Stukjes in het wild

Zezunja

rei·zen (onov.ww.)
1 een reis onder­ne­men => een reis maken, op sjouw zijn

taal·ge·voel (het ~)
1 het intuïtief gevoel voor de juiste uit­druk­kings­wij­ze in een bepaalde taal

va·kan·tie (de ~ (v.), ~s)
1 jaarlijks toe­ge­ken­de vrije tijd voor personen in ver­schil­len­de beroepen en betrek­kin­gen, voor leer­lin­gen enz.
2 vakan­tie­reis

spel (het ~, ~len, ~en, ~en)
1 bezigheid ter ont­span­ning volgens vaste regels met elementen als ver­beel­ding, com­pe­ti­tie, behen­dig­heid, inzicht en kans

ei·gen·wijs (bn.)
1 te zeer overtuigd van eigen kennis of beleid => eigen­ge­reid, eigen­wil­lig, eigen­zin­nig, gelijk­heb­be­rig, neuswijs
2 (van zaken) op een eigen manier grappig

do·cent (de ~ (m.), ~en)
1 leraar bij het voort­ge­zet of hoger onderwijs

jour·na·lis·tiek 1 (de ~ (v.))
1 het ver­strek­ken van infor­ma­tie omtrent het dagelijks gebeuren via de media
2 dat wat in de dag- en week­bla­den geschre­ven wordt als genre

jour·na·lis·tiek 2 (bn.)
1 betr. hebbend op de nieuws­ga­ring

U hebt gezocht op zangeres:
Het door u gezochte woord is niet gevonden in het eendelige Van Dale Heden­daags Neder­lands. Dit kan komen doordat het er niet in staat, bij­voor­beeld omdat het te nieuw is, of omdat het niet voldoet aan de opna­me­cri­te­ria. Maar ook is mogelijk dat de spelling niet correct is. Kijk ook eens bij de zoek­in­struc­ties.

ras·ta·kap·sel (het ~)
1 kapsel van dread­locks

leef·tijd (de ~ (m.))
1 tijd dat iem. leeft of geleefd heeft, het totaal aantal levens­ja­ren
2 bepaald tijdstip in iemands leven [Belg.] [Belg.]

der·tig (hoofdtelw.)
1 driemaal tien, een meer dan negen­en­twin­tig
2 dertigste binnen de genoemde reeks

e‑mail·adres (het ~)
1 adres voor het ontvangen en verzenden van e‑mail, bestaande uit een com­bi­na­tie van gebrui­kers­naam en domein­naam, die door het at-sign geschei­den worden

zezunja[at]hotmail.com (update: e‑mailadres werkt niet meer)

Nieuwe reacties kun je hieronder plaatsen.
Oude reacties op dit stukje staan hier.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.