Niet meer naar buiten

Als Wannes en ik niet uitkijken, zien we soms dagenlang niemand. Dan eten we twee weken uit de voorraad, halen we slechts een frisse neus in het uit­ge­stor­ven park achter de tuin en laten we brood­krui­mels achter op sociale media ten teken dat we nog leven. De afgelopen week was het weer raak. We hadden twee kansen om iemand te zien: …

A 30 Day Song Challenge

Op Twitter gaat er al een een tijdje een lijstje rond aan de hand waarvan mensen dertig dagen lang elke dag een nummer plaatsen op basis van een categorie. Geduld, dat zijn de anderen, dus ik ga niet eens proberen die liedjes dertig dagen op te sparen, ik zet ze er in één keer op. Ik heb bij de video’s vooral gelet op …

Uit­ge­zucht en weg­ge­zucht

Normaal is het al lang niet meer, solidair zijn. In de jaren negentig, toen het gif van de neo­li­be­ra­li­se­ring al werd geïn­jec­teerd maar de mensen zelf nog gewoon deden alsof barm­har­tig­heid en mede­men­se­lijk­heid van­zelf­spre­kend was, viel je nog niet in negatieve zin op als je uit­ge­spro­ken solidair was met min­der­he­den. Nu is dat anders, soli­da­ri­teit wordt zonder al te veel scrupules …

NRC stijlboek

‘We benaderen burgers als indi­vi­du­en en vermelden niet standaard de etnische afkomst of huids­kleur van personen. Dat geldt ook voor korte poli­tie­be­rich­ten. Ver­mel­ding van etnische afkomst kan relevant zijn in verhalen over bepaalde onder­wer­pen (werk­ge­le­gen­heid, cri­mi­na­li­teit, cultuur, et cetera). In het artikel moet dan zoveel mogelijk duidelijk worden gemaakt waarom (ver­mel­ding van) afkomst relevant kan zijn.’

Directeur landelijk ken­nis­cen­trum dis­cri­mi­na­tie Art.1

‘Wanneer het vermelden van afkomst of etni­ci­teit wat toevoegt aan het begrijpen van – of in de juiste context plaatsen van daad of gebeur­te­nis, kan niemand daar bezwaar tegen hebben. Maar ‘zomaar’ de etnische afkomst vermelden, schiet zijn doel voorbij. Dat werkt het bevor­de­ren en ver­ster­ken van ste­reo­ty­pe­rin­gen en voor­oor­de­len te veel in de hand.’

The Guardian’s Editorial Code

‘In general, we do not publish someone’s race or ethnic back­ground or religion unless that infor­ma­ti­on is pertinent to the story. We do not report the race of criminal suspects unless their ethnic back­ground is part of a descrip­ti­on that seeks to identify them or is an important part of the story (for example, if the crime was a hate …

NUJ Code of Conduct

‘A jour­na­list produces no material likely to lead to hatred or dis­cri­mi­na­ti­on on the grounds of a person’s age, gender, race, colour, creed, legal status, disa­bi­li­ty, marital status, or sexual orien­ta­ti­on.’