Stukjes in het wild

Waar is mijn melk?

Wat? Een weblog over passief-agressieve com­mu­ni­ca­tie.
Waar? http://waarismijnmelk.wordpress.com
Inspra­tie­bron? Het Ame­ri­kaan­se weblog passive-aggressive notes en ons verleden in stu­den­ten­ko­ten en grote bedrijven.
Hoe? Mensen kunnen leuke briefjes van koel­kas­ten, liften, prik­bor­den en voor­deu­ren opsturen naar Waar is mijn melk?. Wij plaatsen de briefjes, al dan niet met com­men­taar en/of toe­lich­ting. Soms gaan we zelf gewapend met een camera op zoek naar lollige briefjes.

Waar is mijn melk?

Bezoek Waar is mijn melk?

Het Eiland Neus bedenkt, maakt, schrijft en onder­houdt weblogs of weblogcon­cep­ten voor par­ti­cu­lie­ren, media en bedrijven. Wij stuwen uw weblog op in de vaart der volkeren met een ijzer­ster­ke vorm­ge­ving, goede ideeën en tal van mooi geschre­ven stukjes. Kijk voor meer over onze weblogs hier. Voor ideeën, overleg, offertes of een babbeltje kunt u terecht op onze te huur-pagina.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.