Stukjes in het wild

Sur­re­a­lis­me ten top

I
‘Goe­de­mid­dag, u spreekt met die en die van dat en dat bedrijf, heeft u tijd voor wat uitleg over een aan­bie­ding?’
‘Dat hangt er heel erg vanaf wat voor een aan­bie­ding dat is.’
‘U bent gese­lec­teerd als een van de tien onder­ne­mers die in aan­mer­king komen voor onze unieke totaal­op­los­sing. Wij bieden u gratis een advies over een totaal­op­los­sing, omdat u bij onze selectie hoort.’
‘Ha, u weet het wel te brengen. ‘Bij de selectie.’ Woei! Maarrem, een totaal­op­los­sing, wat is dat in hemels­naam?’
‘Wij zijn van bedrijf dat en dat en zouden u graag een indi­vi­du­eel advies geven. Omdat u een van de tien onder­ne­mers bent uit onze selectie, mogen wij met u een afspraak maken om eens bij u langs te komen voor een volledige analyse en een totaal­ad­vies.’
‘Maar een totaal­ad­vies.… een totaal­op­los­sing… wat is dat??’
‘Wij kijken waar u behoefte aan heeft en bieden u ver­vol­gens een totaal­op­los­sing.’
‘Maar meneer! Een totaal­op­los­sing is niks. Waar gaat het over?’
‘Wij zijn van bedrijf dat en dat en zouden u graag een indi­vi­du­eel advies geven. Omdat u een van de tien onder­ne­mers bent uit onze selectie, mogen wij met u een afspraak maken om eens bij u langs te komen voor een volledige analyse en een totaal­ad­vies.’
‘Maar. Wat. Is. Een. TOTAAL­OP­LOS­SING??’
Een volledige analyse en een totaal­ad­vies.’
‘Maar een analyse waarvan!?!’
‘Het gaat over uw toe­pas­sin­gen op het gebied van websites en…’
‘Maar meneer, wij maken zelf websites, als bedrijf…’
‘O’

II
‘Goe­de­mor­gen, met het zie­ken­fonds.’
‘Goe­de­mor­gen, u spreekt met Zezunja, ik heb een vraag over mijn polis. Sinds enige tijd ben ik als zelf­stan­di­ge verplicht ook voor kleine ingrepen verzekerd, maar ik heb eigenlijk geen idee waarvoor ik dan precies verzekerd ben.’
‘Ja, alle zelf­stan­di­gen zijn sinds enige tijd verplicht verzekerd voor kleine ingrepen.’
‘Heeft u iets waarop staat welke kosten ik kan decla­re­ren en welke niet?’
‘Maar dat is heel gemak­ke­lijk. U bent voor vrijwel alle arts­con­sul­ten verzekerd.’
‘Maar dat was ik al, dus ik wil graag weten wat het verschil is.’
‘Hoeveel betaalt u nu?’
‘Ik moet verplicht 160 euro per kwartaal aan extra sociale lasten overmaken.’
‘Dat klopt, dat zijn die kleine ingrepen.’
‘Maar mijn huis­arts­con­sul­ten kreeg ik eerst ook al vergoed.’
‘Hoeveel betaalde u toen?’
‘Zestig euro per jaar.’
‘Dan kreeg u toen geen huis­arts­con­sul­ten vergoed.’
‘Jawel, die heb ik altijd vergoed gekregen.’
‘Dat kan niet.’
‘Maar dat is zo!’
‘…’
‘Heeft u niet een folder waarop staat: met die polis bent u voor dat en dat verzekerd en met die polis bent u voor dat en dat verzekerd?
‘Nee… dat bestaat niet.’
‘Pardon? Er staat toch wel ergens waarvoor ik mijn premie betaal?’
‘Ja voor kleine ingrepen.’
‘Maar ik betaal 580 euro per jaar extra, terwijl ik mijn huis­art­sen allang vergoed kreeg!’
‘Dat kan niet.’
‘Maar meneer, als ik iets aan u betaal, moet er toch ergens beschre­ven staan wat ik daarvoor terug­krijg? Welke spe­ci­a­lis­ten, welke hulp­mid­de­len.’
‘Mmm, nee, niet dat ik weet.’
‘Kan ik daarover naar de sociale ver­ze­ke­rings­bank bellen dan?’
‘Die zullen zoiets zeker niet hebben.’
‘En u heeft nergens een formulier waarop staat wat kleine ingrepen en grote ingrepen zijn?’
‘Nee.’

15 reacties

 • Soes

  Aaaaargh. Mijn tenen krullen.
  En nu?
  Opnieuw bellen en hopen dat je meer intel­li­gen­tie aan de lijn krijgt of is dit gewoon het beleid?

 • aargh

  Een beetje markt­wer­king kan hier geen kwaad lijkt me, er is vast wel een andere ver­ze­ke­raar die die infor­ma­tie wel heeft.

 • Swan

  Die totaal­op­los­sing, had je die niet naar deze orga­ni­sa­tie kunnen door­stu­ren? Die kunnen wel wat gebruiken geloof ik…

 • Joost Brummelkamp

  Overigens dacht ik dat alleen in Suske en Wiske “lap” gezegd werd, maar dat is gewoon echt iets, lijkt het. Of zeg je dit alleen omdat S&W het zeggen, Ivo? Dat kan natuur­lijk ook nog.

 • Agnes

  Dat schept weinig dui­de­lijk­heid. Ik denk dat de laatste meneer van de categorie ‘zeg-ik-lekker-nie’ is. Moet vast wel ergens bekend zijn. Kleine ingreep… iets met een plaat­se­lij­ke verdoving?

 • Soes

  Kun je straks daar nog over in discussie. “Nee, m’neer, dit was een kleine ingreep.”
  “Nee, een grote.”
  “Nee, een kleine.”

 • madelief

  Da’s echt bezopen van die ver­ze­ke­rin­gen en dat klopt ook niet want je hebt gelijk: jij betaalt voor iets en zij moeten jou kunnen laten zien wat je “koopt”. Ik zou dan toch maar heel parmantig om het opper­hoofd vragen van zo’n call centre ofzo, iemand die er aan­ne­me­lij­ker­wijs meer van weet.

 • Zezunja

  @ ivo: Jaja, ze kennen Kafka hier tenminte nog écht. Ik wil er een serie van maken. Maar ik ben niet goed in series.

  @ Soes: Ja, pcies, wat nu, dat is de vraag. Het gaat hier baak zo dat ik mijn moed bij elkaar raap om ver­ve­len­de tele­foon­tjes te plegen en dan na afloop als resultaat heb dat ik gewoon helemaal opnieuw moet beginnen.

  @ aargh: Ver­moe­de­lijk wel, maar als dit nou alleen bij de ver­ze­ke­rin­gen zo was. In de twee jaar dat ik hier woon ben ik om dit soort redenen al twee keer van tele­foon­abon­nem­net, een keer van inter­ne­tabon­nem­net, en een keer van bank veranderd. Ik heb zowat een dagtaak aan prin­ci­pi­eel blijven. Ik zou bijna zeggen: aaargh!

  @ Swan: Haha, ja, ‘Ik verbind u even door.’

  @ Joost: In Vlaan­de­ren is het een heel gewone uitroep. In Nederland hebben we er niet echt een equi­va­lent voor. Gek eigenlijk, want het is een heel bruikbare uitroep voor situaties waarin je geen tijd hebt om te zeggen ‘Kijk eens aan, daar heb je het al’ of zoiets.

  @ Flora: Zie mijn antwoord aan Swan.

  @ Lilimoen: Ik ben de aan­ge­te­ken­de brie­ven­schrij­ver in dit huis, maare het zou inderdaad fijn zijn als we ze een keer gek konden maken met Yuri zijn pseudo-ernst.

  @ Agnes: Vaag hè?

  @ Soes: Ja, en zij winnen dat natuur­lijk áltijd.

  @ Madelief: nee, dat lijkt me ook, maar ik vecht me suf tegen de bierkaai. Zie ook mijn antwoord aan aargh.

 • Nina

  Dit alles vond in Belgie plaats, neem ik aan?

  Hoei, dat gooit mijn tra­di­ti­o­ne­le, door voorood­eel gekleurde wereld­beeld in elk geval niet door elkaar! ;)

 • Iris

  Té grappig ! Ik heb als in België wonende Neder­lan­der ooit exact hetzelfde gevraagd. Maar hebt u dan geen brochure of boekje of zo waar in staat waar ik precies voor verzekerd ben?! Nee, dus. *zucht*

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.