Cursus Columns Schrijven – begin 2019

/ oktober 19, 2018

Ronkende betogen, talige mini­a­tu­ren en expe­ri­men­te­le vormen: we behan­de­len alle soorten columns tijdens de vijf avonden dat we samen­ko­men. Elke deelnemer mag vier columns inleveren waarop de docent per­soon­lij­ke feedback geeft. Inhoud Natuur­lijk behan­de­len we de theorie die komt kijken bij columns schrijven: de beper­kin­gen, de voor­waar­den, de gebruiken en tips ’n’ tricks. Maar daarnaast zal een deel van de

Read More