European Jour­na­lism Center

‘There is no need to say that, as a general rule, when it comes to writing articles jour­na­lists must be very careful in what they say, but also in choosing their words. In the case of migration issues, misuse of words can lead to negative per­cep­ti­ons of migrants. For example, the term “illegal” is very often used to describe undo­cu­men­ted …

Ombudsman Trouw

‘In Nederland zijn de meeste lan­de­lij­ke kranten terug­hou­dend met het vermelden van afkomst. In dit beeld past Trouw. In de publieke opinie wordt deze terug­hou­dend­heid soms ook uitgelegd als een poging om niet‐Nederlandse ver­dach­ten bewust te ontzien. Dat verwijt lijkt mij mis­plaatst. Nieuws­be­rich­ten zijn nor­ma­li­ter zakelijk, gebaseerd op feiten die in het kader van het gepleegde delict ertoe doen. Bij …

Na 96 uur debat­te­ren

Eén ding had ik me voor­ge­no­men toen ik het Zwarte Pieten‐stuk schreef: het gaat niet om mijn gelijk, het gaat überhaupt niet om mij, het gaat om het bewust­zijn dat er uit­slui­tings­me­cha­nis­men zitten in ‘klei­nig­he­den’ als Zwarte Piet en dat een beetje omzich­tig­heid in col­lec­tie­ve uitingen dús op zijn plaats is. Dat uit­gangs­punt – het gaat niet om mijn gelijk …

Zwarte Piet is wel een probleem

Wie Zwarte Piet afdoet als ‘geen probleem’, heeft een probleem, schrijft Maartje Luif: het probleem van het witte privilege. ‘Volkomen overbodig, dat Pie­ten­pact’, zei N‐VA‐voorzitter Bart De Wever zaterdag bij de aankomst van Sin­ter­klaas in Antwerpen. De neiging negatieve ste­reo­ty­pe­rin­gen af te doen als ‘geen probleem’ zie je niet alleen bij politici, maar ook in de talloze dis­cus­sies op sociale …