Stukjes in het wild

Dis­ci­pli­ne is een waan

“Zo is het ook met mijn doorsnee dag. Mijn dag bestaat uit een aan de fantasie ont­spro­ten stelsel van afspraken met mezelf. Ik heb door de jaren heen een beeld ont­wik­keld van de werkdag van een zelf­stan­dig onder­ne­mer en sinds enige tijd voer ik dat toneel­stuk­je met mezelf op.”

Lees het hele stukje over mijn gemid­del­de dag op nietlief.com.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.