Wat kan ik voor je doen?

 

Ik ben schrijver en schrijf­coach. Voor schrijf­op­drach­ten mag je me altijd mailen met dit formulier. Op deze pagina en op Hoe ga ik te werk? en Tarieven schrijf­coach vind je meer infor­ma­tie over wat ik zoal voor je kan doen als per­soon­lij­ke schrijf­be­ge­lei­der.

Fictie

Wil je feedback op lange of korte verhalen, een roman of een literair non‐fictie‐verhaal? Weet je niet hoe je moet beginnen met schrijven en heb je behoefte aan iemand die meedenkt? Kun je wel wat hulp gebruiken bij het overzicht houden? Of wil je gewoon eens een bui­ten­staan­der laten kijken naar een bestaande tekst? Bij mij kun je terecht voor denkwerk, com­men­taar, tips, theorie en – des­ge­wenst – opdrach­ten. Ik kan vanaf het begin meedenken, maar ik kan ook een bestaand manu­script of een deel daarvan beoor­de­len.

Sinds 2012 begeleid ik schrij­vers bij korte en lange verhalen en manu­scrip­ten. Ik las voor op onder meer de Boe­ken­beurs, Geen Daden Maar Woorden en op Radio 1. Ik schreef een bijdrage voor Das Mag en in 2009 tekende ik een boek­con­tract bij Atlas‐Contact.

Non‐fictie

Ben je bezig met een auto­bi­o­gra­fisch verhaal of een jour­na­lis­tiek werk van lange adem? Schrijf je les­ma­te­ri­aal of stel je een handboek samen? Wil je harde feiten verwerken tot een leesbaar relaas? Of zit je met een berg aan­te­ke­nin­gen en dagboeken die je tot een samen­han­gend geheel wilt smeden? Ik kan met je meedenken over de opzet, de inhoud en de schrijf­stijl en ik deel – mocht je dat willen – opdrach­ten uit, zodat je het genre beter onder de knie krijgt. Ook hier geldt: je kunt bij mij terecht met of zonder bestaande tekst.

Sinds 1998 begeleid ik schrij­vers en jour­na­lis­ten bij artikelen en boeken. Ik schreef les­ma­te­ri­aal voor de School voor Jour­na­lis­tiek en voor tien­tal­len cursussen en workshops, daarnaast was ik onder­zoeks­jour­na­list voor een tijd­schrift in het jeugdwerk en ik schreef voor talloze grote en kleine uitgevers infor­ma­tie­ve teksten voor boeken en magazines.

Jour­na­lis­tiek

Wil je bege­lei­ding bij jour­na­lis­tiek werk? Zoek je iemand die je kan leren hoe je een interview uit­schrijft? Wil je alle jour­na­lis­tie­ke genres eens uit­ge­breid bestu­de­ren? Of alleen het nieuws­be­richt? De reportage? De recon­struc­tie? Je kunt mij vragen je van begin tot eind te bege­lei­den bij een of meerdere tekst­soor­ten, maar je kunt ook reeds geschre­ven artikelen insturen, die ik dan voorzie van feedback en tips.

Ik verdiende mijn sporen tussen 1998 en 2006 bij de vakgroep Geschre­ven Pers van de School voor Jour­na­lis­tiek in Utrecht, en daarna doceerde ik jour­na­lis­tie­ke vakken aan tal van hoge­scho­len en uni­ver­si­tei­ten in Vlaan­de­ren en Nederland. Ook trainde ik incompany redac­teu­ren van uit­ge­ve­rij­en zoals De Persgroep en Van In en ik bege­leid­de jonge jour­na­lis­ten bij een jon­ge­ren­pers­agent­schap. Zelf schreef ik alle jour­na­lis­tie­ke genres voor kranten en publieks­tijd­schrif­ten en voor ver­schil­len­de vak‐, onderwijs‐ en bedrijfs­bla­den.

Columns en opi­nie­stuk­ken

Kun je hulp gebruiken bij columns schrijven? Of heb je een kritische meelezer nodig bij een opi­nie­stuk? Zou je graag eens de basis­be­gin­se­len van een column leren? Of wil je beter schrif­te­lijk argu­men­te­ren? Lever bij mij een of meer columns of opi­nie­stuk­ken in en ik geef je feedback, tips, theorie en – als je dat wilt – opdrach­ten. Ik kan bestaande teksten beoor­de­len of samen met jou werken aan nieuwe teksten. We kunnen ook een soort column­cur­sus doen.

In de loop der jaren schreef ik columns en opi­nie­stuk­ken voor de VPRO, Canvas, Radio 1 en De Standaard. Ik gaf les in columns schrijven aan aspirant‐columnschrijvers in Nederland en Vlaan­de­ren bij onder meer de Schrij­vers­aca­de­mie in Amsterdam en Antwerpen, bij Wisper, op de Schrijf­dag en op de Boe­ken­beurs.

Redac­ti­o­neel werk

Ben je redacteur van een website, magazine, nieuws­brief of krant en heb je nood aan feedback? Of ben je een com­mu­ni­ca­tie­me­de­wer­ker met behoefte aan bege­lei­ding? Wil je een ijzeren greep krijgen op de stukken die je aflevert? En zoek je iemand die meekijkt bij je dage­lijk­se schrijf­prak­tijk? Je kunt een cursus redac­ti­o­ne­le vaar­dig­he­den volgen of ik kan ad hoc feedback geven op teksten die je mij opstuurt. Je mag van mij com­men­taar, tips en theorie ver­wach­ten, en als je daar behoefte aan hebt, geef ik opdrach­ten.

Mijn ervaring deed ik op als redacteur bij tal van magazines en websites. Sinds 2012 ben ik hoofd­re­dac­teur van Taal­hel­den, de jon­ge­ren­web­si­te van de Taalunie, daarnaast maakte ik kranten en tijd­schrif­ten als redacteur bij onder­wijs­in­stel­lin­gen, overheden en non‐profitorganisaties. Ik schreef adver­to­ri­als voor MTV, nieuws­brie­ven voor gemeenten en magazines voor festivals en scholen, en ik bege­leid­de honderden schrij­vers bij het maken van hun media‐producties.

Inschrij­ven? Stuur me een e‐mail.

 

Wil je eerst meer infor­ma­tie?