Losse opdrachten

Cursus eind­re­dac­tie bij de Miles Academy

Wie? Maartje Luif, in samen­wer­king met Ludo Per­men­tier, bekend van Van Dale, De Standaard, Taalpost en Het Groot Neder­lands Dictee.
Wat? Een cursus eind­re­dac­tie voor beroeps­schrij­vers.
Wanneer? Vanaf dinsdag 8 april 2008, tien dins­dag­avon­den van 18:00 tot 21:00 uur.
Waar? Bij de Miles Academy in Vilvoorde. Voor meer infor­ma­tie, klik hier.
Wat staat je te wachten? Onder de bezie­len­de leiding van twee door­ge­win­ter­de taal- en tekst­ex­perts komen de cursisten tot mooier schrijven en zorg­vul­di­ger redigeren. We behan­de­len de theorie aan de hand van de praktijk. We nemen teksten van cursisten onder de loep, zetten opdrach­ten uit die aan­slui­ten bij het werk dat de cursisten doen en geven tips en trucs. Overleg, discussie en prak­tijk­voor­beel­den vormen de fun­da­men­ten van de cursus.

Cursus eindredactie op de Miles Academy

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.