Stukjes in het wild

Even wat dingetjes

* Heeft u uw rss-reader, favo­rie­ten en linklijst al aangepast aan mijn nieuwe adres?
* Heeft u klachten, vragen of tech­neu­ten­praat naar aan­lei­ding van de webzijde en haar knopjes?
* Mensen met Internet Explorer (het zal niet tegen u worden gebruikt), ziet u het ook allemaal goed?
* Heeft iedereen begrepen dat je op de meeste foto’s (thumb­nails, duim­na­gels) kunt klikken?
* Als u hier voor het eerst komt, krijgt u een wit ach­ter­grond­je, als u bovenaan op een van de vier­kant­jes klikt, krijgt u een behan­ge­tje. Had u dat al gedaan?

En verder:
* Volgens mij heb ik vrijwel alle taal- en tikfouten uit Solip­sis­me ver­wij­derd, maar mocht u er nog een zien: tell me.
* Er volgen meer behan­ge­tjes, want er zijn te weinig rustige ach­ter­gron­den.
* Ik ga ver­moe­de­lijk nog een email-alert en een user-online-ding instal­le­ren.
* Mijn tweak­lijst­je telt nog vijftien andere wij­zi­gin­gen.
* Ik zal gauw de pagina’s afmaken die nog ‘under con­struc­ti­on’ zijn.

Tot slot:
* Ben ik nog iets vergeten?
* Heeft u nog wensen?

22 reacties

 • Casper

  De rss werkt prima! En ik heb even gekeken, maar zelfs in het ver­ma­le­dij­de Internet Explorer 7 lijkt uw site goed te werken!

  Solip­sis­me is met “dt” maar dat wist u natuur­lijk zelf stiekem ook wel.

 • Bart

  Thuis op mijn pc’tje en Inter­ne­t­Ex­plo­rer 6 gaat er erg veel mis. De kadertjes sluiten niet meer aan (de rech­ter­mid­de­n­il­lu­stra­tie schuift naar links) en de trans­pa­ran­tie van alle titeltjes valt weg. Dus ik zie grijze vlakken achter de titeltjes…

  En nog een macpuntje: de rea­geert­let­ter­tjes (Naam, email en webzijde) zijn vrijwel onlees­baar klein.

 • zezunja

  @ Casper: Stom van me!

  @ Bart: Klinkt heel geheim­zin­nig, vooral omdat ik niet eens wist dat ik dat allemaal had. Openende kaders, rech­ter­mid­de­n­il­lu­stra­ties.
  De kaders sluiten niet meer, heb je het dan over de foto? Of zijn er andere kaders die open kunnen?
  En wat is een rech­ter­mid­de­n­il­lu­stra­tie?
  Die titels, bedoel je dan alleen de titels van de stukjes? En heb je enig idee waaraan dat kan liggen?

  En dat Mac-puntje: ikzelf ben altijd ingelogd dus ik krijg die invul­balk­jes niet, maar had dat inderdaad al eerder vernomen. Wordt uiteraard opgelost.

 • soes

  Ik heb het ook even gecheckt, maar het verschil in de ver­schil­len­de browsers zit hem in het let­ter­ty­pe.

  P.s. het zou wel fijn zijn als de naam, e‑mail en webzijde ingevuld zouden blijven… of ligt dat ook aan mijzelf?

 • zezunja

  ‘Ik heb het ook even gecheckt, maar het verschil in de ver­schil­len­de browsers zit hem in het let­ter­ty­pe.’
  Uh, en wat bedoel je daarmee? In IE een ander let­ter­ty­pe dan in…? En zo ja, welk let­ter­ty­pe? Kun je dat zien?

  Hebben anderen dat ook?

  En dat van die naam: ja, dat moet wel kunnen, vermoed ik. Met soort cookie-plugin. Volgens mij is dat bij anderen met zo’n optie vaak een kwestie van ‘onthoud mij’ aanvinken.

  Verder kun je in sommige browsers ook van alles en nog wat onthouden. Mijn Firefox-instellingen houden dat allemaal bij.

 • Soes

  Ik zie in Firefox een Verdana-achtig let­ter­ty­pe, terwijl ik in IE een meer een Helvetica lettertje zie.

  Normaal onthoudt mijn Firefox instel­lin­gen ook altijd alles, maar nu moet ik toch eerst de eerste letter typen.… en ik ben nogal laks ziet u.…

 • zezunja

  Ja, graag. Hoewel je omschrij­ving duidelijk is. Ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet.
  Ik heb wel zitten switchen tussen Tahoma en Helvetica, geloof ik, dus misschien is er ergens iets fout gegaan.
  Het zou Tahoma moeten zijn (voorlopig).

 • tomasz

  ‘heeft uw uw…’ – dat is de enige fout die ik hier totnogtoe kon aan­tref­fen. (totnogtoe? wat een raar woord is dat!)
  ik vind het hier trouwens mooi. mooier dan in je vorige woonst.

 • Lilimoen

  Zezunja, alles onder controle hier. Alles werkt, prima werk overigens en ik voel er me al helemaal thuis. Ik kies gewoon de witte ach­ter­grond. De eerste behangpapier-achtige ach­ter­grond vind ik ook heel leuk, maar wat ik daar zo jammer aan vind is dat het leuke groene onder­ste­bo­ven mannetje achter je kadertjes floept. En ik wil hem nu net zo graag zien. En dus kies ik maar voor niet zien in plaats van hem maar half te zien (want ie wordt wazig achter de kadertjes). Nu ik dit intik zie ik hem wel goed, maar dat komt omdat ik onderaan je pagina zit. Kan ie niet wat naar rechts opschui­ven? Of valt ie dan voor sommige computers van het com­pu­ter­scherm?

 • Bart

  :-) Okee, dui­de­lij­ker nu. In de rech­ter­ko­lom staan kadertjes. (Realisme, toerisme, etc.). Die kaders hebben randen. Daarvan schuift de rech­ter­rand naar links. Dus de bui­ten­rand loopt niet meer door.
  En dan heb je heel veel titeltjes als mouse-over. Alle titeltje laten slechts 1 plaatje zien, op een grijze ach­ter­grond. Er ver­springt niets als je met de muis erover­heen gaat.

  Ik denk dat beide problemen komen doordat het met css is gedaan, en IE zoals gewoon­lijk een geheel eigen opvatting daarvan heeft. (IE is een beetje wat Geert Wilders voor het begrip Vrijheid is – hij denkt dat ie gelijk heeft, maar hij is de enige)

 • Drs. Johan Arendt Happolati

  Vrouwe Zezunja,
  Ik durf het bijna niet te vragen, maar het is in het kader van de rubriek ‘Ik ben nieuw hier’… Wat in ’s hemels­naam is een rss-reader?
  Vlaamse uit­druk­king van de dag:
  “Het staat geschre­ven en gedrukt, dat je moet scharten (*) waar dat het jukt (**)
  Volgens mij betekent die uit­druk­king dat als er iets is wat je hindert, dat je er dan iets moet aan doen. Ook wel een beetje dat je gerust mag krabben op onbe­ta­me­lij­ke plaatsen op des mensens lichaam. En vaag, héél vaag, heeft het ook iets te maken met de uit­druk­king ‘rondlopen met een broek vol goesting’…
  Uw antwoord onge­dul­dig inwach­tend,
  En geheel de uwe,
  Drs. Johan Arendt Happolati
  (*) scharten: krabben
  (**) jukt: jeukt (van het ww jeuken)

 • zezunja

  Hr ‘ti:
  Ik ben dol op uw uit­druk­kin­gen. Scharten is een beter woord dan krabben. Ik hoor het nu voor het eerst, maar het klopt helemaal met de handeling. Krabben is eigenlijk een veel te zacht woord met die lieve b’s. Scharten met zo’n T en een G: much better!
  Overigens kennen wij in NL wel ‘je moet krabben waar het jeukt’, geloof ik. Maar ik gebruik die uit­druk­king eigenlijk niet zo vaak, terwijl ik er pal achter sta. Zeker als het raakt aan die ‘broek vol goesting’.

  Mijn antwoord op uw vraag over de rss-reader beant­woord ik even in een apart logje, want u bent inmiddels de zoveelste die dit vraagt, dus het antwoord verdient publieke aandacht.

 • Irene L.

  Ja, geef ons aub les in rss. Nu zie ik regel­ma­tig op mijn eigen site dat iemand een rss feed heeft opge­vraagd.
  Huh? rss ik wist niet dat eens dat ik het had. Klinkt een beetje als een ziekte of als een nieuwe politieke partij.

 • Lilimoen

  Barts probleem duikt ook bij mij op indien ik Zezunja’s Zotische Weblog open op mijn computer op het werk waar ik over Internet Explorer beschik. Rech­ter­ka­der­tjes schuiven naar binnen, titel­vlak­jes zijn zichtbaar en volgens mij komt het ook daardoor dat de groene Zezunja-mannetjes gekke dingen doen.

 • zezunja

  Oei, ik ging er ten onrechte vanuit dat vrijwel niemand die oude IE nog had, of nee, mijn afdeling Nerd ging daarvan uit. Ik raak in paniek van dit soort mede­de­lin­gen.
  Ik zal nog eens contact opnemen met de afdeling Nerd.

 • Lilimoen

  Don’t panic please,… ik kan er perfect mee leven dat het lijntje een beetje naar rechts ligt, maar vermits je er zo expleciet naar vroeg, zag ik het wel als een moge­lijk­heid om er iets van te zeggen. Bovendien kan ik uiteraard die IE ook wel eens ooit vaarwel zeggen. Niet alles hoeft binnen uw ver­ant­woor­de­lijk­heid te liggen toch?!

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.