Narcisme

narcisme vs zezunja
Narcisme
Wat betekent dat?
letterlijk:
nar·cis·me (het ~)
1 liefde voor zichzelf => eigenliefde, zelfvergoding
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
In het kader van de schaamteloze zelfpromotie staat onder dit kopje altijd een link naar een of meer gouwe ouwe(n). Hoewel ik het in het verlengde van het verhaal van Narcissus natuurlijk niet kon laten hier ook een heleboel spiegelbeelden van Zezunja te plaatsen En wat blijkt? Wat een vreugd’! Wat een toeval! Ik sla twee vliegen in een klap. Want laten er nou net heel veel stukjes zijn die voorzien zijn van een foto van mezelf in de spiegel en die óók nog eens in aanmerking komen voor het predicaat ‘gouwe ouwe’. Hoera.
En wat voel je daarbij?
Zou Harry Mulisch ook foto’s van zichzelf in de spiegel nemen?
Leg eens uit?
Een weblog is een en al ijdelheid, a bonfire of vanities pur sang. Maar met recht. Want wat opvalt is dat ik 1. meer bezoekers kreeg toen ik foto’s ging plaatsen, 2. meer foto’s ging plaatsen toen ik vrijgezel was 3. nu geen vrijgezel meer ben, 4. wel nog steeds ijdel ben.
Maar ijdel zijn heeft nut, blijkt uit deze verregaande analyse.

Wil je de hele reeks Zezunja in 16 ismen lezen? Klik hier.

Nepotisme

priapisme vs. zezunja
Nepotisme
Wat betekent dat?
letterlijk:
ne·po·tis·me (het ~)
1 vriendjespolitiek
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Mijn links staan altijd rechts, onder het kopje Nepotisme. Links in weblogland hebben iets gratuits, iets corrupts en iets overdreven belangrijks. Links bepalen je ranking bij Google (hoe meer relevante links, hoe hoger je staat), links bepalen mede je imago (als je alleen maar op domme websites gelinkt wordt, wat zegt dat dan over jou?), links zijn een ruilmiddel (sta ik in jouw linklijstje, dan mag jij in het mijne, ontbreek ik bij jou, dan kom je er bij mij ook niet in), links bepalen je plaats in de hierarchie (‘nieuwe’ webloggers komen moeilijker aan een plek in linklijstjes dan ‘ouwe’ webloggers) en links bepalen simpelweg hoeveel bezoekers je krijgt (staat jouw link op veelbezochte sites, dan heb je veel bezoekers, hoe klote je webzijde ook is, andersom is ’t hetzelfde: een mooie webzijde zonder inkomende link is een parel waar zelfs de zwijnen niet bij kunnen).
En wat voel je daarbij?

Linklijstjes suck, maar bij gebrek aan ruggengraat heb ik er toch een.
Leg eens uit?
Anekdote: ooit had ik een serieuze catfight met een befaamd weblogster. Zij was boos en schreef een paar hatemails aan ondergetekende. Vervolgens wendde zij al haar contacten aan om mij te doen voelen dat ze boos was. Plots verdween de link naar Zezunja’s Zotisch Weblog uit allerlei linklijstjes. Gevolg: minder bezoekers, imago naar de klote, een vrije val in de webloghierarchie en een eeuwigdurende ambivalentie ten aanzien van linklijstjes.
Ik schreef al ooit dat ik een hekel heb aan uitnodigingenbeleid voor feestjes. Bij links is het van hetzelfde laken een pak. Ik wil graag links, maar het maakt me niet zoveel uit welke links dat zijn, ik lees zelf immers tientallen, misschien wel honderd weblogs. Maar ze komen er niet vanzelf dus ik moet toch een keuze maken. Let wel: mijn keuze is volkomen arbitrair en zal me vast vrienden én vijanden opleveren.
Alstublieft, dank u wel en bij voorbaat sorry.

Wil je de hele reeks Zezunja in 16 ismen lezen? Klik hier.

Nihilisme

nihilismeinfo.png
Nihilisme
Wat betekent dat?
letterlijk:
ni·hi·lis·me (het ~)
1 het verwerpen van alle stellige overtuiging of van alle binding op esthetisch, filosofisch of sociaal gebied
2 [med.] ongeloof in enige therapie
3 psychopathische waan dat een deel van het lichaam of enig ander deel van de werkelijkheid niet meer bestaat
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Laten we het erop houden dat er vooral veel onzin staat in de rubriek Nihilisme. Elke andere titel voor de reeks logjes die hieronder valt, zou te hoogdravend zijn. Simpel gezegd: waar bij Idealisme stukjes komen te staan waarover ik pretendeer te hebben nagedacht, komen hier de stukjes waarover ik absoluut niet heb nagedacht. Volgens de Wet van de Weblogreacties zal dit dus ook de rubriek zijn waarop het meest gereageerd wordt. De Wet van de Weblogreacties is namelijk zeer eenduidig als het gaat om de hoeveelheid reacties op een stukje: hoe minder inhoud, hoe meer reacties.
En wat voel je daarbij?
Ik heb er zin an.
Leg eens uit?
Als ik het woord bil intik en op mijn webzijde plaats, komen daar gegarandeerd talloze reacties op. Voor poep geldt dat ook.
Ik kijk er naar uit!
Wil je de hele reeks Zezunja in 16 ismen lezen? Klik hier.

Priapisme

nepotisme vs zezunja
Priapisme
Wat betekent dat?
letterlijk:

pri·a·pis·me (het ~)
1 [med.] aanhoudende hinderlijke erectie van de penis
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Mijn lief verdient een eeuwigdurende niet-hinderlijke erectie én een linkje. En omdat hij een linkje verdient, krijgt hij dat ook, onder het kopje Priapisme. Aan die eeuwigdurende erectie wordt nog gewerkt. Dan weet u wat ik doe als hier even geen stukje verschijnt.¦
En wat voel je daarbij?
Een stijve.
Leg eens uit?
Nee, dat was een grapje. Hoewel Yuri wel de beste is. En vrouwen kunnen, hoewel met het blote oog nauwelijks zichtbaar, heus ook wel een stijve krijgen hoor. Dus daar ligt het niet aan.
Maar goed, nu dus gauw doorklikken naar Maanzand. Had ik al gezegd dat Yuri de beste is?

Wil je de hele reeks Zezunja in 16 ismen lezen? Klik hier.

Realisme

realisme vs zezunja
Realisme
Wat betekent dat?
letterlijk:
re·a·lis·me (het ~)
1 leer die aanneemt dat er een realiteit, onafhankelijk van het menselijk bewustzijn bestaat
2 levenshouding die van de waarneembare werkelijkheid uitgaat
3 kunstopvatting waarbij de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgebeeld
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Als u een stukje leest, zal in de rechterbalk een mededeling verschijnen onder het kopje Realisme. Eigenlijk is die mededeling voor debielen, want er staat wat u leest, terwijl u natuurlijk al leest wat u leest. Maar hee, debielen zijn ook mensen. In tegenstelling tot VVD’ers. Want dat zijn namelijk gemankeerde egotrippers met te veel geld en te weinig solidariteit. Daarom heb ik dus ook geen speciale mededeling voor VVD’ers, maar wel voor debielen.
En wat voel je daarbij?
Ik ben geen debiel, maar wel een realist.
Leg eens uit?
Ik ben een realist in de ruimste zin des woords. Mijn idealen zijn doordesemd met realisme. Ik ben zo realistisch dat ik mijn hand er niet voor omdraai al mijn idealen overboord te gooien in het kader van ‘waar niet is, verliest de keizer zijn recht’. Je zou er bijna VVD’er van worden.
Trouwens, VVD’ers zijn hier van harte welkom. Ik heb dan wel geen speciale mededeling voor ze, maar zelfs voor VVD’ers geldt: je bent nooit te oud om te leren. En ik heb graag veel bezoekers, dus die twintig procent asocialen neem ik er met liefde bij. Had ik al verteld dat ik opportunist ben?

Wil je de hele reeks Zezunja in 16 ismen lezen? Klik hier.

Solipsisme

solipsisme vs zezunja

Solipsisme
Wat betekent dat?
letterlijk:
so·lip·sis·me (het ~)
1 filosofische leer die stelt dat alleen ons eigen ik en zijn bewustzijnsdaden bestaan
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Welkom in deze zeer solipsistische omgeving. Alles op Zezunja’s Zotisch Weblog gaat over mij. Onder het kopje Solipsisme vindt u – zodat u goed beslagen ten ijs komt – allerlei informatie over mij en over dit weblog. Zoals u ziet, leg ik aan de hand van de 16 ismen uit hoe deze webzijde in elkaar steekt. Daarnaast is het de bedoeling dat u tussen de regels door kunt lezen wie de schrijfster dezes is.
En wat voel je daarbij?
Exhibitionistisch, niet?
Leg eens uit?
Nou kijk, dat mijn leven om mij draait is tot daaraan toe. Dat is misschien niet erg barmhartig, maar wel tamelijk succesvol. Maar dat ik zoveel stukjes over mezelf schrijf, die openbaar maak en vervolgens geniet van alle aandacht, dat is ontegenzeggelijk de tweede verklaring voor exhibitionisme in Van Dale: 2 het te koop lopen met iets persoonlijks, oneervols of afstotends.
Welnu, ik heb me er bij neergelegd en u ook blijkt uit de statistieken. Dus case closed, zand erover en onder de pet ermee.

Specialisme

specialisme vs. zezunja

Specialisme
Wat betekent dat?
letterlijk:
spe·ci·a·lis·me (het ~, ~n/~s)
1 onderdeel van een tak van wetenschap dat afzonderlijk beoefend wordt => vakgebied
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Bij Specialisme wordt u doorverwezen naar mijn kantoor. Op de burelen van Zezunja is nog plaats voor meer klussen en eenieder die geïnteresseerd is in deftige verhalen of snedige schrijfsels van mijn hand, kan via het kantoor contact met mij opnemen. Ik werk tegen elk aannemelijk bod.
En wat voel je daarbij?
Ik had het slechter kunnen treffen.
Leg eens uit?
Qua beroep, that is, wat betreft bijziendheid kan het namelijk nauwelijks beroerder. Maar mijn beroep heb ik goed gekozen. Ik kan verhalen schrijven en daar mijn brood mee beleggen. Ik mag brainstormen, researchen, internetten, columns schrijven, mensen ondervragen, krantjes lezen, tv kijken en als zelfstandige door het leven gaan. En dat noemen ze dan ‘werk’.
Voordat u denkt dat ik een heel blij meisje ben: zie Eufemisme en Idealisme hierboven.

Wil je de hele reeks Zezunja in 16 ismen lezen? Klik hier.