Stukjes in het wild

Hoe het wél moet

* We richten een demo­cra­tie op waarin het parlement de baas is. Dat zal me ’n klap geven.

* Een indirecte vrije schop voor tijd rekken in de politiek, net als bij voetbal.

* We zenden de hele dag live uit bij politieke soaps als deze, net als bij brui­lof­ten van prinsen van wie ik de naam niet eens ken.

* We vaardigen een verbod uit op het gebruiken van de term toe­val­li­ge meer­der­heid, als het gaat om een fei­te­lij­ke meer­der­heid.

* We stellen vast dat de enige die tijdens een demis­si­o­nai­re periode terug­hou­dend moet zijn in het wijzigen van beleid, het kabinet is en niet het parlement.

* Als Mark Rutte zegt dat de hele VVD-ministersploeg opstapt als Verdonk moet ver­trek­ken, dan houden we hem eraan. Opgeruimd staat netjes.

* We schrijven gelijk nieuwe ver­kie­zin­gen uit als grote partijen niet met elkaar willen onder­han­de­len. Dat zal ze leren.

* Martin Bril for president. Telkens als hij in De wereld draait door politiek com­men­taar geeft, kan ik ‘m wel zoenen.

41 reacties

 • Zezunja

  Ik ben een groot aanhanger van het toeval. Hoor.

  En voor het overige: bummer! Het lijkt erop dat Verdonk na vier moties van afkeuring, wan­trou­wen en wat dies meer zij nog steeds blijft zitten.
  Ik vind dat echt ver­bijs­te­rend.

 • Noynourfe

  Voor alle dui­de­lijk­heid: Jij zegt dus dat het parlement bepaalt wat gebeurt? Dus in der­ge­lij­ke situaties als nu bestaan moet het kabinet uitvoeren wat het parlement zegt?
  Zelf lijkt het mij dat er een afspraak moet komen over hoe dit werkt: of je vervangt alles (dus parlement en kabinet tegelijk) of je vervangt niets. Zo’n situatie als nu is vreemd: je moet als kabinet beleid uitvoeren en er ver­ant­woor­de­lijk voor zijn, terwijl je er niet achter staat. Dat lijkt mij een onmo­ge­lij­ke spagaat. In dit geval doet gaat het om een parlement dat dingen doet waar wij achter staan, maar er komt geheid een moment waarop een rechts parlement een links kabinet tor­pe­deert. Dat een links kabinet wordt gedwongen mensen te depor­te­ren door een rechts parlement. Vind jij dan ook dat het kabinet gewoon moet doen wat gedic­teerd wordt? Ik kan mij heel goed voor­stel­len dat een linkse bewind­voer­der dit even hard weigert als die VVD heks.

  Verder blijkt dat jij het gevoel hebt dat nieuwe ver­kie­zin­gen een oplossing bieden. Verwacht jij dat alle die rechtse dames en heren opeens door­heb­ben dat een links kabinet eigenlijk beter is? Of wordt het weer een herhaling van zetten? Jouw haat/liefde ver­hou­ding met meneer Bos lijkt mij toch genoeg basis om te ver­wach­ten dat die SUKKEL weer een GL/SP/PVDA kabinet te weinig steunen zal. En dus zal waar­schijn­lijk het resultaat van de ver­kie­zing zijn dat links net te klein is voor een meer­der­heid.
  Ik weet ook de oplossing niet, maar het kabinet naar huis sturen voegt niet echt iets toe. Dat is toch feitelijk al gebeurd?

  **** Staat tevreden te kijken naar het hoen­der­hok. ****

 • Zezunja

  @ Noynourfe:
  Het eerste wat je zegt beant­woord ik volmondig met JA! Je hebt gelijk dat wij zuur zouden zijn als het andersom zou zijn, maar dat is nou eenmaal een par­le­men­tai­re demo­cra­tie en de scheiding der machten. Het parlement bepaalt en het kabinet voert uit. Het is jammer maar helaas.
  En de situatie die ontstaat wanneer er ver­kie­zin­gen zijn geweest en de kamer­meer­der­heid verandert en er niet snel een coalitie gevormd kan worden, is inderdaad zeer pijnlijk voor het betref­fen­de linkse of rechtse demis­si­o­nai­re kabinet, maar het KAN niet zo zijn dat volks­ver­te­gen­woor­di­gers er voor Jan Lul zitten. Ik heb daar niet zo gauw een oplossing voor, er zijn ver­schil­len­de moe­lijk­he­den denkbaar. Maar zoals het nu is, is het eigenlijk al goed, als het kabinet maar weet wat z’n plaats is, ongeacht of dat een links of rechts kabinet is.

  En het tweede: ik zeg niet dat nieuwe ver­kie­zin­gen per definitie een oplossing bieden, maar ik vind dat de partijen nu als verwende kinderen wachten tot ze hun zin krijgen, in de tus­sen­tijd hebben wij een land waarin geen enkel probleem word opgelost. En dat gaat misschien wel maanden duren.
  Om te voorkomen dat niemand com­pro­mis­sen wil sluiten, stel ik voor nieuwe ver­kie­zin­gen uit te schrijven. Je kunt dan natuur­lijk op hetzelfde probleem stuiten, tenzij je er gewogen ver­kie­zin­gen van maakt (de volgende ver­kie­zin­gen opgeteld bij de laatste, zodat er van de ver­hou­din­gen uit de laatste stemming nog wel wat over­blijft). Of je kunt coa­li­tie­ver­kie­zin­gen houden, waarin men kan stemmen op de gewenste coalitie. Ik geef toe dat e.e.a. dan verdomd veel op een twee­par­tij­en­stel­sel gaat lijken. Maar dit is ook niks.

 • Noynourfe

  Hhmmm. Ik zou het erg erg moeilijk vinden om beleid uit te voeren waar ik niet achter sta. In dit geval gaat het om opschor­ten van beleid, dus dat valt nog mee, maar stel dat het parlement besluit om kern­cen­tra­les te bouwen en jij in het kabinte zit en daar juist prin­ci­pi­eel tegen bent. Het lijkt mij dat je niet voor zo’n dilemma mag worden geplaatst.
  Dus zou het in mijn ogen de voorkeur verdienen om kabinet EN parlement tegelijk te vervangen. Helaas zou de zittende ploeg er dan weer baat bij hebben om de formatie bespre­kin­gen te vertragen. De meeste rot­tig­heid wordt door gekozen ploegen uit­ge­voerd in de laatste dagen op het pluche, dat is dan ook weer waar.
  Een antwoord weet ik dus niet. Maar een twee­par­tij­en systeem? Dat zou hier dus al snel CDA-en-iets-anders worden. Zou dat ooit weggaan, dat CDA gevoel van Nederland? Steeds minder Chris­te­nen in dit land, maar dan wel in bijna elk kabinet een Christen Demo­cra­tisch Appel. Echt snappen doe ik dat niet.
  Maar eh: ik hoopte eigenlijk dat je nog iets zou zeggen over Wouter. Ik hoor veel te weinig kritiek op hem. Zeker nu hij kleine partijen oproept om toch vooral deel te nemen aan een coalitie omdat er “nu veel uit de onder­han­de­lin­gen te slepen valt”. Ga naar de markt, koop een koe. Handje klap politiek.

 • Zezunja

  Ik snap je punt, maar zoals je zelf zegt: als zowel parlement als kabinet tegelijk vervangen zouden moeten worden, zou er pas echt getrai­neerd worden. En dat zou nog onde­mo­cra­ti­scher zijn, want dan zou er dus na de ver­kie­zin­gen geen nieuw parlement komen, omdat een stelletje onwil­len­den dan alle macht in handen heeft.
  Wat mij betreft moet de macht te allen tijde bij het parlement blijven liggen.
  Misschien is een demis­si­o­nair zaken­ka­bi­net een oplossing. Waarin dan dus ministers plaats­ne­men die verstand van zaken hebben en die niet gelieerd zijn aan een partij. De moei­lijk­heid is dan natuur­lijk dat ook zulke mensen niet vrij zijn van politieke sympathie voor de een of andere partij. Dat levert ook spel­le­tjes op.
  En met een twee­par­tij­en­stel­sel bedoel ik zoiets als in de VS of (in zekere zin ook) Engeland. Dan krijg je dus óf een rechts óf een links kabinet. En dan stem je dus op een coalitie van linkse partijen of voor een coalitie van rechste partijen. Dat zou dan dus ook de inzet zijn van de volgende ver­kie­zin­gen: welke coalitie heeft de voorkeur van ‘het volk’.
  Ik roep op zich ook maar wat, want ik ben staats­rech­te­lijk niet voldoende onderlegd om de con­se­quen­ties ervan in te zien. Maar al met al is dit zo fucking onde­mo­cra­tisch. Dat die stomme Bal­ke­n­en­de de boel zo kan blokkeren.
  En tot slot Wouter: meneer Bos heeft zijn hand over­speeld door vóór de ver­kie­zin­gen nau­we­lijks toe­na­de­ring te zoeken tot de linkse partijen, terwijl hij ze nu zo hard nodig heeft, wil-ie niet gegijzeld worden in een kabinet met alleen maar Chris­te­nen. Maar dat gezegd hebbende, kan ik verder niet heel veel aanmerken op hoe hij de bespre­kin­gen voert. Ook al omdat ik daar eigenlijk nau­we­lijks een idee van heb. Dat punt had eigenlijk ook op mijn lijstje gemoeten:
  * Coa­li­tie­be­spre­kin­gen zouden openbaar moeten zijn.
  Want dit heeft natuur­lijk niks meer met demo­cra­tie te maken.

 • soes

  CDA chris­te­lijk. Hmmm dat is er toch allang vanaf?
  En is het niet zo dat ons volkje nu eenmaal de basis heeft in het Cal­vi­nis­me? Ook onze wet is gestoeld op de 10 geboden.
  Maar afijn, de ene christen is de andere niet.
  Christen Unie is misschien wel chris­te­lijk maar toch zeker ook linkse partij.
  Dus is Wouter Bos nog helemaal niet zo slecht af met een kabinet van CDA en CU.
  Dacht ik zo.

 • soes

  De reden dat het CDA de C nog draagt is volgens mij omdat de naam DA al door een drogist in gebruik is.

 • Zezunja

  @ Soes: *lol* (ik hoor ook gelijk de recla­me­tu­ne)

  En dan: ik geef toe dat het Chris­te­lij­ke bij het CDA niet heel erg zichtbaar meer is, maar als ik ze dan hoor zeggen dat de asiel­zoe­kers die nu heel even rustig kunnen adem halen met name de gezinnen met kinderen zouden moeten zijn, dan gaan mijn haren toch weer recht­over­eind staan. Ik voorzie depor­ta­tie van Iraanse homo’s naar hun ‘thuisland’.
  En om nog even door te gaan over homo’s. Dat is waarom ik de CU met geen moge­lijk­heid een linkse partij kan noemen. Hoe die partij denkt over het homo­hu­we­lijk, over abortus en over eutha­na­sie: brrrrr.

 • Noynourfe

  Ik steun je voorstel Soes: CDA staat voortaan voor Cal­vi­nis­tisch Demo­cra­tisch Appel. En het kan mij niet schelen of ze het er mee eens zijn, wij als volk bepalen dat wel ff. Hihihihi.

 • soes

  Ach Zezun, dan moet je het maar zo bekijken: de CU is zó voor het leven, dat ze volgens mij geen homo’s laten ophangen in Iran. :)
  Trouwens, veel chris­te­nen stemmen ook wel SP, omdat alles wel wat socialer mag.
  Als we eerst maar eens van de VVD af zijn.… verder kan het me eigenlijk niet zo bommen wie het dan uit­ein­de­lijk worden.

  Zijn wets­wij­zi­gin­gen voor bij­voor­beeld abortus en eutha­na­sie onder een nieuw kabinet weer terug te draaien dan?
  Die wetten zijn er nu toch eenmaal?

  En dan het homo­hu­we­lijk. Ik kan me er eigenlijk niet zo druk om maken. Samen­wo­nen, gere­gi­streerd part­ner­schap, wat maakt het allemaal uit? Mot er per se een boter­brief­je aan gehangen worden? Of is het meer het idee, dat het allemaal gelijk moet zijn?

 • Zezunja

  Je hebt gelijk dat zowel CDA als Christen Unie niet moed­wil­lig homo’s zullen laten ver­moor­den (voor zover ik kan opmaken uit hun stand­pun­ten), maar het feit dat gezinnen met kinderen voor­ge­trok­ken worden, is wel gevaar­lijk. Mijn inziens. Bovendien stelde Leen van Dijke, de vorige frac­tie­lei­der van de CU, homo’s gelijk aan dieven. Dat is ook behoor­lijk ziek. Mijns inziens.

  Yup, alle wetten zijn helaas terug te draaien. Enerzijds gelukkig maar, maar in dit soort gevallen ook jammer.
  Sterker, ik vrees dat CU zoiets ook gaat eisen, want alleen maar als opvulling in een kabinet gaan zitten, dat doet natuur­lijk niemand. Dus ze gaan natuur­lijk iets van hun eigen programma proberen ‘binnen te halen’. En hun achterban zal het niet begrijpen als dat niet een van die typische CU-dingen zal zijn.
  Gelukkig zal de PvdA daar niet in meegaan, maar toch, er hoeft maar één moment van ver­stands­ver­bijs­te­ring te zijn en de tijd wordt twintig jaar terug gedraaid.
  Op zich ben ik ook niet zo prin­ci­pi­eel vóór het huwelijk en dus ook niet voor het homo­hu­we­lijk. Maar ik ben wel voor onbe­grens­de gelijk­heid. Ik vind het nog altijd mooi dat artikel 1 van onze grondwet dat gelijk­heids­be­gin­sel onder­steunt.
  En omdat trouwen iets wet­te­lijks is, en wetten voor iedereen gelijk dienen te zijn (als het goed is), vind ik het zeer ver­wer­pe­lijk als zoiets terug­ge­draaid wordt.

  Sorry jongens, dat ik het met iedereen zo oneens ben. Ik bedoel het goed… ;)

 • soes

  Da’s nu het mooie van Nederland (of België) je mag lekker zeggen wat je vindt. We hangen je niet op. Dat roep ik soms ook tegen mijn Iraanse man.

  Trouwens, ik dacht al die tijd dat ze gezinnen met kinderen voor­trok­ken om de kà­nderen en niet om het gezin… maar dat had ik dus niet goed?
  En oké, wetten zijn terug te draaien, inderdaad wel logisch, maar in het geval van huwe­lij­ken tussen homo’s lijkt me dat wat lastig. Want wat doe je met al die homo’s die nu al wel getrouwd zijn. On-trouwen??
  Het huwelijk ongeldig verklaren?

  Ik vind het ook minder erg als CU iets van haar programma probeert binnen te halen, dan dat ik nog 1x naar die kop van Rita moet kijken, maar goed, da’s een ander onderwerp.

 • Zezunja

  @ Pascal: De ironie is dat dat al zo is, in Nederland. Alleen ‘ze’ lijken dat soms te vergeten.

  @ Soes: Ik ken de motieven voor het voor­trek­ken niet echt, maar als het om de kinderen zou gaan, kun je je afvragen waarom het CDA het dan toelaat dat er onschul­di­ge kinderen in de cel zitten. En het CDA is nog altijd in allerlei opzichten een aanhanger van het gezin als hoeksteen van de samen­le­ving. Waarmee andere samen­le­vings­vor­men in theorie al worden ach­ter­ge­steld.

  En dat van die reeds getrouwde stellen is een goede vraag. ik hoop dat het antwoord daarop nooit relevant wordt, maar ik vrees met grote vrezen. Indachtig hoe Bal­ke­n­en­de als het even kan ‑in de hoe­da­nig­heid van uit­voer­der van de wet- het homo­hu­we­lijk NIET verdedigt (zie dit).

  En ik bewonder André Rouvoet om zijn debat­teer­kwa­li­teit en zijn gezond verstand, dus in die zin is-ie veel beter dan Rita. Maar ik heb ono­ver­ko­me­lij­ke bezwaren als het gaat om zijn ideeën over zelf­be­schik­kings­recht (eutha­na­sie en abortus). Dus het is kiezen uit twee kwaden.

 • Zezunja

  Fijn trouwens dat je zo dis­cus­si­eert. Kan ik fijn even stoom afblazen. De rest van mijn lezers heeft er kennelijk niet zoveel over te zeggen en dat vind ik soms jammer. Maar dat ligt ook aan mij, want hoezeer ik ook dagelijks de politiek volg, ik schrijf er bijzonder weinig over.

 • soes

  Kinderen in de cel is natuur­lijk absoluut ontoe­laat­baar. Het hele asiel­be­leid rammelt aan alle kanten.
  Ik pleit voor een streng beleid voor wat het toelaten betreft, maar als ze eenmaal ‘binnen’ zijn, dan graag vlot de procedure door.
  Graag ook uit­zon­de­rin­gen op de regel toe kunnen laten zonder dat je dan als minister gelijk bang bent voor het gevolg wat zo’n beslis­sing misschien teweeg­brengt.
  Als een Iraaks gezin in Drenthe beter Neder­lands spreekt dan de hele plaat­se­lij­ke bevolking daar (grapje) dan mag je je toch wel eens op je kop krabben wat je dan fout doet als je dan zo’n heel gezin wilt gaan uitzetten na 14 jaar.
  Wat ook weer raar is, is dat veel van die Iraanse (voor­beeld­je voor het gemak) mensen die “politiek vluch­te­ling” waren een aantal jaren later mét NL paspoort familie gaan bezoeken.…
  Worden ze dan niet opgepakt?
  ’t Is natuur­lijk een moeilijke materie.

  Toch wil ik dit ook nog eens zeggen: dat Bal­ke­n­en­de het homo­hu­we­lijk niet verdedigt, is toch eigenlijk een prachtig voorbeeld van demo­cra­tie? Je bent minister president van een land waarin de meer­der­heid vóór zo’n huwelijk is, dus voer je de wet uit, ook al ben je het er zelf niet zo mee eens.…

  Ik heb het eigenlijk sinds kort dat ik de politiek leuk begin te vinden. Ik heb nog niet zo’n keiharde mening eigenlijk. Op sommige punten wel, maar soms is het ook goed om te horen wat de beweeg­re­de­nen zijn om zo te kunnen beoor­de­len of je iets wel of niet wilt aan­vaar­den.

 • Noynourfe

  Precies, en DAT is mijn angst wanneer ik Wouter Bos hoor zeggen dat de eventuele coa­li­tie­ge­noot veel uit het vuur kan slepen in de onder­han­de­lin­gen. Wat zou de CU echt willen? Welk punt uit hun program zullen ze inzetten als over-de-streep-haler?

 • Zezunja

  @ Soes: Geinig, want wat jij zegt is precies wat Bal­ke­n­en­de aanvoerde als ver­de­di­ging voor zijn opmerking in Indonesië: dat dit als het ware het gevolg is van dualisme in de politiek. En in zekere zin heeft het iets moois. Maar ik vind dat je als premier in het bui­ten­land toch meer ver­te­gen­woor­di­ger van ons land en onze wetten moet zijn, dan een politicus met een eigen mening. Maar goed, dat is inderdaad voor enige nuance vatbaar.

  @ Noynourfe: Je hebt gelijk, dat is ook eng. Daarom was Bos’ oproep in eerste instantie ook aan Groen­Links (mijn partij) gericht. Maar die willen (voorlopig) niet.
  De vraag is dus: hoe moet hier OOIT een kabinet uit rollen?

 • Lilimoen

  Zuzunja: “De rest van mijn lezers heeft er kennelijk niet zoveel over te zeggen en dat vind ik soms jammer.”

  Beste Zezunja, met de beste wil van de wereld: dit gaat mijn petje te boven. Als Belg versta ik bitter weinig van wat jullie hier allemaal zeggen. Van Bal­ke­n­en­de heb ik al wel eens gehoord, ik weet perfect hoe hij eruit ziet en bij een parlement en een kabinet kan ik me ook vanalles voor­stel­len. Maar ik ga het houden bij de politieke crisissen (en de RTBF-stunt) in ons zotte Bel­gen­land­je.

 • Zezunja

  Ja, ik vreesde al dat dat het probleem was. Ik heb te veel Belgische lezers.

  Mijn sta­tis­tie­ken­tel­ler zegt er dit over:
  40.00% Nether­lands
  40.00% Belgium
  7.00% United Kingdom

  Zo wordt het natuur­lijk nooit wat met het dis­cus­sie­ge­hal­te op mijn webzijde.

 • eliane

  Ik bezie het ook als verre bui­ten­staan­der, en consumeer het een beetje als enter­tain­ment. Vooral de VVD soap, vol cliff­han­gers en onver­wach­te ont­wik­ke­lin­gen. Ook opmer­ke­lijk in het licht van die hele de-dingen-durven-te-benoemen en zeggen-wat-je-denkt stroming sinds Fortuyn. Een grote dikke gesloten oester, die partij. Een oester die met al zijn kracht Rita probeert binnen te houden, omdat ze anders de absolute meer­der­heid gaat bin­nen­ha­len mocht de formatie mislukken. En die arme VVD-ers die moeten toneel­spe­len dat ze geen bloed­he­kel aan haar hebben.

 • Zezunja

  Hoe lang woon je eigenlijk al in Canada?
  Want ik ben heel benieuwd hoe lang het gaat duren voordat ik de NL’se politiek als bui­ten­staan­der beschouw. Groot verschil is natuur­lijk wel dat wij hier NL’se zenders kunnen ontvangen en ik daar nog altijd graag naar kijk.

  Overigens denk ik niet dat het ze zal lukken om haar binnen te houden. Tenzij ze haar tot frac­tie­lei­der benoemen.
  Die dame heeft aan het succes geroken en dat schijnt ver­sla­vend te werken.

 • soes

  Wat ik nu ga zeggen is misschien heel eng, maar vrouwen aan de macht, ieieh ik ben er nooit zo blij mee. Vrouwen kunnen daar helemaal niet zo goed mee omgaan. En Rita is wel het meest rotte voorbeeld. Zoals zij de wet gehan­teerd heeft daar lusten de honden geen brood van.
  En ik vind haar van Groen Links (ben even d’r naam kwijt) ook al zo’n bit­che­ri­ge uit­stra­ling hebben.

  Oké, kom maar op met de tomaten. :)

  Uuhh, Zezunja, je bedoelt toch niet te zeggen dat ik op DjeePie lijk hè, nee natuur­lijk niet… pfieuw.

 • urbain alpain

  U moet weten dat wij als Belgen nog volop in discussie zijn aangaande die uit­zen­ding van de RTBF waar een splitsing van België in scène werd gezet, vrouwe Zezunja!

 • Zezunja

  Maar daar kunnen we ook over dis­cus­si­ë­ren. Ik als jour­na­list heb overal een mening over en zeker over jour­na­lis­ten en hun geintjes.

 • eliane

  @Zezunja: wij zijn nu vier jaar in Canada, maar wel al zeventien jaar uit NL weg, ik denk dat dat wel genoeg is om je een bui­ten­staan­der te voelen. Maar ik ben en blijf Neder­lan­der hoor, ik integreer nergens. Ik moet ook altijd zo lachen als ik NL politici hoor vinden dat alloch­to­nen thuis NL moeten spreken met hun kinderen. Die van ons zouden intussen danig in de war zijn als we telkens zouden zijn omge­scha­keld naar de landstaal. Niks ervan.

 • ivo victoria

  Kijk, het is gewoon te veel tekst hierboven, dus ik heb niet alles gelezen en ik plof nu er nu gewoon midden in zonder enige voor­ken­nis van boven­staan­de, ok, kan iedereen daarmee leven? Mooi:

  Dat er nu een paar maanden lang geen problemen worden opgelost in NL, dat is op zich niet zo erg. Per slot van rekening werden die problemen de laatste vier jaar ook niet opgelost en dat hebben de meesten van ons prima overleefd.
  Bovendien ben ik zeer blij met de opstel­ling van de VVD en hoop ik dat ze die nog even flink volhouden dan zijn we voor eens en voor altijd van die sukkels af. Ruttes imago van kleurloze loser zonder ballen aan zijn lijf is onder­tus­sen wijd en zijd als een realiteit geac­cep­teerd en Rita zal, nu er 0% kans is dat ze weer minister wordt, vast snel een eigen partij oprichten dus laat het grote ver­splin­te­ren van de rech­ter­zij­de een aanvang nemen i couldn‘t care less.

  In tus­sen­tijd kunnen wij ons met zijn allen con­cen­tre­ren op het hervormen van de demo­cra­tie. Ik stel voor: partijen afschaf­fen, tweede kamer ook, en iedereen krijgt een stukje software op zijn computer waarmee dagelijks of wekelijks gestemd kan worden op plannen (en niet op mensen). Verplicht. De plannen kunnen door iedereen die wil meedoen ingediend worden, maar voor ze voor stemming in aan­mer­king komen, worden ze stuk voor stuk door­ge­re­kend op haal­baar­heid door het CPB en een team van top­ma­na­gers uit het bedrijfs­le­ven die we daarvoor zelfs naar hun normen bela­che­lijk goed gaan betalen. (Een van de grote problemen van de politiek is dat het slecht betaalt. Waarom zou een beetje vakkundig manager in godens­naam in de politiek gaan als dat maar een fractie verdient van wat hij in het bedrijfs­le­ven kan pakken ZONDER alle hassle en bemoei­e­nis­sen van buitenaf? En waarom gaan alle ex-politici na hun loopbaan in allerlei vage bestuurs­ra­den van bedrijven zetelen? Right. De realiteit is dat de meest bekwame mensen om een land te runnen, nog liever dood­val­len dan voor een appel en een ei de pispaal van dienst te spelen.) Ver­vol­gens stemmen maar, en de regering moet dan gewoon de zaak uitvoeren.

  Ik geef toe dat dat af en toe wat problemen zal geven op inter­na­ti­o­naal vlak. Dus Nederland moet snel een neutrale status aannemen, zoals de Zwitsers, lijkt me heerlijk rustig.

  En verder moet ik in deze dagen met weemoed terug­den­ken aan die mooie eerste week van april 1990, toen Belgie 5 hele dagen in staat van onbe­stuur­baar­heid verkeerde.

  Heer Urbain, weet u nog? DAT waren nog ‘ns tijden, he. Gelachen! Ik zou zeggen: Nederland, geniet ervan, want het is zo weer voorbij.

 • gj

  Volgens is er maar één schuldig aan alle problemen: Verdonk. Zij slaagt er steeds weer in de zaken op de spits te drijven en krijgt zo alle zwakkere knieën (zo ongeveer iedereen dus) in de door haar gecre­ëer­de pola­ri­sa­tie aan haar zijde. Keer op keer krijgt ze zo het gelijk van de bru­taal­ste.
  Onze par­le­men­tai­re regels moeten fijn­ma­zi­ger her­schre­ven worden om politieke haaien te kunnen vangen.

 • bart

  Ik heb een fun­da­men­teel bezwaar tegen chris­te­lij­ke (en evt. andere reli­gi­eu­ze) partijen. Ze baseren hun ideeën op een absolute, externe waarheid. Natuur­lijk is André Rouvoet geen kruis­va­ren­de moraal­rid­der, en is het CDA geen zwar­te­kou­sen­club – maar dat verandert niets aan de fun­da­men­ten waarop deze partijen hun visie baseren.

  Stel, ik richt een partij op. De Partij voor Theekop. Ik geloof namelijk dat ergens bij Alpha Centauri een vergulde theepot rondjes door de ruimte draait, en dat die theepot het antwoord op alles in zich draagt.

  Maar, zult u zeggen, een theepot rond Jupiter? Dat kan toch helemaal niet? Waarop ik zal ant­woor­den: u kunt niet bewijzen dat de Theepot (moge zijn thee altijd blijven) niet bestaat.

  En ik zal u vertellen: de Theepot leert ons dat mensen met blauwe ogen een meer dan gemid­del­de intel­li­gen­tie hebben. Daarom stelt de Partij van de Theepot voor om nog slechts blauw­o­gi­ge kamer­le­den het recht te geven op een uitkering.

  Naar alle waar­schijn­lijk­heid zou mijn partij een elec­to­raal probleem hebben.

  In de wer­ke­lijk­heid baseert de Chris­ten­unie zich op het leven van een Nazar­een­se tim­mer­mans­zoon die twee­dui­zend jaar geleden zonder tus­sen­komst van een man in de schoot van zijn moeder verscheen. Na een kort­ston­di­ge carrière als activist werd hij geëxe­cu­teerd door de Romeinse bezetter. Des­on­danks kwam hij na een paar dagen weer tot leven, en zweefde een paar weken later zonder pardon de lucht in. Waarna nooit meer wat van hem werd vernomen behalve via de verhalen die zijn aan­han­gers over hem opschre­ven en vertelden.

  Maar dat kan toch helemaal niet? Onge­slach­te­lij­ke voort­plan­ting, na de dood weer leven en leviteren? Waarop een christen, na een lange discussie, zal uitkomen op de opmerking dat ik niet kan bewijzen dat het niet gebeurd is, en dat ik zijn voor­lief­de voor zijn visie toch op zijn minst moet res­pec­te­ren.

  Mensen wiens kijk op de wereld dit soort fabel­ach­tig­he­den kan herbergen, vertrouw ik het bestuur van een land liever niet toe. En dat staat los van het feit dat de Chris­ten­unie ‘ook een hele hoop goede pro­gram­ma­pun­ten heeft’.

 • soes

  … maar wat vind je dan van de “partij voor de dieren”? Want daar krullen mijn tenen nog veel meer van.
  Het hele land moet geregeert worden en dat wordt dan samen­ge­perst in een partij die alleen voor dieren opkomt… wat heeft dat met ons zorg­stel­sel te maken of met het kin­der­op­vang­be­leid.
  Wat heeft een partij voor de dieren nu te zoeken in een kabinet wat bestaat voor de mensen in ons land.
  Zijn al die geweldige plannen voor de dieren niet onder te brengen in een sub­pa­ra­graaf­je in de al bestaande partijen?
  Of zijn de andere partijen per definitie tegen de dieren??

 • ivo victoria

  @Soes, daar heb ik ooit ‘ns iets heel erg zinnigs over geschre­ven, als u mij deze on-Belgische onbe­schei­den­heid wilt vergeven, en dat staat hier: http://www.ivovictoria.com/pivot/entry.php?id=179

  En dit weekend schreef ene Amanda Kluveld er iets bijzonder zinnigs over in de Volks­krant – probeer nog ergens een exemplaar te scoren zou ik zeggen.

  Overigens zullen voor­stan­ders van de PvdD u hys­te­risch toegillen dat zij helemaal geen one issue-partij zijn! Welnu, des te erger dat ze over de rug van devoot opkij­ken­de koeien en schattige poesjes de kamer zijn bin­nen­ge­ko­men, lijkt mij.

  Verder was ik in mijn laatste comment nog vergeten te vermelden hoe ik zou willen dat de volgende ver­kie­zings­cam­pag­ne verloopt (indien we onver­hoopt niet van het par­tij­en­stel­sel zouden afraken). Wat dachten jullie van: verbod op posters, recla­me­spots, flyers en elk gebruik van welk medi­um­ty­pe dan ook dat beeld bevat. Alleen text-only websites toe­ge­staan in Times New Roman 16 (denk aan de oudere kiezer). Geen debatten op TV meer maar alleen nog radio­de­bat­ten. Verbod op het ver­schij­nen in programma‘s die niet over politiek gaan. Verbod op het ant­woor­den van vragen die niet over politiek gaan. Verbod om van deur tot deur of op de markt zieltjes te gaan winnen. Afin, u catcht mijn drift onge­twij­feld. Het zal mij een onge­lo­fe­lijk dikke vette worst zijn of mijn politici dik, dun, cha­ris­ma­tisch, wel­be­spraakt of geestig zijn – ik wil gewoon dat ze goed zijn in hun job en ik wens alleen op basis daarvan te kunnen stemmen zonder voort­du­rend afgeleid te worden door een tom-tom-stunt van femke of rtl boulevard met JP. Het gaat per slot van rekening over ons leven; ik heb de neiging om daar ernstig mee om te willen gaan, dit in schril contrast met menig lijst­trek­ker, zo mochten wij de voorbije maanden vast­stel­len.

 • urbain alpain

  En of ik dat nog weet, heer Ivo. Ik was juist Fabiola haar kapsel aan het schikken toen Boudewijn een klein banaantje streelde en mompelde: “het vruchtje moet worden beschermd”.

 • Zezunja

  @ iedereen: Ik had een heel lang antwoord geschre­ven, maar plots drukte ik een verkeerd snel­toets­je in en weg was-ie. Misschien doe ik het nog ‘ns over.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.