Stukjes in het wild

Jury­rap­port Leuven Draait Festival

Wat? Yuri Maanzand, aka Wannes Daemen, was laureaat op het Leuven Draait Festival 2007.
Bij­zon­der­he­den? Het was meteen zijn vuurdoop als caba­re­tier en de première van zijn voor­stel­ling Bloed­spo­ren in Feestzaal De Gefopte Falafel.
Waar? De Molens van Orshoven, Leuven.
Wanneer? 15 september 2007.

Uit het jury­rap­port:

Yuri trak­teer­de ons op de meest door­dach­te act van de selectie. Zowel tekstueel als vormelijk zat het geheel bijzonder knap in elkaar, waarbij we op het tekstuele vlak zelfs van een literaire kwaliteit durven spreken.

Bijzonder con­se­quent wat het taal­ge­bruik en het podi­um­per­so­na­ge betreft, hetgeen een theatraal solide, geloof­waar­dig universum oplevert dat geen seconde verveelt of zelfs maar onze aandacht laat ver­slap­pen.

Een gewaagde act omdat de humor niet komt van rechttoe-rechtaan grappen maar eerder vloeit uit het creatief spel met taal en de opbouw van een bizar universum.

Yuri Maanzand vertrekt duidelijk vanuit een andere positie dan de andere gese­lec­teer­den. Hij wil ons een verhaal vertellen. Een verhaal dat bijna tegen wil en dank ook grappig is. Hij wil ons daar­en­bo­ven ook ontroeren. Ontroeren en daarbij dan ook nog eens gebruik maken van een gedurfde structuur en een quasi onbe­weeg­lijk personage. Dat is veel om in 15 minuten te willen, maar hij slaagt er wonderwel in. Met Yuri hebben we een fas­ci­ne­ren­de podi­um­per­soon­lijk­heid gezien. Die kabou­ter­kes mag hij altijd mee­bren­gen.

Pardon

Lees meer over de voor­stel­ling
Bloed­spo­ren in Feestzaal De Gefopte Falafel

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.