Losse opdrachten

Een zomerkamp bij Stamp­Me­dia

Wat? Mediaweek Stamp­Me­dia, een week in aanloop naar de Cul­tuur­markt in Antwerpen in vier dis­ci­pli­nes (foto­gra­fie, tekst, video en audio) dag na dag jour­na­lis­tie­ke pro­duc­ties maken.
Wie? Zo’n 35 jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 uit alle lagen van de Antwerpse bevolking, onder leiding van Han Zinzen (hoofd­re­dac­teur) en Stefan Kolgen (coör­di­na­tor).
Waar? In het redac­tie­lo­kaal van Stamp­Me­dia in het Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum op de Grote Markt in Antwerpen.
Waarom? Stamp­Me­dia is een beginnend pers­bu­reau, zodoende moeten de redac­ti­o­ne­le en jour­na­lis­tie­ke vaar­dig­he­den langzaam inslijten. Het Mediakamp moest dat proces wat ver­snel­len.
Wanneer? Het mediakamp vond plaats van 25 augustus tot 31 september 2008.
Hoe? Het Eiland Neus bege­leid­de de tekst­jour­na­lis­ten van Stamp­Me­dia en verzorgde een deel van hoofd­re­dac­ti­o­ne­le taken.
Voor herhaling vatbaar? Zeker. De media namen het werk van Stamp­Me­dia gretig over. De audio­re­por­ta­ges kwamen op Radio 2 en ORadio, de teksten ver­sche­nen in het Gazet van Antwerpen en in de online-editie van Het Gazet, daarnaast zijn ook een paar video-items in de digitale versie van Het Gazet ver­sche­nen. Bovendien werd er óver ons geschre­ven in De Sandaard en Le Soir.

Hier moest een plaatje van StampMedia staan

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.