Stukjes in het wild

100 dingen die je gedaan moet hebben

Ik zag de lijst eerst op een Ame­ri­kaan­se site, toen bij Richard Osinga, en daarna nog bij Marina. Inmiddels had ik ‘m voor mezelf al eens ingevuld en nu er een rubriek ‘de 100 beste bestaat’ zwier ik ‘m ook maar op het net. De vette ‘items’ heb ik wel gedaan, de andere niet.

Ik ben streng voor mezelf geweest, want ik heb naaste collega’s, vrienden en opa’s en oma’s verloren, maar een ‘loved one’? Nee. En ook book clubs vallen af, terwijl ik lid was van de ECI… We hadden hier een heftige discussie over wat een meteor shower precies is, wanneer je iemands leven precies redt en wat in aan­mer­king komt voor het predicaat ‘snow fort’. Ik zeg ’t u: een leuk gezel­schaps­spel voor het hele gezin en niét duur.

1. Started your own blog(jawel, precies vijf jaar geleden, en daaaaarom zingen wij blij)
2. Slept under the stars(al toen ik kind was, ging ik met vrien­din­ne­tjes op het balkon slapen)
3. Played in a band(in meerdere bandjes)
4. Visited Hawaii
5. Watched a meteor shower (een vallende ster­ren­re­gen, zie intro)
6. Given more than you can afford to charity (auto­ma­ti­sche over­schrij­vin­gen waren een bitch in 2004)
7. Been to Dis­ney­land
8. Climbed a mountain (klimgerei is een voor­waar­de, vind ik – tsja, dan dus niet)
9. Held a praying mantis
10. Sang a solo (zie #3)
11. Bungee jumped
12. Visited Paris (in overvloed)
13. Watched a lightning storm at sea (wel vanuit veilige kust­ho­tels, nooit vanaf de zee zelf)
14. Taught yourself an art from scratch (bij­voor­beeld liedjes maken)
15. Adopted a child
16. Had food poisoning (gewone buikpijn is er niets bij)
17. Walked to the top of the Statue of Liberty
18. Grown your own vege­ta­bles (dit jaar o.a. spruiten, paprika en pompoen)
19. Seen the Mona Lisa in France (in al die keren in Parijs nooit de behoefte gevoeld in de rij te gaan staan)
20. Slept on an overnight train (mijn hele jeugd gingen we met de slaap­trein op vakantie)
21. Had a pillow fight (én hoofdpijn)
22. Hitch hiked (van mijn vijf­tien­de tot mijn twin­tig­ste was dat dé manier van reizen voor mij)
23. Taken a sick day when you’re not ill (wie niet?)
24. Built a snow fort (wie wel?)
25. Held a lamb (and a goat, and a pig, and a…)
26. Gone skinny dipping (gek hoeveel verschil een bikini kan maken – qua tactiele sensatie)
27. Run a Marathon
28. Ridden in a gondola in Venice (en ik geneerde me een beetje, dat toe­ris­ten­trein­tjes­ge­voel)
29. Seen a total eclipse (met een brilletje!)
30. Watched a sunrise or sunset (dagelijks)
31. Hit a home run (de rest van de klas kon niet vangen)
32. Been on a cruise
33. Seen Niagara Falls in person
34. Visited the bir­th­pla­ce of your ancestors (Andijk!)
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language (Spaans heb ik geleerd door te doen)
37. Had enough money to be truly satisfied (jawel, en dat gaf rust maar ook onver­schil­lig­heid)
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person (en ik vond er niet zoveel aan, zoals vaker met trek­pleis­ters)
39. Gone rock climbing
40. Seen Miche­lan­ge­los David (dat maakte al iets meer indruk, zie #38)
41. Sung karaoke (maar nog véél te weinig!)
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a res­tau­rant (vaker dan eens, ik trek zulke mensen aan)
44. Visited Africa
45. Walked on a beach by moonlight (maar dat is geen pretje voor een nacht­blin­de)
46. Been trans­por­ted in an ambulance (onder andere met een aard­gas­ver­gif­ti­ging)
47. Had your portrait painted (doorgaans leek het niet, ik blijk een ont­e­ken­baar gezicht te hebben)
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person (dat maakte verreweg de meeste indruk, zie #38 en #40)
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris (x4 – veel gedoe voor een prachtig uitzicht)
51. Gone scuba diving or snor­ke­ling (als ik heel onge­luk­kig ben, denk ik terug aan het snorkelen op Lesbos)
52. Kissed in the rain (ik vind dat heel filmisch)
53. Played in the mud (maar moerassen zijn leuker)
54. Gone to a drive-in theater
55. Been in a movie (een voor­lich­tings­film)
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business (klik)
58. Taken a martial arts class (karate, pentjak silat en tai chi)
59. Visited Russia
60. Served at a soup kitchen (Het Stoe­len­pro­ject)
61. Sold Girl Scout Cookies
62. Gone whale watching
63. Got flowers for no reason (maar in België gebeurt dat zelden)
64. Donated blood, platelets or plasma (yup, ik heb het ijzer­ge­hal­te van een man, dus ik kan een hoop missen)
65. Gone sky diving
66. Visited a Nazi Con­cen­tra­ti­on Camp
67. Bounced a check
68. Flown in a helicop­ter
69. Saved a favorite childhood toy (vooral kin­der­boe­ken)
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar (was kok)
72. Pieced a quilt
73. Stood in Times Square
74. Toured the Ever­gla­des
75. Been fired from a job (toen ik 15 was, wegens niet func­ti­o­ne­ren – in het kof­fie­zet­ten en stof­zui­gen)
76. Seen the Changing of the Guards in London
77. Broken a bone (rib)
78. Been on a speeding motor­cy­cle (op een lege snelweg die nog niet af was)
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book
81. Visited the Vatican (heb zelfs de piëta geaaid en vond dat vies)
82. Bought a brand new car
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper (mijn oog)
85. Read the entire Bible (ik vind dat de kin­der­bij­bel ook telt, die las ik zelfs meer dan eens)
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating
88. Had chic­ken­pox (alle kin­der­ziek­tes, meen ik)
89. Saved someone’s life (zie intro)
90. Sat on a jury
91. Met someone famous (van André van Duin tot Wim Wenders – you name it,I’ll drop it)
92. Joined a book club (zie intro)
93. Lost a loved one (zie intro)
94. Had a baby
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit
98. Owned a cell phone (duh)
99. Been stung by a bee (en een wesp, en een Pieterman – een giftige vis)
100. Read an entire book in one day (dat deed ik toen ik jong was dagelijks)

11 reacties

 • Janco

  @ 24. Built a snow fort (wie wel?)

  Ik.
  In 2006 in finland; Een sneeuw Iglo gebouwd op het ijs:D
  1 nacht in geslapen, met ‑20 graden. Is goed te doen! Gewoon ff een soort arctic survival boeken @ finland:)

 • Joshua

  ..Ey! waar is het ‘op het podium klimmen tijdens een stand-up open-mic night puntje ??
  ..die behoord nl ook in je buc­ket­lijst­je ^_^ ..Weet er anders wel een aantal voor je :P

 • val

  iedereen die een fat­soen­lijk vrien­din­ne­tje heeft gehad heeft wellis iets gebroken

 • Martijn

  Leuke lijst, ik ben bezig een bucket list te maken en zocht nog wat inspi­ra­tie.

  Nummer #19 zou ik toch nog maar eens overwegen. Die rij duurt hooguit 5 minuten en als je je kaartje de avond ervoor koopt kun je zo doorlopen. Echt een schit­te­rend museum (die lisa pak je dan gewoon even mee)

  Misschien moet je #29 nog even herzien. Een eclipse komt regel­ma­tig voor, maar een totale eclipse maar heel zelden (in 1715 voor het laatst in Nederland). Of ben je ervoor op pad gegaan?

  En de kin­der­bij­bel? Die telt natuur­lijk niet ;)

 • Zezunja

  Wat een leuke reactie, Martijn!
  Ja, misschien inderdaad punt 19 toch maar eens doen.
  En die ver­duis­te­ring, ik weet het niet meer. Ik zag volgens mij in 1989 een totale maans­ver­duis­te­ring, op Tenerife, en in Frankrijk zag ik vanuit een zwembad een zons­ver­duis­te­ring. Dat was denk ik 1999. Volgens mij was die vrijwel volledig, maar pin me er niet op vast.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.