worskhop Power­we­blog­gen op de Schrijf­dag van Creatief Schrijven in Leuven, deel­ne­mers schreven voor Het Schrijf­le­gi­oen. Wanneer? Op 28 maart 2009. Waar? De Schrijf­dag vond plaats in het Stuk in Leuven. Wie waren er nog meer? Er waren duizend‐en‐een dingen te doen. Er was een interview met Annelies Verbeke, een debat met Ivo Victoria, een cursus Columns Schrijven door …