Schrijfcoach

<a href="http://schrijfcoach.heteilandneus.be/" title="Naar de Schrijfcoach">Wil je meer informatie over Maartje als Schrijfcoach? Klik dan hier. </a><br> Sinds 1998 geef ik les in schrijven en journalistiek aan beginners en gevorderden. Tegenwoordig doe ik voornamelijk manuscriptbegeleiding (fictie en non-fictie), persoonlijke coaching van schrijvers, columnisten, journalisten en eindredacteuren, én ik geef (incompany-) trainingen journalistiek en redactionele vaardigheden.

  • Schrijfcoach

    Cursus Columns

    Wat gaan we doen? Wil je columns leren schrijven om die ver­vol­gens in een kleine groep te bespreken? Meld je dan aan voor de cursus Columns in Leuven. Aan de hand van vijf pijlers (idee, inhoud, vorm, stijl en taal) zullen we bekijken welk soort columns er zijn, hoe je een goede column bedenkt en hoe je die ver­vol­gens op papier krijgt.We staan stil bij de brain­storm, bij de ver­schil­len­de ver­schij­nings­vor­men en bij het taal­ge­bruik, en we proberen stijl­mid­de­len en tekst­soor­ten uit, zoals de dialoog, de brief en het betoog. De cursus Columns bestaat uit meedenken, napraten en uiteraard veel schrijven. Het motto is: slijp je spits­von­dig­heid door het oppoetsen van stijl, taal en bon­dig­heid. Je krijgt een beknopte syllabus en je mag vier columns inleveren waarop de docent schrif­te­lij­ke feedback zal geven. Wanneer? Maan­dag­avond 9/9, 16/9, 23/9, 30/9 en 7/10.Telkens van 19 tot 22 uur. Bege­lei­ding Maartje Luif Prijs 332,75 euro, inclusief btwDaarvoor krijg je schrif­te­lij­ke feedback op vier columns, een syllabus en 5 avonden mon­de­lin­ge theorie en bespre­kin­gen. Niveau • Beginners • Beginners met ervaring • Gevor­der­den Locatie Eén­meil­aan 150 in Leuven (Kessel‐Lo) Op een kwar­tier­tje stappen van Station Leuven. Meer infor­ma­tie en inschrij­ven Stuur een mailtje naar…

  • Schrijfcoach

    De Schrijf­groep

    Wil je een roman of verhaal schrijven met feedback? Met een deadline? Met een kleine groep mee­den­kers en critici? Met bege­lei­ding en een zekere regelmaat? Geef je dan op voor de Schrijf­groep in Leuven. Wat gaan we doen? In de Schrijf­groep bespreken we elke twee weken de vor­de­rin­gen die de deel­ne­mers maken bij het schrijven van een roman of een verhaal. We lezen waar mogelijk elkaars werk, denken met elkaar mee en geven elkaar goede moed als het tegenzit. Elke bij­een­komst zal Maartje Luif een the­o­re­tisch onderwerp toe­lich­ten dat ze kiest op basis van de teksten die de groep heeft aan­ge­le­verd. Denk aan: ver­haal­the­o­rie, struc­tu­ren, per­so­na­ges, karak­ter­ont­wik­ke­ling, dialogen, stijl, sfeer, brain­stor­men, her­schrij­ven, cor­ri­ge­ren enz. etc. Daarnaast geeft ze schrif­te­lijk com­men­taar op jullie teksten. We zorgen voor motivatie en een leer­pro­ces, voor een schrijf­ca­dans en groeiend zelf­ver­trou­wen, en voor boeiende woens­dag­avon­den met de nodige gezel­lig­heid. Wanneer? In 2019: woensdag 11/09, 25/09, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12.In 2020: woensdag 8/01 en 22/01. Telkens van 19 tot 22 uur. Bege­lei­ding Maartje Luif Genre Fictie, ver­ha­len­de non‐fictie, verhalen. Locatie Eén­meil­aan 150 in Leuven (Kessel‐Lo)Op een kwar­tier­tje stappen van Station Leuven. Kosten 884 euro, inclusief btw. Daarvoor krijg je indi­vi­du­eel schrif­te­lij­ke feedback van de…