Niet­Lief­Col­lec­tief groeit door Zezunja -de grote ontlurker- sluit zich aan

Het is een beetje raar om een pers­be­richt over mezelf online te zetten. Maar ik doe het toch.

Niet­Lief­Col­lec­tief groeit door
Zezunja -de grote ontlurker- sluit zich aan

Waar Luna van Maanisch.com zich vorige week nog aansloot bij het Niet­Lief­Col­lec­tief, daar zal deze week Zezunja als zesde vrouw het schrij­vers­col­lec­tief com­ple­te­ren. Zezunja is onder andere bekend van de grote ontlurk-actie, die zij startte op www.zezunja.nl. De ont­lur­kings­week kreeg veel navolging in logland.
Vanaf deze week zal Zezunja mee­schrij­ven met de dames van het Niet­Lief­Col­lec­tief: Kaat, Webble, Polle, Luna en Bl-oxx.

Zezunja: ik heb altijd al graag willen schrijven voor het Niet­Lief­Col­lec­tief en heb vorige week gewoon de stoute schoenen aan­ge­trok­ken en een mailtje gestuurd.
Webble: het gekke was dat het we Zezunja in de opstart­fa­se wilden uit­no­di­gen om mee te werken maar we dachten dat ze het te druk had. We waren dan ook erg enthou­si­ast over haar voorstel.

Op de vraag of er in de toekomst nog meer schrij­vers bij het Niet­Lief­Col­lec­tief komen, antwoordt Kaat ont­ken­nend: nee. We zijn nu met z’n zessen en dat vinden we genoeg. We werken veel achter de schermen per e-mail en dat moet behapbaar blijven. Beslis­sin­gen nemen wordt moei­lij­ker als je met veel mensen bent. En we hebben grote plannen voor de toekomst.
Bl-oxx: er staat een hoop op stapel. Rond oktober gaat er een grote happening plaats­vin­den rondom het Niet­Lief­Col­lec­tief. Hoe en wat blijft nog even geheim. Maar het wordt ludiek.
Polle: we kunnen wel alvast ver­klap­pen dat we bin­nen­kort op een ander adres te lezen zijn. Meer infor­ma­tie daarover volgt via de website.

Het col­lec­tief
Het Niet­Lief­Col­lec­tief is een schrij­vers­col­lec­tief van inmiddels zes vrouwen; Polle, Kaat, Webble, Bl-oxx, Luna en Zezunja. Sinds februari 2007 schrijven ze op regel­ma­ti­ge basis over uit­een­lo­pen­de onder­wer­pen. Eén schrijver werpt een opdracht of vraag op, de andere vijf volgen. Op deze manier ontstaan er cycli waarbij de schrij­vers elkaar schrijfs­ge­wijs uitdagen. De dames schrijven graag pittig en een soms een tikje gewaagd, ieder op karak­te­ris­tie­ke wijze. Het col­lec­tief rekent op een trouw en groeiend bezoe­kers­aan­tal en heeft als inspi­ra­tie gediend voor de opstart van meer jonge schrij­vers­sa­men­wer­kin­gen.

Het Niet­Lief­Col­lec­tief is te vinden op www.nietlief.web-log.nl.

5 reacties

  1. Nou, Zezunja. Dan ga ik jou ook es lezen.
    Niet dat het NietLief-gedoetje voor mij zo zalig­ma­kend is, maar je hebt een aangename website en ik ben nou eenmaal een sucker voor leuke let­ter­ty­pes. Sad. But true.

  2. oohnee, Bl-oxx! Zeg dat nou niet! Toch trekt het aan me he. Ook al met die Ploe­sie­poe­sie.
    Oh god, ik heb “ze winkel” al gespot.
    Daar ga ik.….….…

  3. Het valt mij op dat al die col­lec­tie­ven toch minder reacties trekken en dat is niet zo vreemd. In de muziek­we­reld heb je hier ook last van. Zet twee goed artiesten in een duo-formatie en het scoort toch ietwat minder of laat ze een band formeren, zoals The Traveling Willburys en men krijgt een super­groep van vijf échte toppers. En toch lukt het ze niet wat hen solo wel lukt. Ik eis een onderzoek door Maurice de Hond.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.