Nihilisme

nihilismeinfo.png
Nihilisme
Wat betekent dat?
letterlijk:
ni·hi·lis·me (het ~)
1 het verwerpen van alle stellige overtuiging of van alle binding op esthetisch, filosofisch of sociaal gebied
2 [med.] ongeloof in enige therapie
3 psychopathische waan dat een deel van het lichaam of enig ander deel van de werkelijkheid niet meer bestaat
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Laten we het erop houden dat er vooral veel onzin staat in de rubriek Nihilisme. Elke andere titel voor de reeks logjes die hieronder valt, zou te hoogdravend zijn. Simpel gezegd: waar bij Idealisme stukjes komen te staan waarover ik pretendeer te hebben nagedacht, komen hier de stukjes waarover ik absoluut niet heb nagedacht. Volgens de Wet van de Weblogreacties zal dit dus ook de rubriek zijn waarop het meest gereageerd wordt. De Wet van de Weblogreacties is namelijk zeer eenduidig als het gaat om de hoeveelheid reacties op een stukje: hoe minder inhoud, hoe meer reacties.
En wat voel je daarbij?
Ik heb er zin an.
Leg eens uit?
Als ik het woord bil intik en op mijn webzijde plaats, komen daar gegarandeerd talloze reacties op. Voor poep geldt dat ook.
Ik kijk er naar uit!
Wil je de hele reeks Zezunja in 16 ismen lezen? Klik hier.