Losse opdrachten

APPeL – voor afge­stu­deer­de psy­cho­lo­gen en pedagogen

Wat? Artikelen over psy­cho­lo­gie en pedagogie voor het drie­maan­de­lijks ver­schij­nen­de alum­ni­tijd­schrift APPeL.
Hoe dat zo? Psy­cho­lo­gi­sche en peda­go­gi­sche onder­wer­pen zijn fijn om over te schrijven. APPeL verbreedt mijn horizon.
Valt er wat te lezen? Ja, hoewel de artikelen bedoeld zijn voor print, zijn ze ook op internet beschik­baar.

Hier hoort een plaatje van Appel te staan.

Artikelen in APPeL:

Het Eiland Neus staat paraat voor aller­han­de jour­na­lis­tie­ke artikelen. We schrijven inter­views, repor­ta­ges en nieuws­be­rich­ten al naar gelang er vraag naar is.
Neem voor meer infor­ma­tie of inzage in andere artikelen contact op via de te huur-pagina.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.