Stukjes in het wild

Auto­ma­tis­me

automatisme vs zezunja

Auto­ma­tis­me
Wat betekent dat?

let­ter­lijk:

au·to·ma·tis·me (het ~, ~n)
1 onwil­le­keu­rig plaats­heb­ben­de handeling => rou­ti­ne­han­de­ling
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Bij auto­ma­tis­me vindt u de gegevens uit de machi­ne­ka­mer. Wie de motor onder­houdt, waar u de bougies kunt vinden en wanneer-ie voor het laatst APK gekeurd is. Als u een rss-reader heeft vindt u hier de zoge­naam­de feed. Heeft u geen rss-reader? U mist iets!
Verder gebeuren in de machi­ne­ka­mer doorgaans allerlei duistere zaken waar gewone mensen als u en ik geen weet van hebben. Met luid gedreun en gehamer wordt in de diepste krochten van het systeem bepaald of de aarde om de zon draait of andersom.
En wat voel je daarbij?
Nou, uhm, mach­te­loos.
Leg eens uit?

Bij auto­ma­tis­me staat als uitleg ‘rou­ti­ne­han­de­ling’, en voor sommige automaten geldt dat ook wel. Ik ben bij­voor­beeld tamelijk routineus als het gaat om het open­schroe­ven van dvd-spelers teneinde het dee­vee­dee­tje op tijd te kunnen te terug­bren­gen naar de vide­o­theek. Of het stek­ker­tje van de router er even uit­trek­ken, dat is een rou­ti­ne­han­de­ling van jewelste de laatste tijd. Maar van de automaat Zezunja’s Zotisch Weblog heb ik nau­we­lijks sjoege. De html-brij die ten grondslag ligt aan de teke­nin­gen en schrijf­sels op dit weblog is voor het leeu­wen­deel onont­gon­nen gebied. Gelukkig heb ik WordPress en mijn hoogst eigen wel­edel­ge­lief­de nerd. Die beheren de machi­ne­ka­mer, zorgen dat de aarde om de zon blijft draaien en dat ik ’s nachts lekker slaap. Geluk is voor de dommen.

Wil je de hele reeks Zezunja in 16 ismen lezen? Klik hier.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.