Columns

Site spotting: columns over websites (2001)

Wat? Een column­se­rie over internet.
Waar? In Hkwadraat, het maandblad van de Hoge­school Haarlem (nu: Inholland).
Wanneer? Ik schreef de reeks in 2000 en 2001. Onder­staan­de column verscheen in april 2001.
Concreet? Ik besprak websites die studenten en docenten van de Hoge­school Haarlem zelf maakten en de sites die ze vaak bezochten.
En? Het was kommer en kwel destijds, de meeste hob­by­is­ten maakten wan­stal­ti­ge websites en de favoriete websites van de hoge­school­be­vol­king waren over het algemeen zeer des lullo’s. De column bestond dus uit een maan­de­lijk­se portie mis­prij­zen.

Voorbeeld:

 

SITE SPOTTING

door Maartje Luif

Stiekeme dingen doen op internet is verdomd lastig. Zonder dat de surfer het doorheeft, verzamelt de computer tij­de­lij­ke inter­net­be­stan­den, opge­haal­de plaatjes en zoge­naam­de cookies (dat zijn oormerken die met name com­mer­ci­ë­le sites aan je harde schijf klikken, zodat ze je later weer herkennen). Je inter­net­brow­ser gedraagt zich als het ware als een spion die allerlei bedrijven stante pede op de hoogte stelt van jouw doen en laten.

Ook op de campus zijn deze spionnen geïn­fil­treerd. Slim­me­ri­ken weten natuur­lijk van het bestaan van het spi­o­na­ge­net­werk, dus die wissen keurig alle bestanden die niet door de beugel kunnen. Maar in het com­pu­ter­lo­kaal op de academie voor Werk en Welzijn kent kennelijk niet iedereen het fenomeen ‘log­be­stan­den’. Waardoor anderen kunnen zien dat iemand heeft gepro­beerd via de zoek­ma­chi­ne www.sextracker.com por­no­si­tes naar keuze te bekijken. Van ‘stiekem’ is in dat lokaal sowieso geen sprake: alle beeld­scher­men staan richting het publiek.

Op een andere computer heeft iemand de site www.manhood.com aangedaan. Een link op die pagina leidt naar www.teenlivefucking.com. Onderaan de pagina staat keurig dat die link slechts om adver­ten­tie­re­de­nen op de site staat. Een beetje door­zich­tig voor een pagina die de naam ‘man­ne­lijk­heid’ draagt. Daarbij is het de enige link op een volkomen witte pagina.

Kortom: seks op school. het moet niet gekker worden.

Ik vind het namelijk al gek dat studenten zich en plein public laten zien op, pak ‘m beet, sites als www.debusop6.nl, www.big-brother.nl of www.star-maker.nl. Als je al iemand wegstemt, dan doe je dat toch met de gordijnen dicht, de deur op slot en een deken over je hoofd? Maar de logfiles zitten vol met sporen van studenten die hun gang naar de stembus van John de Mol zonder schroom aan hun mede­stu­den­ten laten zien.

En zelfs het over het beeld laten rollen van allerlei in geslachts­ge­meen­schap ver­ke­ren­de orga­nis­men is dus tegen­woor­dig hart­stik­ke normaal in de klas. Kijk, en dan kan ik dus niet anders dan me voor­stel­len in welke situatie de sites zijn opge­roe­pen. Zat er een pukkelig jongetje met steeds roder wordende oortjes muisstil in een rustig com­pu­ter­lo­kaal of stond er een groepje studenten gie­che­lend om zo’n scherm? Je weet het niet.

Het lachen zal ze in elk geval snel vergaan zijn. Want stiekem kijken en snel weg­klik­ken is niet aan de orde bij de aan­bie­ders van rauw vlees. Roep een pornosite op en de enige uitweg is: hard hollend het web verlaten via de aan- en uitknop van je computer. Geen volk tota­li­tair­der dan de site­bou­wers van de rosse buurt op internet. Er is altijd sprake van kop­pel­ver­koop. Klik een link aan en je scherm wordt in enkele seconden vol­ge­bouwd met sub­scherm­pjes. De ene pagina biedt nog hetere waar dan de andere en ieder kruisje dat je aanklikt, wordt afge­straft met weer een nieuwe stapel seks-popups. Een vriend vertelde mij dat bij het laden van zo’n subsite eerst de opdracht wordt gegeven weer nieuwe sites te openen. Tegen de tijd dat jij het scherm sluit, is het nieuwe commando allang weer de deur uit. Bovendien is vaak ingebouwd dat je niet meer terug kunt naar de vorige pagina via de terug-knop.

Tsja, en dat lijkt mij dus een ono­ver­ko­me­lijk probleem als er ieder moment een docent achter je kan staan om te vragen waar je werkstuk blijft. Zo’n vent kijkt dan, in het beste geval, recht in de zaad­vra­gen­de ogen van een uit siliconen opge­bouw­de teen met per­oxi­de­haar. In het slechtste geval kijkt hij natuur­lijk recht in haar…

Nee, dan maakt de student die www.stlukeproductions.com bezocht onge­twij­feld een betere indruk. De docent zal over diens schouder in de vrome ogen van Moeder Theresa of Johannes de Doper blikken.
En dan zingen we in koor: Halleluja! Logfiles zijn leuk.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.