Tal van workshops voor Stamp­Me­dia

Wat? Stamp­Me­dia Inta­ke­week, Stamp­Me­dia tie­ner­re­dac­tie en een workshop Jour­na­lis­tiek op het Konink­lijk Atheneum in Antwerpen. Inta­ke­week? In de inta­ke­week krijgen jongeren – poten­ti­ë­le redac­teu­ren – de kans kennis te maken met foto­gra­fie, video, audio en tekst. Vanuit jon­ge­ren­cen­trum Trix in Antwerpen maken ze inter­views en verslagen en leren ze jour­na­lis­tie­ke vaar­dig­he­den en omgaan met techniek en collega’s. Tie­ner­re­dac­tie? Voor de …

Een nieuwe cursus bij de Miles Academy: Jour­na­lis­tiek Schrijven

Wat? Basis­cur­sus Jour­na­lis­tiek Schrijven. Waar? Bij de Miles Academy in Vilvoorde. Wanneer? Twaalf dins­dag­avon­den, vanaf 21 april 2009. Vertel eens? Onder het motto “Schrijven leer je door het te doen”, zullen we in tien weken zeker vijf genres schrijven en bespreken. We behan­de­len het nieuws­be­richt, ver­slag­ge­ving, het interview als genre, ach­ter­grond­ver­ha­len en de column. Kortom: we werken met de belang­rijk­ste …

Schrijf je pijlsnel in: Cursus Eind­re­dac­tie bij de Miles Academy

Wat? Cursus Eind­re­dac­tie. Waar? Bij de Miles Academy in Vilvoorde. Wanneer? Tien don­der­dag­avon­den, vanaf 26 maart 2009. Eind­re­dac­tie? Afhan­ke­lijk van de beroeps­prak­tijk van de deel­ne­mers leggen we de nadruk op taal­fou­ten opsporen en cor­ri­ge­ren, de schrijf­stijl ver­be­te­ren, teksten waar nodig inkorten of ver­dui­de­lij­ken en persklaar maken met koppen, intro’s, onder­schrif­ten, quotes of andere elementen. De cursus sluit nauw aan bij …

Jurylid bij Kunst­ben­de

Wie? Maartje Luif Wat? Maakt deel uit van de jury van TXT en TXT On Stage van de voor­ron­des van Kunst­ben­de. Wat is Kunst­ben­de? Al tien jaar lang orga­ni­seert Kunst­ben­de wed­strij­den voor jonge kun­ste­naars. Foto­gra­fen, dj’s, bandjes, mode‐ontwerpers… noem maar op. Alle talenten van 13 tot 19 jaar kunnen meedingen naar een hoofd­prijs van Kunst­ben­de. Waar? Dit jaar is Maartje …

Cursus Recensies Schrijven

Wat? Een cursus Recensies Schrijven. Wanneer? Zaterdag 4 april en zaterdag 11 april 2009. Waar? Bij Wisper in Leuven. Wat gaan we doen? De eerste zaterdag richten we ons ten volle op de regels, de do’s en don’ts en de voor­be­rei­ding. Elke cursist heeft dan een week de tijd om een boek te lezen, een voor­stel­ling te bekijken, een cd …

Columns Schrijven bij de Schrij­vers­Aca­de­mie

Wat? Een cursus Columns Schrijven op de Schrij­vers­Aca­de­mie in Antwerpen. Wat houdt ‘t in? Gedurende vijf zater­da­gen buigen we ons over het idee, de inhoud, de vorm, de stijl en de taal van de column. We lezen, schrijven en her­schrij­ven totdat het goed is. Wanneer? Vijf zater­dag­na­mid­da­gen van twee tot half vijf. Waar? Schrij­vers­Aca­de­mie, Sint Jacobs­markt, Antwerpen. Inschrij­ven? Meer infor­ma­tie …

HZ Magazine: eind­re­dac­tie en lay‐out

Wat? De eind­re­dac­tie, coör­di­na­tie en lay‐out van HZ Magazine. HZ Magazine? Dat is het tijd­schrift van de Hoge­school Zeeland. Een jong magazine, gro­ten­deels gemaakt door studenten, maar mede afgewerkt door Het Eiland Neus. Leuk? Jazeker, want hoewel we werken binnen een bestaand stramien (zowel inhou­de­lijk als vorm­ge­vings­tech­nisch) doen we niets liever dan een product van A tot Z afmaken. Een …

Schrijf je nú in: Wisper‐cursus Schrijf­vaar­dig­heid

Wat? Een cursus Schrijf­vaar­dig­heid. Iets uit­ge­brei­der? De basis van elk verhaal is een tekst die klopt. Verkeerde stijl, taal en tekstop­bouw helpen clou, ritme en span­nings­boog zonder pardon om zeep. Daarom is deze cursus voor alle schrij­vers. Voor ver­ha­len­schrij­vers, colum­nis­ten, kin­der­boe­ken­schrij­vers, dichters, jour­na­lis­ten, sce­na­rio­schrij­vers en ander schrijf­volk. Iedereen die meer wil leren over taal, tekst­struc­tu­ren en stijlvol schrijven is welkom.  …

Workshop jour­na­lis­tiek bij Kunst in Zicht

Wat? Workshop jour­na­lis­tiek denken voor leer­krach­ten tijdens de studiedag PiXELme van Kunst In Zicht in Turnhout, namens Stamp­Me­dia. Waar? In CC De Warande in Turnhout. Voor wie? Voor educatief mede­wer­kers van divers pluimage. Doel­stel­ling? Leren hoe je in het onderwijs met jour­na­lis­tiek en diver­si­teit bezig kunt zijn. Dat is immers de doel­stel­ling van Stamp­Me­dia: jour­na­lis­tiek uit­oe­fe­nen met oog voor diver­si­teit. …

Een zomerkamp bij Stamp­Me­dia

Wat? Mediaweek Stamp­Me­dia, een week in aanloop naar de Cul­tuur­markt in Antwerpen in vier dis­ci­pli­nes (foto­gra­fie, tekst, video en audio) dag na dag jour­na­lis­tie­ke pro­duc­ties maken. Wie? Zo’n 35 jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 uit alle lagen van de Antwerpse bevolking, onder leiding van Han Zinzen (hoofd­re­dac­teur) en Stefan Kolgen (coör­di­na­tor). Waar? In het redac­tie­lo­kaal van Stamp­Me­dia …

‘Ik denk ook dat u een hopeloos geval bent’ – Reportage in APPeL

Wat? Drie artikelen in de nieuwe APPeL, waaronder de online rook­stop­po­ging. Waar? In het tijd­schrift voor afge­stu­deer­de pedagogen en psy­cho­lo­gen van de KU Leuven. Wanneer? In juni 2008. ‘Ik denk ook dat u een hopeloos geval bent’ Stoppen met roken met behulp van online taba­co­lo­gen door Maartje Luif “Met onze pijnloze methode kunnen wij u in één keer defi­ni­tief van …

Cursus Reportage Schrijven bij Wisper

Wat? Een cursus Reportage Schrijven. Iets uit­ge­brei­der? Tijdens deze cursus zetten we echte mensen, echte gebeur­te­nis­sen en echte spanning om in alinea’s en woorden. Elke deelnemer kiest zelf een gebeur­te­nis of evenement waarover hij of zij een reportage schrijft. In de eerste bij­een­kom­sten bereiden we de reportage voor en gedurende het tweede deel van de cursus zullen we lezen, schrijven …

Najaar 2008: Cursus Columns Schrijven aan de Schrij­vers­Aca­de­mie

Wat? Een cursus Columns Schrijven van vijf bij­een­kom­sten. Waar? Bij de Schrij­vers­Aca­de­mie in Antwerpen. Wanneer? Vijf zater­da­gen, te weten: 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober 2008. Voor wie? Voor iedereen die wil leren columns schrijven – lief­heb­bers én pro­fes­si­o­nals. Inschrij­ven? Voor infor­ma­tie over inschrij­vin­gen kunt u terecht op de website van de Schrij­vers­Aca­de­mie. Wat gaan we doen? Vin­ger­oe­fe­nin­gen …

Stamp­Me­dia, het eerste jeugd­pers­agent­schap

Wat? Het Eiland Neus geeft workshops jour­na­lis­tie­ke vaar­dig­he­den en jour­na­lis­tiek en beeld­vor­ming aan jongeren van 15 tot 25 die meewerken aan het eerste jon­ge­ren­pers­agent­schap van België, Stamp­Me­dia. Waar? Groot‐Antwerpen. De workshops vinden plaats in buurt­hui­zen, scholen en jon­ge­ren­cen­tra. Hou de categorie cursussen in de gaten voor infor­ma­tie over workshops voor Stamp­Me­dia. Waarom? Stamp­Me­dia wil een aan­vul­ling zijn op bestaande media, …