Stukjes in het wild

Welkom op mijn iden­ti­teits­cri­sis

Misschien ben ik mezelf wel kwijt. Misschien tart ik mezelf tot ik echt niets meer te verliezen heb. Mijzelf niet, mijn familie niet, mijn huis niet en mijn werk niet. Huis en werk al opgezegd. Familie, vrienden en Amsterdam verlaten. Netwerk en bandje overboord. Dreads eraf en als klap op de vuurpijl mijn website op zijn kop. Hoppa! Weg iden­ti­teit, weg imago, weg vangnet, weg alles-zoals-het-was.
Deels is die ont­hech­ting een onver­mij­de­lijk bij­ver­schijn­sel van het verhuizen. Het hoort erbij. Een ver­plaat­sing van een paar­hon­derd kilometer leidt al gauw tot iets dat lijkt op ‘opnieuw beginnen’. Maar dat van die dreads had niet gehoeven. Dat kapsel was na vijf jaar nog immer een succes en gaf me gek genoeg een dui­de­lij­ke­re iden­ti­teit. En die website, waarom nu? Waarom dit onderdeel van regelmaat en ritme in mijn leven óók onder­wer­pen aan een rigou­reu­ze ver­an­de­ring? Waarom blijft er helemaal niets bij het oude?

Om eerlijk te zijn: ik weet het niet. Er zijn een boel ver­kla­rin­gen mogelijk, zoals diep­ge­wor­tel­de wis­pel­tu­rig­heid mij­ner­zijds, een zakelijk belang nu ik als zelf­stan­di­ge verder ga, en een grote behoefte mij aan te passen aan het klimaat waarin ik mij bevind.
Dat laatste is, hoewel bijzonder vaag, het belang­rijk­ste. Ik ben verhuisd naar een andere biotoop; het weer is anders, de mensen zijn anders, de cultuur is anders en ik ben anders. En als ik me zo anders voel, zitten de kleren die ooit lekker zaten, ineens niet meer zo com­for­ta­bel, moet de muziek die ik eerst luisterde, plaats maken voor muziek die beter in het hier en nu past, en is mijn weblog gedoemd tot aan­pas­sing aan omstan­dig­he­den waarin een Belgisch-allochtoonse free­lan­ster op zoek is naar heur iden­ti­teit.
En u moet zich het allemaal maar laten aanleunen. U bent slacht­of­fer van mijn iden­ti­teits­cri­sis en ik kan alleen maar hopen dat ver­an­de­ring van spijs daad­wer­ke­lijk doet eten. Want hoewel de basis van dit weblog nog dezelfde is – een zotisch weblog -, is er een hoop veranderd. Zo zijn de Z‑en verdwenen en daarmee de alli­te­re­ren­de rubrieken en de zijbalk met-zijdelings-wat-zijdelinks. U kunt mijn archief met Z‑rubrieken en de zijbalk as we knew it overigens nog steeds terug­vin­den op de oude webzijde, klik.

Tsja, en wat u ervoor in de plaats krijgt? Nou, uhm, een nieuw moodswing-proof interieur. Het zit zo: mocht u een ander behan­ge­tje willen, dan klikt u gewoon op een van de vier­kant­jes links bovenaan en dan verandert de ach­ter­grond vanzelf. Magisch.
En verder heb ik voortaan nog maar drie rubrieken in plaats van elf. Want óf het gaat nergens over en dan past het in de rubriek Nihilisme, óf het gaat over mij en dan past het in de rubriek Sur­re­a­lis­me, óf het gaat over iets belang­rijks en dan valt het onder Idealisme. Erg veel andere opties zijn er niet. Heel over­zich­te­lijk voor mij én voor u.
En dan – heel belang­rijk: ik heb mij ontdaan van het juk bij-elk-praatje-hoort-een plaatje. Ik mag voortaan stukjes schrijven zonder visuele opsmuk. Gewoon, kaal, in woorden. Wat een rust.
Voor het visuele aspect ‑kuch- staat rechts bovenaan voortaan een foto of tekening. En soms zal ik ook in de logjes zoge­naam­de duim­na­gels plaatsen die naar een groter exemplaar leiden.
Voor het overige kunt u uitleg over mij en deze webzijde vinden onder het kopje Solip­sis­me. En er is nog wat werk in uit­voe­ring, maar dat merkt u vanzelf.
Dit weblog is bedacht en vorm­ge­ge­ven door mijzelve, met onnoe­me­lijk veel hulp en geduld van Yuri, die vrijwel alles heeft getweakt, geknipt en geschoren.
Rest mij nog wat haartjes weg te blazen en Zezunja’s Zotisch Weblog voor geopend te verklaren.

PS. Overige dank­woor­den vindt u bin­nen­kort rechts bij Egoïsme (copyright).

49 reacties

 • Gin

  Heel mooi! En inderdaad lekker over­zich­te­lijk. Voor je het weet voel je je thuis hoor, geen zorgen! Iden­ti­teits­cri­ses zijn een zegen, je moet het alleen leren waarderen ;-)!

 • zezunja

  Ja, heel goed. Dan weet ik ook meteen hoe pri­mi­tie­ve reacties eruit zien. Namelijk: in de ‘laatste reacties’ is een pri­mi­tie­ve reageur een Engelsman en in het reac­tie­scherm een Neder­lan­der.

 • Bart

  Jawel, eindelijk ben je een .nl in plaats van een punt.nl! Alleszins terecht. Goede eerste indruk – ik hou wel van rust om woorden heen. Ik kijk overigens met een mac, en daar lijkt alles goed op de plaats te zitten.
  Ik ben ook fan van je illu­stra­ties, hoop dat ze zich door deze eigen plek nog verder gaan ont­wik­ke­len.

 • Irene L.

  Gelukkig bezocht ik de vorige vesie van je weblog nog maar kort en was daar ook nog niet helemaal aan gewend. Het zal me hopelijk snel lukken hier de weg te vinden.
  Heel demo­cra­tisch dat de bezoekers hier voor hun eigen behan­ge­tje mogen kiezen. Wat een idealisme.
  Het ziet er mooi uit!
  Gaat zo voort en gij zult spinazie eten.

 • Anoniem

  ‘Gaat zo voort en gij zult spinazie eten.’, zeide Vrouwe Irene. Hier in Vlaan­de­ren zeggen wij ook:
  ‘God zal het u lonen
  met spek en bonen’
  Vele, vele groeten,
  Drs. Johan Arendt Happolati

 • Juna

  Wauw. Ik vind het helemaal super. Deze reac­tie­pa­gi­na niet in het minste. Helder, over­zich­te­lijk maar oor­spron­ke­lijk en stijlvol. Nou. Echt. Dat vind ik.

 • Deh Haagh

  Alle ismes terzijde uwe zote­lijk­heid, uw site is waarlijk een genot aan het oog, het groen behang aan de lin­ker­zij­de is een staaltje van uw behang?

 • zezunja

  @ iedereen: bedankt!

  @ Bart: Ja, ik was een doorverwijs-.nl-er en nu ben ik een .nl-er sur place. Al die tijd surrogaat geweest… ;)

  Trouwens, ik kijk ook met Mac, dus aan alle anderen: heeft u een PC? Ziet u onef­fen­he­den die vast niet zo bedoeld zullen zijn?

  @ Ivar: Blij dat je bent mee­ver­huisd. Wat moest ik zonder jou, de enige constante op mijn zotisch weblog. Goede lurkers vind je niet vaak meer.

  @ Irene: Kort? Kort? Ik was al hart­stik­ke aan je gewend.

  @ Hr ‘ti: Ja, leer mij meer Vlaams. In elke reactie minimaal een typisch Vlaamse uit­druk­king, is dat haalbaar?
  En verder: gebruik een browser die uw naam onthoudt!
  Ik vind het zeer ongepast als een heer van uw statuur als ano­niem­pje door het leven gaat.

  @ Roosje: Ha!

  @ Deh haagh: Het groene behang (let wel: een van de vele die je kunt kiezen!) is een foto van een zijden broek met bloemen in gouddraad. Dit verzin ik niet, ik heb echt zo’n broek.
  En voor het overige zijn de behan­ge­tjes ook aan mijn stem­mings­wis­se­lin­gen onder­he­vig. Met andere woorden: ik durf te wedden dat ik voor maart 2007 alweer heel andere behan­ge­tjes in de aan­bie­ding heb.

 • esther

  Hallo dan! Daar ben je eindelijk weer. Ik moet ook wennen, maar als ik elke dag kijk zal dat wel lukken ;)
  Weet je wat ik denk? Je iden­ti­teit heb je nog gewoon, hoor- alles om je heen is veranderd, al dan niet door je eigen toedoen. Jouw iden­ti­teit moet nog even wennen aan alle uiter­lij­ke ver­an­de­rin­gen. Net als sommigen aan je site!
  Ik leef in elk geval met je mee.

 • Drs. Johan Arendt Happolati

  Vrouwe Zezunja,
  De Vlaamse uit­druk­king voor vandaag is:
  “Rondlopen met een broek vol goesting.”
  U zult deze uit­druk­king niet vinden in van Dale’s Groot Woor­den­boek der Neder­land­se Taal, maar het woordje ‘goesting’ zult u wel vinden. Het betekent:
  goes·ting (de ~ (v.))
  1 [Belg., inf.] lust, zin
  De uit­druk­king ‘rondlopen met een broek vol goesting’ betekent dus: zich in een staat van seksuele opwinding bevinden.
  (Boven uw bed hangen en zorg­vul­dig uit het hoofd te leren.)
  Vraag maar eens aan uw vriendje of hij die uit­druk­king kent. En als hij die uit­druk­king niet kent, dan kent hij in elk geval het gevoel van ‘rond te lopen met een broek vol goesting’…
  Geheel de uwe, nietwaar?
  Drs. Johan Arendt Happolati

 • Drs. Johan Arendt Happolati

  Vrouwe Zezunja,
  Tot drie maal toe heb ik gepro­beerd een reactie door te sturen, maar telkens krijg ik volgend bericht:
  ‘Sorry, but your comment has been flagged by the spam filter running on this blog: this might be an error, in which case all apologies. Your comment will be presented to the blog admin who will be able to restore it imme­di­a­te­ly.
  You may want to contact the blog admin via e‑mail to notify him.’
  Des­al­niet­te­min een groet.
  Drs. Johan Arendt Happolati

 • Lisa

  Het ziet er mooi uit hier! Ook ik ben blij dat je er weer bent. Jeeeeeej!!!!
  Zucht… al die ver­an­de­rin­gen en aan­pas­sin­gen van jou.. Lieve Zezunja, con­for­me­ren is 1 ding, maar verlies je glans niet! Alles is omkeer­baar!
  (Ja, ik ‘probeer’ ook tussen de regels te lezen…) ;)

 • Lisa

  .…projectie noemen ze dat…Naar een dorp verhuizen was blijkbaar trau­ma­tisch voor me. (zie hierboven, ugh sorry!) ;)

 • peter paul

  Ik bekijk een en ander met een pc, die zijn energie ontleent aan het stevig blijven door­trap­pen (mecha­nis­me ooit in de oorlog ontworpen ten behoeve van onze radio, maar waarom weggooien wat nog goed is?) en het resultaat is prachtig. Er is waarlijk gewerkt en die ijver valt ook terug te lezen in de alleszins begrij­pe­lij­ke ver­ant­woor­ding voor deze meta­mor­fo­se! Feli­ci­ta­ties derhalve.

 • peter paul

  waarom kan ik niet reageren? Ik wilde nog wel zo voor­ko­mend zijn door te melden dat ok een pc een prachtvol beeld geeft van deze meta­mor­fo­se.

 • peter paul

  Kan het dus plots wel. Wil dus nog even kwijt dat je kennelijk ook op een pc die uit­slui­tend func­ti­o­neert zolang ik blijf door­trap­pen (souvenir uit de oor­logs­ja­ren, waarom weggooien als het nog werkt?) deze niet te onder­schat­ten ver­be­te­ring van Zezunja’s outfit kunt aan­schou­wen. Mooi werk en alleszins begrij­pe­lijk toe­ge­licht! Hulde derhalve.

 • soes

  Tsss, ik ben een dag te laat, niet te geloven.…
  Maarruh, heel erg mooi, ik heb jou foto als behang gekozen, zodat ik het Zezun­ja­ge­voel nog helemaal houd.

  En je bent al helemaal Belg, met je duim­na­gels en je webzijde, haa leuk…

 • soes

  Ik krijg geen reactie geplaatst…
  Maar ik probeer het gewoon nog eens.

  Ik wilde je zeggen dat ik je weblog erg mooi vind. Lief van je dat je toch nog een .nl hebt en geen .be
  Dus ondanks je iden­ti­teits­cri­sis hou je toch nog veel van ons landje, is het niet?

 • zezunja

  Alle reacties die niet aankwamen werden aan­ge­merkt als spam. ik heb het verholpen, maar het kan vaker gebeuren. Maak u vooral geen zorgen, ik zal proberen alle reacties te redden.

 • Peet

  Jeuj! Gefe­li­ci­teerd :)

  Is er ook een geen-achtergrond-knopje? (Niet dat ik de ach­ter­grond­jes niet mooi vind hoor, maar leegte telt ook, vind ik. Net zoals nul ook een getal is. ;-) )

 • zezunja

  @ Esther: Niet te gauw opgeven hoor, met wennen. Dan doe ik dat ook niet.

  @ Kaat, Polle, Casper, Charlotte, Prutsmuts: Thnx!!

  @ hr ‘ti: Excuses dat mijn portier u zo hard­nek­kig bleef beschou­wen als col­por­teur. U vroeg mij uw dubbele reacties te wissen, dat is deels gelukt, maar deels nog niet. Heb geduld, Super­ze­zun­ja lost het op. Echt.

  @ Liza: Dat is volgens mij de essentie van een weblog: her­ken­ning. Daarom is het verboden woord ook: her­ken­ning. En daarom neem ik je niks kwalijk. Maar echt trau­ma­tisch is het hier in het Zuiden niet en er is nog niets dat ik weer om zou willen keren, gelukkig.

  @ Peter Paul: Ook voor jou geldt: de NEE-NEE-sticker deed iets te heftig zijn best en beschouw­de jouw proza als huis-aan-huis-verkoop. Ik zal proberen de dubbele reacties te wissen en de mooiste te laten staan. (Grappig is dat, bij jou, Soes en hr ‘ti: jullie proberen allemaal in drie berichten hetzelfde te schrijven, maar er zijn nuan­ce­ver­schi­len. Tege­lij­ker­tijd valt op hoeveel een mens onthoudt van zijn reactie.)

  @ Soes: ik ben vereerd. Qua behang dan dus. Overigens is het heel Vlaams om Engelse woorden te vertalen. En toch zijn webzijde en duimnagel niet typisch Vlaams.

  @ Agnes en Soes: Het zou heel gek voelen om alleen .be te hebben. Ik heb ook nog gewoon een NL’s paspoort. Alleen .be nemen zou als een soort natu­ra­li­sa­tie voelen.

  @ Peet: Wat een goed plan! Ik er gelijk een paar effen in doen. Wit, grijs, groenig, rozig. Zo’n goed plan!

  @ Soes: Misschien. Ik heb er geen last van.

  Meer mensen last van haperend scrollen??

 • urbain alpain

  Hoewel ik natuur­lijk dagen te laat ben wil ik toch ook even mijn waar­de­ring uit­spre­ken voor uw nieuwe stek, vrouwe Z! Oogt mooi en vooral HEEL RUSTIG.
  En nu ga ik wat rond­klooi­en om u in een volgende reactie te melden wat ik er inhou­de­lijk en technisch van vind. Ik ben benieuwd of ik er zomaar doorkom.

 • zezunja

  @ Urbain:Dank u wel, heer Bain.
  U was de laatste die nog door mijn veel te ijverige spam­po­li­tie in de kraag werd gevat, het zal niet meer gebeuren.
  Dat het bij u rustig is, is omdat u nog niet bovenaan in een van de vier­kant­jes heeft geklikt. U heeft nog een witte ach­ter­grond, zoals iedereen die voor het eerst komt. Overigens is er voor de lief­heb­bers nu ook een wit behan­ge­tje mogelijk nádat u voor het eerst bent langs geweest. Ik geloof dat ’t het een na laatste vier­kant­je is.

 • urbain alpain

  Neen hoor, vrouwe Zezunja, ik klik me een breuk op al die ‘tjoepkes’ (vlaams voor knoppen en tepels). Momenteel staan de hei­li­gen­beel­den op… vandaar misschien die rust.

 • bliss

  zo hee! mooi, over­zich­te­lijk, fris en toch zeer sfeervol. dit met betrek­king op je nieuwe stek.

  zo hee! nomade zijn in welke vorm dan ook, ik lees het graag. dit met betrek­king op je nieuwe stuk.

 • zezunja

  @ hr Bain: Ik weet alles van tjoepkes! Als je eenmaal met een Vlaming een Ikea-kast in elkaar hebt gezet weet je alles van tjoepkes. Zo gaat dat.

  @ bliss: bliss vindt het fris..yay ;)

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.