Columns

Iemand moet het kind op de spits drijven

De Eenzame Planeet van Onmin: Zeden en gewoonten

De rou­te­be­schrij­ving naar Onmin luidt: men neme een kind, óf als gespreks­on­der­werp óf in het eggie, en men kijke elkaar eens diep in de bewalde ogen. Ver­vol­gens wacht u een paar minuutjes en voilá, daar aan de horizon doemt Onmin op. Het soort kind bepaalt of u de lan­de­lij­ke route neemt of er over de snelweg naartoe scheurt.

Mogelijke kinderen:
De nog-niet-bestaande kinderen

Het kind dat de een wel wil, maar de ander niet
Dit kind leidt regel­recht naar Onmin. Het kind wordt een druk­mid­del, een afknapper, een luis in de pels van de toekomst, een voort­du­rend gespreks­on­der­werp, en een clus­ter­bom onder de lieve vrede. Een snellere weg naar Onmin is er niet.

Het kind dat gewenst is, maar steeds maar niet wil ontstaan
Dit kind brengt u langs weidse ver­ge­zich­ten, waarin u samen met uw partner droomt over wan­del­wa­gens en baby­ka­mers. Maar u zult onderweg steeds vaker zie­ken­hui­zen moeten bezoeken, en aan het einde van deze route gaat de weg loodrecht naar beneden, waar in het dal Onmin op uw wacht. In dat dal moet u zich melden bij Meneer Mach­te­loos­heid en Mevrouw Zinloos Verwijt.

Het kind dat beide partners willen, maar niet op hetzelfde moment
Dit kind leidt op vele manieren naar de bui­ten­wij­ken van Onmin. Om in het centrum te komen moet iemand het kind op de spits drijven door bij­voor­beeld te zeggen: ‘Maar als je van me houdt, accepteer je het dat ik met de pil ben gestopt.’ Doorgaans leidt die weg direct naar Onmin.

De al wel bestaande kinderen

Het kind dat u dag en nacht uit uw slaap houdt
Dit kind is de toe­ris­ten­bus van Onmin. U kunt met behulp van dit kind overal op- en afstappen. Bij kleine beziens­waar­dig­he­den als partner snurkt/partner lacht op het verkeerde moment/partner ziet niet dat u moe bent. Of bij grote publieks­trek­kers als partner is niet perfect/relatie is niet perfect/leven is niet perfect. Met dit kind kunt alles van Onmin op uw gemak bekijken.

Het kind dat een een­dui­di­ge opvoeding vereist

Dit kind, het kind dat als je niet oppast een ettertje of een krengetje wordt, kan papa en mama tegen elkaar uitspelen, kan con­flic­ten ver­oor­za­ken over opvoed­me­tho­den en schul­di­gen. Dit kind gidst u als een ware Chucky richting Onmin.

Het kind uit een vorige relatie
Dit kind leidt niet recht­streeks naar Onmin, maar voor pelgrims kan deze route heel geschikt zijn. De paden op de lanen in en kijken hoe lang de stief­lie­ven het volhouden, hoe lang het kind het volhoudt, kijken of de ex infil­treert in het nieuwe gezin en kijken of je Onmin bereikt of dat je net op tijd tot bezinning komt.

Er zijn natuur­lijk nog andere wegen die naar Rome leiden, en dus andere kinderen die naar Onmin leiden. Denk aan ‘Het kind dat er wel is, maar dat door geen van beiden gewenst is’ of ‘Het kind als obsessie’, of ‘Het kind dat ingezet wordt als rela­tie­lap­mid­del’, maar dat zijn kinderen waar niet zo gemak­ke­lijk aan te komen valt. Met boven­staan­de kinderen moet het lukken om de pas­poort­con­tro­le in de Staat van Onmin te bereiken.


Zezunja schrijft voor VPRO’s Café De Liefde een reisgids in tien delen over het eeu­wen­ou­de ves­ting­stad­je Onmin en schetst het mistige dal waar de liefde op de helling staat. Ze duidt de cultuur, de taal en de mensen in het universum van ruzie, rotzakken en jij-bakken.
Alle hoofd­stuk­ken in de Eenzame Planeet van Onmin
1. over­nach­tin­gen
2. beziens­waar­dig­he­den
3. eten & drinken
4. officiële papieren
5. wis­sel­koers

6. historie
7. taal (volgt nog)
8. zeden en gewoonten
9. kin­der­ple­zier
10. omgeving

9 reacties

 • Het Schoonste zusje

  Wij hebben een kind dat gewenst is, maar voorlopig nog in wording.
  Dus best wel handig zo’n waar­schu­wings­lijst­je!

 • Erwin Troost

  Dit is meer een waar­schuw­lijst­je van iemand die geen kinderen heeft, volgens mij. Ik zelf heb geen kinderen, wel ooit gewenst, maar het mocht (nog) niet geboren worden.

 • esther

  Ik heb een kind dat niet gepland was, wel welkom, maar toch nooit geboren is. En ik heb een kind dat niet gepland was, wel welkom, en god­zij­dank geboren is- het heeft slechts voor onmin gezorgd doordat het wat slaap­te­kort ver­oor­zaak­te, maar voor de rest is het alleen maar geweldig.

 • vandepotgerukt

  Kinderen moet je bij de geboorte meteen een tik geven zodat ze hun plaats op de wereld kennen. Zo vermijd men een hoop onmin. Dit is ook van toe­pas­sing bij de eerste ont­moe­ting van een sm-partner.

  Was getekend

 • Lush

  gelukkig wil ik geen kinderen..zo blijft mij en hoop Onmin bespaart! Tenminste…dan moet mij partner natuur­lijk ook geen kinderen willen…

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.