Stukjes in het wild

Solip­sis­me

solipsisme vs zezunja

Solip­sis­me
Wat betekent dat?
let­ter­lijk:
so·lip·sis·me (het ~)
1 filo­so­fi­sche leer die stelt dat alleen ons eigen ik en zijn bewust­zijns­da­den bestaan
op Zezunja’s Zotisch Weblog:
Welkom in deze zeer solip­sis­ti­sche omgeving. Alles op Zezunja’s Zotisch Weblog gaat over mij. Onder het kopje Solip­sis­me vindt u – zodat u goed beslagen ten ijs komt – allerlei infor­ma­tie over mij en over dit weblog. Zoals u ziet, leg ik aan de hand van de 16 ismen uit hoe deze webzijde in elkaar steekt. Daarnaast is het de bedoeling dat u tussen de regels door kunt lezen wie de schrijf­ster dezes is.
En wat voel je daarbij?
Exhi­bi­ti­o­nis­tisch, niet?
Leg eens uit?
Nou kijk, dat mijn leven om mij draait is tot daaraan toe. Dat is misschien niet erg barm­har­tig, maar wel tamelijk succesvol. Maar dat ik zoveel stukjes over mezelf schrijf, die openbaar maak en ver­vol­gens geniet van alle aandacht, dat is onte­gen­zeg­ge­lijk de tweede ver­kla­ring voor exhi­bi­ti­o­nis­me in Van Dale: 2 het te koop lopen met iets per­soon­lijks, oneervols of afsto­tends.
Welnu, ik heb me er bij neer­ge­legd en u ook blijkt uit de sta­tis­tie­ken. Dus case closed, zand erover en onder de pet ermee.

3 reacties

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.