Stukjes in het wild

Waarom huizen kopen helemaal niet zo leuk is (2)

Lees eerst de inleiding op dit stukje.

Er was die dag wel een moment dat seconden er nog niet toe deden. Dat was het moment dat ik op mijn dooie akkertje koffie dronk en mijn zwart fluwelen jasje nomi­neer­de voor het bezoek aan de notaris. Daarin zou ik om half twee die belang­rij­ke hand­te­ke­ning zetten.
Ik rommelde wat in de badkamer, checkte mijn mail. Ik dronk thee met honing om mijn stem terug te krijgen na de zware grie­p­re­pe­ti­tie van maandag en ik voelde mij de hemel te rijk.
Ik was trots dat ik het allemaal voor elkaar had gekregen. Die dag, dinsdag 29 november, zou alles rond zijn. En dat had ik voor­na­me­lijk aan mezelf te danken. Alles had tegen gezeten, iedereen had tegen­ge­werkt en ik had het allemaal alleen moeten doen, maar het was gelukt. Terwijl ik wat kuierde en klooide gaf ik mijzelf steeds bin­nens­monds een driewerf hoera. Ik las de krant, hoera, hoera, hoera, wat weblogs, hoera, hoera, hoera, de post van gisteren, hoe…

En toen begon de film Zezunja rennt vs 24.

Want in die post van gisteren stond iets over eigen geld. Vier­dui­zend euro. Dat moest ce moment bij de notaris zijn. En, bedacht ik, dat wás het niet. Die vier­dui­zend euro stond nog keurig op een spaar­re­ke­ning van mijn vader.
Een paar weken daarvoor had ik tegen mijn vader gezegd: ‘Pap, ik heb bin­nen­kort dat geld nodig.’ ‘Nu?’, had hij gevraagd. ‘Nee, over een paar weken’, had ik gezegd. ‘Ik geef je wel een seintje.’
En daar zit de pijn: ik had mij zo gecon­cen­treerd op die hypo­thee­kof­fer­te, op de verkoper en al zijn fouten, op de split­sings­ver­gun­ning en de bezwaar­ter­mijn en op de notaris en haar wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen dat ik het aller­sim­pel­ste vergeten was: zelf efkes vier­dui­zend euro overmaken.

Goed, het was dinsdag half elf en ik had een probleem.

10: 30 uur tring-tring.
‘Met de hypo­theek­ad­vi­seur.’
‘Ja hoi met Zezunja, weet jij hoe dat zit met dat eigen geld?’
‘Ja, daar krijg je een rekening voor van de notaris en dan moet je dat geld overmaken.’
‘Moet dat geld er bij de over­dracht per se zijn?’
‘Ja.’

10:45 uur, tring-tring
‘Met notaris 1.’
‘Ja hoi met Zezunja, mijn geld is nog niet bij jullie.’
‘Ja, ik heb het gezien, dan kan het tekenen niet doorgaan.’
‘Maar dat moet.’
‘Ja, maar het kan niet. Ik moet zelfs het hypo­theek­geld, die 131 duizend euro, weer terug­stor­ten naar de bank.’
‘Maar dat mag niet, want dan is mijn offerte weer gewoon een offerte in plaats van een geac­cep­teer­de offerte en dat kost me handen vol geld.’
‘Dan zul je dat geld cash moeten meenemen. Of pinnen.’
‘Oef!’

11:00 uur tring-tring
‘Met het ant­woord­ap­pa­raat van Zezunja’s ouders.’
‘Ja, met Zezunja. Pap, jij bent met pensioen dus je hoort braaf thuis te zijn. Waar hang je uit? Ik heb je met spoed nodig.’

11:15 uur tring-tring
‘Met de moeder van Zezunja.’
‘Waaa, ik heb je gevonden. Ik heb een probleem. Ik heb vóór half twee vier­dui­zend euro nodig.’
‘Dan moet je bij je vader zijn.’
‘Ja, maar waar ís die?’
‘Op de uni­ver­si­teit ver­moe­de­lijk.’

11: 30 uur tring-tring
‘Met de vader van Zezunja.’
‘Ja, hoi pap, met Zezunja. Ik heb een probleem. Ik heb die vier­dui­zend euro binnen twee uur nodig.’
‘Oei.’
‘Ja, oei. Sorry. Beetje dom.’
‘Dan moet ik nu naar huis.’
‘Ja, sorry.’
‘En ik weet niet of ik zoveel op mijn rekening heb.’
‘Ja, shit. Sorry.’
‘En ik weet niet of ik het zo snel van mijn spaar­re­ke­ning krijg.’
‘Ja, sorry.’
‘Voor wanneer moest dat, zei je?’
‘Voor half twee.’
‘Pff, dat is echt nog maar twee uur.’
‘Ja, sorry.’

11: 45 uur tring-tring
‘Met notaris 1.’
‘Met Zezunja, ik krijg het ver­moe­de­lijk voor elkaar, dus stort dat geld nog maar niet terug.’
‘Nou, het ziet ernaar uit dat het sowieso in de soep loopt.’
‘O.’
‘Ja, de split­sings­ak­te zou gepas­seerd worden bij notaris 2 en dan konden wij de over­drachts­ak­te tekenen. Maar de split­sings­ak­te kon niet getekend worden, wegens het ontbreken van een vol­machts­be­wijs van de onder­bu­ren.’
‘Aaarg.’
‘Ja, het spijt me. Dat had de verkoper moeten regelen, maar dat heeft-ie niet gedaan.’
‘Maar ik kan toch proberen dat vol­machts­be­wijs vandaag nog getekend en wel bij notaris 2 te krijgen?’
‘Ja, maar dan moet notaris 2 die akte vandaag passeren. En dat moet dan nog vóórdat wij samen gaan tekenen. Ik betwijfel ten zeerste of dat lukt.’
‘Maar het moet. Écht, het moet.’

12:00 uur tring-tring
‘Met de onder­bu­ren.’
‘Hoi met Zezunja. Ik hoor mij hier helemaal niet mee te bemoeien, maar ik doe het toch omdat het me veel geld gaat kosten als het misloopt: zouden jullie binnen nu en een uur dat vol­machts­be­wijs willen tekenen.’
‘We hebben de con­cept­split­sings­ak­te pas sinds gisteren in huis. We moeten hem nog lezen.’
‘Zouden jullie dat dan snel willen doen? En zouden jullie beiden níét de deur uit willen gaan? Jullie beider hand­te­ke­ning moet namelijk op het vol­machts­be­wijs.’
‘We zullen kijken wat we kunnen doen.’

12:15 uur tring-tring
‘Met notaris 2.’
‘Ja, u spreekt met Zezunja. U kent mij niet en ik bemoei me met zaken waarmee ik eigenlijk niets te maken heb, maar ik doe het toch want het gaat me veel geld kosten als ik het niet doe. Zou u voor half twee die split­sings­ak­te willen passeren?’
‘Maar ik heb geen vol­machts­be­wijs van de bewoners van de begane grond.’
‘Dat zal ik dan voor u regelen.’
‘Maar dat hoort de verkoper te doen.’
‘Ja, maar die doet het niet en ik ben straks de lul.’
‘Ik betwijfel of het u lukt.’
‘Maar het moet. Écht, het moet.’

12:30 uur tring-tring
‘Met notaris 1.’
Ja, hoi met Zezunja. Nou, ik denk dat het gaat lukken, maar half twee is wel erg vroeg.’
‘Het moet voor vijf uur gedaan worden.’
‘Kan ik uitstel krijgen tot half vijf?’
‘Ja, maar die split­sings­ak­te bij notaris 2 moet er wel voor die tijd door zijn dan.’
‘Okee.’

12: 45 uur tring-tring
‘Met de vader van Zezunja.’
‘Met Zezunja. Pap, gaat het lukken?’
‘Ja, ik heb genoeg op mijn rekening en ik kan het met spoed storten op de rekening van de notaris.’
‘Je hebt tot half vijf de tijd.’
‘Als ik het voor half twee op het post­kan­toor over­ge­maakt heb, is het er zeker om half vijf, zeggen ze.’
‘Nou, hard fietsen dan.’

13:00 uur tring-tring
‘Met de onder­bu­ren.’
‘Ja, met Zezunja, denken jullie dat het gaat lukken?’
‘Uhm, we blijken helemaal geen officieel vol­machts­be­wijs te hebben. Alleen een con­ceptak­te.’
‘Oei.’
‘Ja, dus wij kunnen niets doen.’

13:15 uur tring-tring
‘Met notaris 2.’
‘Ja, met Zezunja. Ik bemoei me nog immer met iets waar ik niks mee te maken heb, maar de onder­bu­ren hebben alleen een concept. Ze kunnen niks tekenen.’
‘Dan moet ik ze dat even mailen.’
‘Ja, graag. Liefst nu.’

13:30 uur
‘Met het ant­woord­ap­pa­raat van de ouders van Zezunja.’
‘Pap, is het gelukt? Plies, bel me terug.’

13:45 uur
‘Met de vader van Zezunja.’
‘Met Zezunja. En?’
‘Nou het is gelukt.’
‘…pfff…’
‘Ik moest wel voor­drin­gen, want om iets voor half twee waren er nog heel veel mensen voor me.’
‘Fijn dat je dat gedaan hebt.’
‘Ja, dat voor­drin­gen vond ik misschien nog wel het ver­ve­lend­ste.’

14:00 uur tring-tring
‘Met notaris 1.’
‘Ja, met Zezunja. Het geld is bij jullie hoor.’
‘Hoe komen wij dat te weten? De boek­houd­ster is er niet en we krijgen zoveel geld gestort op een dag dat we dat uit ons saldo niet kunnen opmaken.’
‘-slik-’
‘En we moeten wel zeker weten dat het er is.’
‘Kunt u de bank dan niet bellen?.’
‘Nou, dat weet ik niet hoor.’

14:15 uur tring-tring
‘Met notaris 2.’
‘Met Zezunja. Gaat het lukken met die splitsing?’
‘Ik heb net het officiële document gemaild, dus als de onder­bu­ren tekenen, kan ik passeren.’
‘Maar dan moet het onder­te­ken­de document nog wel bij u komen, neem ik aan.’
‘Ja.’
‘En hoe gaat dat dan?’
‘Dat weet ik niet.’

14:30 uur tring-tring
‘Met notaris 1.’
‘Hoi, met Zezunja. Notaris 2 zegt dat hij niet weet hoe het onder­te­ken­de vol­machts­be­wijs op tijd bij hem kan zijn.’
‘Kun jij het voor vier uur naar mij brengen?’
‘Als de onder­bu­ren dan hebben getekend wel.’
‘Dan fax ik het naar notaris 2 met de belofte dat hij officiële document met spoed krijgt. En dan moet hij passeren op de kopie. Als hij ons dan belt als het gepas­seerd is, kunnen wij de over­drachts­ak­te tekenen.’

14:45 uur
‘Met notaris 2.’
‘Hoi, met Zezunja. Als de onder­bu­ren tekenen en ik ver­vol­gens op de fiets spring en dat document naar notaris 1 breng en zij het naar u faxt, wilt u dan voor vieren passeren?’
‘Ja.’

15:00 uur tring-tring
‘Met de onder­bu­ren.’
‘Met Zezunja. Ik ben zo benieuwd hoe ver jullie zijn?’
‘We hebben getekend. We komen het zo langs­bren­gen.’
‘…pfff…’

15:30 uur tring-tring
‘Met notaris 2.’
‘Met Zezunja. Ik heb zojuist het vol­machts­be­wijs van de onder­bu­ren naar notaris 1 gebracht.’
‘Dat is mooi. Ik had niet verwacht dat het u zou lukken.’
‘Ik ook niet.’

15:45 uur tring-tring
‘Met notaris 1.’
‘Met Zezunja. Hoe ver zijn we? Heeft het zin om te komen om half vijf?’
‘Ja, ik kreeg net een tele­foon­tje dat de split­sings­ak­te gepas­seerd is.’
‘Wow.’
‘En het geld staat ook op onze rekening.’
‘Yes!’

Om half vijf zette ik mijn hand­te­ke­ning bij notaris 1. Daarna bood ze me een baan aan, omdat niemand op hun kantoor ooit zoveel in één dag voor elkaar had gekregen.
’s Avonds belde mijn vader me op om te zeggen dat hij me wel een oen vond.

De oude reacties op dit stukje kun je hier lezen. Nieuwe reacties mag je gewoon hieronder plaatsen.

4 reacties

 • goedele

  heerlijk toch dat je vader tot ’s avonds wachtte om je een oen te noemen , toen het in orde was,…

 • Kleine Atlas

  ik stootte hier toevallig op (ik weet niet meer hoe), wat een verhaal, ik kreeg er tijdens het lezen nog stress door, terwijl het al zoveel jaren achter je ligt!

 • maartje

  Ik weet wel hoe! Ik heb overal grab­bel­ton­nen staan tegen­woor­dig. Allemaal kleine fuikjes om je te laten gras­dui­nen. GELUKT!

 • maartje

  Ik moet trouwens wel hard lachen om dit verhaal. Nu. Achteraf. Goed dat ik adre­na­li­ne niet meer voel.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.