Stukjes in het wild

Niet­Lief­Col­lec­tief groeit door Zezunja -de grote ontlurker‐ sluit zich aan

Het is een beetje raar om een pers­be­richt over mezelf online te zetten. Maar ik doe het toch.

Niet­Lief­Col­lec­tief groeit door
Zezunja -de grote ontlurker‐ sluit zich aan

Waar Luna van Maanisch.com zich vorige week nog aansloot bij het Niet­Lief­Col­lec­tief, daar zal deze week Zezunja als zesde vrouw het schrij­vers­col­lec­tief com­ple­te­ren. Zezunja is onder andere bekend van de grote ontlurk‐actie, die zij startte op www.zezunja.nl. De ont­lur­kings­week kreeg veel navolging in logland.
Vanaf deze week zal Zezunja mee­schrij­ven met de dames van het Niet­Lief­Col­lec­tief: Kaat, Webble, Polle, Luna en Bl‐oxx.

Zezunja: ik heb altijd al graag willen schrijven voor het Niet­Lief­Col­lec­tief en heb vorige week gewoon de stoute schoenen aan­ge­trok­ken en een mailtje gestuurd.
Webble: het gekke was dat het we Zezunja in de opstart­fa­se wilden uit­no­di­gen om mee te werken maar we dachten dat ze het te druk had. We waren dan ook erg enthou­si­ast over haar voorstel.

Op de vraag of er in de toekomst nog meer schrij­vers bij het Niet­Lief­Col­lec­tief komen, antwoordt Kaat ont­ken­nend: nee. We zijn nu met z’n zessen en dat vinden we genoeg. We werken veel achter de schermen per e‐mail en dat moet behapbaar blijven. Beslis­sin­gen nemen wordt moei­lij­ker als je met veel mensen bent. En we hebben grote plannen voor de toekomst.
Bl‐oxx: er staat een hoop op stapel. Rond oktober gaat er een grote happening plaats­vin­den rondom het Niet­Lief­Col­lec­tief. Hoe en wat blijft nog even geheim. Maar het wordt ludiek.
Polle: we kunnen wel alvast ver­klap­pen dat we bin­nen­kort op een ander adres te lezen zijn. Meer infor­ma­tie daarover volgt via de website.

Het col­lec­tief
Het Niet­Lief­Col­lec­tief is een schrij­vers­col­lec­tief van inmiddels zes vrouwen; Polle, Kaat, Webble, Bl‐oxx, Luna en Zezunja. Sinds februari 2007 schrijven ze op regel­ma­ti­ge basis over uit­een­lo­pen­de onder­wer­pen. Eén schrijver werpt een opdracht of vraag op, de andere vijf volgen. Op deze manier ontstaan er cycli waarbij de schrij­vers elkaar schrijfs­ge­wijs uitdagen. De dames schrijven graag pittig en een soms een tikje gewaagd, ieder op karak­te­ris­tie­ke wijze. Het col­lec­tief rekent op een trouw en groeiend bezoe­kers­aan­tal en heeft als inspi­ra­tie gediend voor de opstart van meer jonge schrij­vers­sa­men­wer­kin­gen.

Het Niet­Lief­Col­lec­tief is te vinden op www.nietlief.web-log.nl.

5 reacties

 • Olive

  Nou, Zezunja. Dan ga ik jou ook es lezen.
  Niet dat het NietLief‐gedoetje voor mij zo zalig­ma­kend is, maar je hebt een aangename website en ik ben nou eenmaal een sucker voor leuke let­ter­ty­pes. Sad. But true.

 • Olive

  oohnee, Bl‐oxx! Zeg dat nou niet! Toch trekt het aan me he. Ook al met die Ploe­sie­poe­sie.
  Oh god, ik heb “ze winkel” al gespot.
  Daar ga ik.….….…

 • Erwin Troost

  Het valt mij op dat al die col­lec­tie­ven toch minder reacties trekken en dat is niet zo vreemd. In de muziek­we­reld heb je hier ook last van. Zet twee goed artiesten in een duo‐formatie en het scoort toch ietwat minder of laat ze een band formeren, zoals The Traveling Willburys en men krijgt een super­groep van vijf échte toppers. En toch lukt het ze niet wat hen solo wel lukt. Ik eis een onderzoek door Maurice de Hond.

 • Zezunja

  @ Erwin Troost: Ja, ik ga zelf ook minder snel col­lec­tie­ven lezen dan indi­vi­du­en. Maar meedoen is wel gezellig.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.